Back [Phalaenopsis Transcriptome]
Library Name:       Contig Lists:     
Contig Information:
Project NameQuery NameLength of query
FAECPMContig06571024

Contig Map:
(ProjectName=FAECPM
SequenceName=Contig0657):
GGTCGCGCAACCTGCAAACCCTGAACTATACACTGGTTTCAAGGTAATCGAGGTGTTAGAGGGAGAGAATGGAGGGAGAAGAAGGGAGCCAGCAGCCGCAGCTTGTGCTTGCACACAAGCTTTTCCACCTCACGCACCCGGAAGTAGAGGATATCGACAAGGTACGGCTCCGCGATGAAGTCTTCGCCGCTGTCAAAGCCGACGACATGGCGTCTTTATACGAGTCGCTCGCCGCTGCTTCCGTGCTCGAGATGGATGCGGCCTTACTTGATTCCATGCGTAAGAGGATCGAAGACGAGATCAAGAAGCTGGACGACAAGATTGCCGATGCTGAGGAAAATCTTGGTGAAAGTGAAGTTCGTGAAGCTCACCTTGCGAAGTCATTGTACTTCATTCGAATTGGCGACAAGGAGAAAGCACTCGAGCAGCTAAAAGTAACAGAAAGCAAAACGGTTGCAGTTGGCCAGAAGATGGATTTGGTATTCTACACTTTGCAGATTGGTTTTTTCCACATGGACTTCGATCTAATTTCTCGCTCACTTGACAAAGCTAAGAATTTATTTGAGGAGGGTGGTGACTGGGAGAGAAAAAATCGTTTGAAAGTATATGATGGCCTGTATTGTATGGCCACCAGGAATTTTAAAAGAGCAGCCAATTTATTTTTAGACTCTATATCGACATTTACAACTTATGAGCTGTTTCCTTATGACACTTTCATATTCTATACTGTTCTTACAAGCATTATATCACTGGACAGAGTATCACTCAAAGAAAAGGTTGTGGATGCACCTGAAATCCTTACAGTGATTGGGAAGATTCCTCATCTATCCGACTTCCTGAACTCCCTCCATGAATGCCAGTACAAGTCATTCTTTATTGCTTTCTCTGGCTTGACTGAGCAGATAAAGCTAGATCGCTATCTCCACCCTCATTTTAGGTATTACATGAGAGAAGTCCGAACCGTTGTGTATTCTCAGTTTCTCGAATCCTATAGAGTGTACATGAAGCATGCATAGCATGGGTT
FAECPM007_B01_PDNRF:GGTCGCGCAACCTGCAAACCCTGAACTATACACTGGTTTCAAGGTAATCGAGGTGTTAGAGGGAGAGAATGGAGGGAGAAGAAGGGAGCCAGCAGCCGCAGCTTGTGCTTGCACACAAGCTTTTCCACCTCACGCACCCGGAAGTAGAGGATATCGACAAGGTACGGCTCCGCGATGAAGTCTTCGCCGCTGTCAAAGCCGACGACATGGCGTCTTTATACGAGTCGCTCGCCGCTGCTTCCGTGCTCGAGATGGATGCGGCCTTACTTGATTCCATGCGTAAGAGGATCGAAGACGAGATCAAGAAGCTGGACGACAAGATTGCCGATGCTGAGGAAAATCTTGGTGAAAGTGAAGTTCGTGAAGCTCACCTTGCGAAGTCATTGTACTTCATTCGAATTGGCGACAAGGAGAAAGCACTCGAGCAGCTAAAAGTAACAGAAAGCAAAACGGTTGCAGTTGGCCAGAAGATGGATTTGGTATTCTACACTTTGCAGATTGGTTTTTTCCACATGGACTTCGATCTAATTTCTCGCTCACTTGACAAAGCTAAGAATTTATTTGAGGAGGGTGGTGACTGGGAGAGAAAAAATCGTTTGAAAGTATATGATGGCCTGTATTGTATGGCCACCAGGAATTTTAAAAGAGCAGCCAATTTATTTTTAGACTCTATATCGACATTTACAACTTATGAGCTGTTTCCTTATGACACTTTCATATTCTATACTGTTCTTACAAGCATTATATCACTGGACAGAGTATCACTCAAGAAAAGGTTGTGGATGCACCTGAAATCCTTACAGTGATTGGGAAGATTCCTCATCTATCCGACTTCCTGAACTCCCTCCATGAATGCCAGTACAAGTCATTCTTTATTGCTTTCTCTGGCTTGACTGAGCAGATAAGCTAGATCGCTATCTCACCTCATTTTAGTATACATGAGAGAGTCGACGTTGTGTATCTCAGTTCTCGATCTATAGAGTGTACATGAAGCATGCATAGCATGGGTT
FAECPM030_H02_PDNR-F:GGTCGCGCAACCTGCAAACCCTGAACTATACACTGGTTTCAAGGTAATCGAGGTGTTAGAGGGAGAGAATGGAGGGAGAAGAAGGGAGCCAGCAGCCGCAGCTTGTGCTTGCACACAAGCTTTTCCACCTCACGCACCCGGAAGTAGAGGATATCGACAAGGTACGGCTCCGCGATGAAGTCTTCGCCGCTGTCAAAGCCGACGACATGGCGTCTTTATACGAGTCGCTCGCCGCTGCTTCCGTGCTCGAGATGGATGCGGCCTTACTTGATTCCATGCGTAAGAGGATCGAAGACGAGATCAAGAAGCTGGACGACAAGATTGCCGATGCTGAGGAAAATCTTGGTGAAAGTGAAGTTCGTGAAGCTCACCTTGCGAAGTCATTGTACTTCATTCGAATTGGCGACAAGGAGAAAGCACTCGAGCAGCTAAAAGTAACAGAAAGCAAAACGGTTGCAGTTGGCCAGAAGATGGATTTGGTATTCTACACTTTGCAGATTGGTTTTTTCCACATGGACTTCGATCTAATTTCTCGCTCACTTGACAAAGCTAAGAATTTATTTGAGGAGGGTGGTGACTGGGAGAGAAAAAATCGTTTGAAAGTATATGATGGCCTGTATTGTATGGCCACCAGGAATTTTAAAAGAGCAGCCAATTTATTTTTAGACTCTATATCGACATTTACAACTTATGAGCTGTTTCCTTATGACACTTTCATATTCTATACTGTTCTTACAAGCATTATATCACTGGACAGAGTATCACTCAAAGAAAAGGTTGTGGATGCACCTGAAATCCTTACAGTGATTGGGAAGATTCCTCATCTATCCGACTTCCTGAACTCCCTCCATGAATGCCAGTACAAGTCATTCTTTATTGCTTTCTCTGGCTTGACTGAGCAGATAAAGCTAGATCGCTATCTCCACCCTCATTTTAGGTATTACATGAGAGAAGTCCGAACCGTTGTGTATTCTCAGTTTCTCGAATCCTA

