Back [Phalaenopsis Transcriptome]
Library Name:       Contig Lists:     
Contig Information:
Project NameQuery NameLength of query
FEICPContig30951011

Contig Map:
(ProjectName=FEICP
SequenceName=Contig3095):
CCGGCATTCATTGCGCGGGATTCGGCCATTACGGCCGGGATAGGGAGGGTGGTGTGCTTAAAAGAGCTGGCCACACAGAAGCCTCTGTTGATCTTGCTATACTGGCTGGATTATCACCAGCTGCTGTTTTGTGTGAAATTGTTGATGATGATGGTTCCATGGCACGCTTGCCAAAGCTTAGAGAATTTGCTGAAAGAGAAAGTATGAAAATCATCTCAATTGCGGACTTGATTAGGTATAGGAGGAAGAGAGATAAGCTGGTTGAGCGTGCTTCTGTTGCACGCTTACCTTTATCATGGGGTACATTCCAGGCCTATTGTTATAGGTCTTTGGTGGATGGGATAGAGCATATTGCCATGGTCAAAGGTGATATTGGTGATGGACATGGCATACTGGTGAGAGTGCATTCTGAATGCCTCACTGGCGACATATTTGGTTCGGCCAGATGTGATTGTGGTTCCCAGTTGGAAATGGCCATGAAGCACATTGAAAGAGCTGGCAGGGGTGTATTGGTTTACCTCCGTGGCCATGAGGGAAGGGGCATTGGCTTAGGTCATAAGCTTCGTGCTTATAACTTGCAGGACAACGGGCGTGATACTGTGGAAGCCAATGAGGAATTAGGTTTGCCTGTTGATTCAAGGGAATATGGCATCGGTGCACAGATATTGCAGGATCTCGGTGTCCGCACAATGAGGTTGATGACCAATAACCCTGCTAAGTACAGCGGCTTGAAAGGCTATGGGTTGAGCATCGTCGAGAAGGTTACCCTGCCAACCCTTATTACAAATGAGAACAAAAGGTACTTGGAGACTAAGCGGCTAAAGATGGGGCATGTCTATGGATCTGAATTCAATGGAAAGTTGCGTGAGTTGATCAAAGATGTGCATGAGCGAGCACTCAGCAGCATTCCTCATGATGCCATAGGTGGAAGCAATTTGTAATGAGTTATTTACCATTGCACTTTTTAATCTTGAATTCTGTGTGGAATTGACTCAAAAAAAAAAAAAAAAA
EICPM040_A11_pDNR-F:CCGGCATTCATTGCGCGGGATTCGGCCATTACGGCCGGGATAGGGAGGGTGGTGTGCTTAAAAGAGCTGGCCACACAGAAGCCTCTGTTGATCTTGCTATACTGGCTGGATTATCACCAGCTGCTGTTTTGTGTGAAATTGTTGATGATGATGGTTCCATGGCACGCTTGCCAAAGCTTAGAGAATTTGCTGAAAGAGAAAGTATGAAAATCATCTCAATTGCGGACTTGATTAGGTATAGGAGGAAGAGAGATAAGCTGGTTGAGCGTGCTTCTGTTGCACGCTTACCTTTATCATGGGGTACATTCCAGGCCTATTGTTATAGGTCTTTGGTGGATGGGATAGAGCATATTGCCATGGTCAAAGGTGATATTGGTGATGGACATGGCATACTGGTGAGAGTGCATTCTGAATGCCTCACTGGCGACATATTTGGTTCGGCCAGATGTGATTGTGGTTCCCAGTTGGAAATGGCCATGAAGCACATTGAAAGAGCTGGCAGGGGTGTATTGGTTTACCTCCGTGGCCATGAGGGAAGGGGCATTGGCTTAGGTCATAAGCTTCGTGCTTATAACTTGCAGGACAACGGGCGTGATACTGTGGAAGCCAATGAGGAATTAGGTTTGCCTGTTGATTCAAGGGAATATGGCATCGGTGCACAGATATTGCAGGATCTCGGTGTCCGCACAATGAGGTTGATGACCAATAACCCTGCTAAGTACAGCGGCTTGAAAGGCTATGGGTTGAGCATCGTCGAGAAGGTTACCCTGCCAACCCTTATTACAAATGAGAACAAAAGGTACTTGGAGACTAAGCGGCTAAAGATGGGGCATGTCTATGGATCTGAATTCAATGGAAAGTTGCGTGAGTTGATCAAAGATGTGCATGAGCGAGCACTCAGCAGCATTCCTCATGATGCCATAGGTGGAAGCAATTTGTAATGAGTTATTTACCATTGCACTTTTTAATCTTGAATTCTGTGTGGAA
EICPM040_A06_pDNR-F:ATAGGGAGGGTGGTGTGCTTAAAAGAGCTGGCCACACAGAAGCCTCTGTTGATCTTGCTATACTGGCTGGATTATCACCAGCTGCTGTTTTGTGTGAAATTGTTGATGATGATGGTTCCATGGCACGCTTGCCAAAGCTTAGAGAATTTGCTGAAAGAGAAAGTATGAAAATCATCTCAATTGCGGACTTGATTAGGTATAGGAGGAAGAGAGATAAGCTGGTTGAGCGTGCTTCTGTTGCACGCTTACCTTTATCATGGGGTACATTCCAGGCCTATTGTTATAGGTCTTTGGTGGATGGGATAGAGCATATTGCCATGGTCAAAGGTGATATTGGTGATGGACATGGCATACTGGTGAGAGTGCATTCTGAATGCCTCACTGGCGACATATTTGGTTCGGCCAGATGTGATTGTGGTTCCCAGTTGGAAATGGCCATGAAGCACATTGAAAGAGCTGGCAGGGGTGTATTGGTTTACCTCCGTGGCCATGAGGGAAGGGGCATTGGCTTAGGTCATAAGCTTCGTGCTTATAACTTGCAGGACAACGGGCGTGATACTGTGGAAGCCAATGAGGAATTAGGTTTGCCTGTTGATTCAAGGGAATATGGCATCGGTGCACAGATATTGCAGGATCTCGGTGTCCGCACAATGAGGTTGATGACCAATAACCCTGCTAAGTACAGCGGCTTGAAAGGCTATGGGTTGAGCATCGTCGAGAAGGTTACCCTGCCAACCCTTATTACAAATGAGAACAAAAGGTACTTGGAGACTAAGCGGCTAAAGATGGGGCATGTCTATGGATCTGAATTCAATGGAAAGTTGCGTGAGTTGATCAAAGATGTGCATGAGCGAGCACTCAGCAGCATTCCTCATGATGCCATAGGTGGAAGCAATTTGTAATGAGTTATTTACCATTGCACTTTTTAATCTTGAATTCTGTGTGGAATTGACTCAAAAAAAAAAAAAAAAA