Sequences View:[Contig0657](Contig Seguence)


Sequences View:[FAECPM007_B01_PDNRF](Singleton Sequence)

Contig Annotation:
GenBankAccession number
(Best hits in the GenBank)
AnnotationSpeciesLength of homologous protein(Amino Acid)ScoreExpect valueIdentitiessimilarityFrame
embCAC09486.2 H0811E11.2 Oryza sativa (indica cultivar-group)389519 bits (1336)e-145259/302 (85%)282/302 (93%) +3

KEGG PathwayGO
Contig0657[1 Pathway]Contig0657[12 GoTerm]
Pathway Informations
First-level termsSecond-level termsKEGG pathway NumKEGG pathway NameKEGG pathway Description contig NamelocusNameproject Name
Genetic Information ProcessingFolding, Sorting and Degradation03050Proteasome[PATH:ath03050]Contig0657AT4G24820FAECPM

GO Informations
Locus NameGo NameGo Class DescriptionsGO idAnotations01
AT4G24820AT4G24820membraneGO:0016020other membranes
AT4G24820AT4G24820plasma membraneGO:0005886plasma membrane
AT4G24820AT4G24820"proteasome regulatory particle, lid subcomplex"GO:0008541other intracellular components
AT4G24820AT4G24820nucleusGO:0005634nucleus
AT4G24820AT4G24820molecular_functionGO:0003674unknown molecular functions
AT4G24820AT4G24820ubiquitin-dependent protein catabolic processGO:0006511protein metabolism
AT4G24820AT4G24820ubiquitin-dependent protein catabolic processGO:0006511other cellular processes
AT4G24820AT4G24820ubiquitin-dependent protein catabolic processGO:0006511other metabolic processes
AT4G24820AT4G24820protein catabolic processGO:0030163protein metabolism
AT4G24820AT4G24820proteasome complexGO:0000502other intracellular components
AT4G24820AT4G24820membraneGO:0016020other membranes
AT4G24820AT4G24820plasma membraneGO:0005886plasma membrane

Gene Network Informations
Gene NetworkInteract with..
Contig0657[interact with..]Contig0754
Query NameLength of queryGenBankAccession number(Best hits in the GenBank)AnnotationSpeciesLength of homologous protein(Amino Acid)ScoreExpect valueIdentitiessimilarityFrame
Contig07541043refXP_002278126.1 PREDICTED: hypothetical protein Vitis vinifera235434 bits (1117)e-120221/235 (94%)229/235 (97%) +2