Sequences View:[Contig3095](Contig Seguence)


Sequences View:[EICPM040_A06_pDNR-F](Singleton Sequence)

Contig Annotation:
GenBankAccession number
(Best hits in the GenBank)
AnnotationSpeciesLength of homologous protein(Amino Acid)ScoreExpect valueIdentitiessimilarityFrame
refXP_002298707.1 predicted protein Populus trichocarpa552471 bits (1211)e-131229/280 (81%)253/280 (90%) +3

KEGG PathwayGO
Contig3095[1 Pathway]Contig3095[26 GoTerm]
Pathway Informations
First-level termsSecond-level termsKEGG pathway NumKEGG pathway NameKEGG pathway Description contig NamelocusNameproject Name
MetabolismMetabo lism of Cofactors and Vitamins00740Riboflavin metabolism[PATH:ath00740]Contig3095AT5G64300FEICP

GO Informations
Locus NameGo NameGo Class DescriptionsGO idAnotations01
AT5G64300AT5G64300chloroplastGO:0009507chloroplast
AT5G64300AT5G64300membraneGO:0016020other membranes
AT5G64300AT5G64300"3,4-dihydroxy-2-butanone-4-phosphate synthase activity"GO:0008686other enzyme activity
AT5G64300AT5G64300"3,4-dihydroxy-2-butanone-4-phosphate synthase activity"GO:0008686other enzyme activity
AT5G64300AT5G64300GTP cyclohydrolase II activityGO:0003935hydrolase activity
AT5G64300AT5G64300GTP cyclohydrolase II activityGO:0003935hydrolase activity
AT5G64300AT5G64300GTP cyclohydrolase II activityGO:0003935hydrolase activity
AT5G64300AT5G64300riboflavin biosynthetic processGO:0009231other cellular processes
AT5G64300AT5G64300riboflavin biosynthetic processGO:0009231other cellular processes
AT5G64300AT5G64300riboflavin biosynthetic processGO:0009231other metabolic processes
AT5G64300AT5G64300riboflavin biosynthetic processGO:0009231other metabolic processes
AT5G64300AT5G64300riboflavin biosynthetic processGO:0009231other cellular processes
AT5G64300AT5G64300riboflavin biosynthetic processGO:0009231other metabolic processes
AT5G64300AT5G64300chloroplastGO:0009507chloroplast
AT5G64300AT5G64300membraneGO:0016020other membranes
AT5G64300AT5G64300"3,4-dihydroxy-2-butanone-4-phosphate synthase activity"GO:0008686other enzyme activity
AT5G64300AT5G64300"3,4-dihydroxy-2-butanone-4-phosphate synthase activity"GO:0008686other enzyme activity
AT5G64300AT5G64300GTP cyclohydrolase II activityGO:0003935hydrolase activity
AT5G64300AT5G64300GTP cyclohydrolase II activityGO:0003935hydrolase activity
AT5G64300AT5G64300GTP cyclohydrolase II activityGO:0003935hydrolase activity
AT5G64300AT5G64300riboflavin biosynthetic processGO:0009231other cellular processes
AT5G64300AT5G64300riboflavin biosynthetic processGO:0009231other cellular processes
AT5G64300AT5G64300riboflavin biosynthetic processGO:0009231other metabolic processes
AT5G64300AT5G64300riboflavin biosynthetic processGO:0009231other metabolic processes
AT5G64300AT5G64300riboflavin biosynthetic processGO:0009231other cellular processes
AT5G64300AT5G64300riboflavin biosynthetic processGO:0009231other metabolic processes

Gene Network Informations
Gene NetworkInteract with..
Contig3095[interact with..]Contig3850
EICPS022_H03_pDNR-F
Query NameLength of queryGenBankAccession number(Best hits in the GenBank)AnnotationSpeciesLength of homologous protein(Amino Acid)ScoreExpect valueIdentitiessimilarityFrame
Contig38501442refNP_001105909.1 12-oxo-phytodienoic acid reductase5 Zea mays371620 bits (1598)e-175296/360 (82%)328/360 (91%) +1
EICPS022_H03_pDNR-F826refXP_002327289.1 predicted protein Populus trichocarpa370335 bits (860)3e-90161/200 (80%)179/200 (89%), Gaps = 2/200 (1%) +2