Back [Phalaenopsis Transcriptome]
Library Name:       Contig Lists:     
Contig Information:
Project NameQuery NameLength of query
FPTEVCPMContig10231321

Contig Map:
(ProjectName=FPTEVCPM
SequenceName=Contig1023):
GATTCTATAAATAGTTCTTACTCTGTTTATCGACTTATCTTAATCAAAGGGTTGAAAGAGAAATTCTTTACCGAACGAAGACTTTGAGAAGTGGTGAAAAAAATATCGGAGAGAGATGGGCGGATCTCGGATCTGGCTGGCAGCGCTAACCCTGGCTTTCTTCGCTGCTGCTTCCGTCGCCGATGATGACGTTGTCGTTCTAACGGAGGTCAACTTCGAGACCGAGGTGGGCAAGGATCGCGGCGCCCTCGTGGAGTTCTACGCTCCATGGTGTGGGCACTGTAAGAAGCTTGCTCCTGAGTATGAGAAACTTGGTTCTAGTTTTAAAAAAGCTAAATCTGTGTTGATTGCAAAGGTTGACTGTGACGACCAGAAAAGCTTGTGCAGCAAATATGGAGTTCAAGGTTACCCAACCCTTCAATGGTTTCCCAAAGGCTCTTTGGAGCCCAAAAAGTATGAAGGTCCAAGGACAGCAGAAGCTCTTGTTGAATTTGTTAACAATGAAGGAGGAACTAATGTAAAGATATCAACTGTTCCTTCAAGTGTCGTCATACTCACACCTGAGAACTTTGATCAGGTTGTTCATGATTCAGCCAAAGATGTTCTTGTGGAGTTCTATGCTCCTTGGTGCGGTCATTGTAAAGAGCTTGCTCCTATTTATGAGAAAGTCGCCAATGTCTACAAATTTGACGAAGGTGTTGTCGTAGCTAATCTAGATGCTGACAAATACAAAGATTTGGCTGAGAAGTTCGGAGTCACTGGTTATCCTACCCTGAAGTTCTTCCCCAAGACGAATAAAGCTGGCGAAGACTACAACGGTGGCCGCGACTTGGAAGCCTTCATTACTTTCATAAATGAGAGGTCCGGCACGAGCCGTGACTCGTCGGGACAACTAACTTCTCAGGCTGGTATTGTGGCAACTTTAGATTCTCTGGTGAAGGAATTCATCAGCGTTGCCGACGATGAGCGGAAGACGGTGCTTTCGAAGATTGAAGAGGAAGTTGTGAAATTGGAAGGATCTTCTGCAAGGTACGGAAAGGTCTACGTGAAGGCAGCTCGGAATTACATCGACAAAGGTTCGGATTATGCTAAGAAGGAAACTGAGCGGCTCCAACGCCTGTTGGAGAAGTCGATTAGTCCTGCGAAGGGGGATGAGTTCATCATCAAGAAGAACATTCTTTCAACTTTTGCTGCATGAGTCTGAGCACAGGGATTGTGGAGTTTTTTTCCTTTTGTAATAACTTAATATAAGGATTTTAAATTTTAGCTGAGCTTATATCCTTCCTTCTTTTCCGCAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
FPTEVCPM039_G08_PDNR-F:GGGATCTGGCTGGCAGCGCTAACCCTGGCTTTCTTCGCTGCTGCTTCCGTCGCCGATGATGACGTTGTCGTTCTAACGGAGGTCAACTTCGAGACCGAGGTGGGCAAGGATCGCGGCGCCCTCGTGGAGTTCTACGCTCCATGGTGTGGGCACTGTAAGAAGCTTGCTCCTGAGTATGAGAAACTTGGTTCTAGTTTTAAAAAAGCTAAATCTGTGTTGATTGCAAAGGTTGACTGTGACGACCAGAAAAGCTTGTGCAGCAAATATGGAGTTCAAGGTTACCCAACCCTTCAATGGTTTCCCAAAGGCTCTTTGGAGCCCAAAAAGTATGAAGGTCCAAGGACAGCAGAAGCTCTTGTTGAATTTGTTAACAATGAAGGAGGAACTAATGTAAAGATATCAACTGTTCCTTCAAGTGTCGTCATACTCACACCTGAGAACTTTGATCAGGTTGTTCATGATTCAGCCAAAGATGTTCTTGTGGAGTTCTATGCTCCTTGGTGCGGTCATTGTAAAGAGCTTGCTCCTATTTATGAGAAAGTCGCCAATGTCTACAAATTTGACGAAGGTGTTGTCGTAGCTAATCTAGATGCTGACAAATACAAAGATTTGGCTGAGAAGTTCGGAGTCACTGGTTATCCTACCCTGAAGTTCTTCCCCAAGACGAATAAAGCTGGCGAAGACTACAACGGTGGCCGCGACTTGGAAGCCTTCATTACTTTCATAAATGAGAGGTCCGGCACGAGCCGTGACTCGTCGGGACAACTAACTTCTCAGGCTGGTATTGTGGCAACTTTAGATTCTCTGGTGAAGGAATTCATCAGCGTTGCCGACGATGAGCGGAAGACGGTGCTTTCGAAGATTGAAGAGGAAGTTGTGAAATTGGAAGGATCTTCTGCAAGGTACGGAAAGGTCTACGTGAAGGCAGCTCGGAATTACATCGACAAAGGTTCGGATTATGCTAAGAAGGAAACTGAGCGGCTCCAACGCCTGTTGGAGAAGTCGATTAGTCCTGCGAAGGGGGATGAGTTCGTCATCAAGAAGAACATTCTTTCAACTTTGCTGCATGAGTCTGAGCACAGGGATTGTGGAGTTTTTTCCTTTGA
FPTEVCPM085_A10_PDNR-F:GATTCTATAAATAGTTCTTACTCTGTTTATCGACTTATCTTAATCAAAGGGTTGAAAGAGAAATTCTTTACCGAACGAAGACTTTGAGAAGTGGTGAAAAAATATCGGAGAGAGATGGGCGGATCTCGGATCTGGCTGGCAGCGCTAACCCTGGCTTTCTTCGCTGCTGCTTCCGTCGCCGATGATGACGTTGTCGTTCTAACGGAGGTCAACTTCGAGACCGAGGTGGGCAAGGATCGCGGCGCCCTCGTGGAGTTCTACGCTCCATGGTGTGGGCACTGTAAGAAGCTTGCTCCTGAGTATGAGAAACTTGGTTCTAGTTTTAAAAAAGCTAAATCTGTGTTGATTGCAAAGGTTGACTGTGACGACCAGAAAAGCTTGTGCAGCAAATATGGAGTTCAAGGTTACCCAACCCTTCAATGGTTTCCCAAAGGCTCTTTGGAGCCCAAAAAGTATGAAGGTCCAAGGACAGCAGAAGCTCTTGTTGAATTTGTTAACAATGAAGGAGGAACTAATGTAAAGATATCAACTGTTCCTTCAAGTGTCGTCATACTCACACCTGAGAACTTTGATCAGGTTGTTCATGATTCAGCCAAAGATGTTCTTGTGGAGTTCTATGCTCCTTGGTGCGGTCATTGTAAAGAGCTTGCTCCTATTTATGAGAAAGTCGCCAATGTCTACAAATTTGACGAAGGTGTTGTCGTAGCTAATCTAGATGCTGACAAATACAAAGATTTGGCTGAGAAGTTCGGAGTCACTGGTTATCCTACCCTGAAGTTCTTCCCCAAGACGAATAAAGCTGGCGAAGACTACAACGGTGGCCGCGACTTGGAAGCCTTCATTACTTTCATAAATGAGAGGTCCGGCACGAGCCGTGACTCGTCGGGACAACTAACTTCTCAGGCTGGTATTGTGGCAACTTTAGATTCTCTGGTGAAGGAATTCATCAGCGTTGCCGACGATGAGCGGAGACGGTGCTTTCGAAGATTGAAGAGGAAGTTGTGAAATTGGAAGGATCTTCTGCAAGGTACGGAAAGGTCTACGCGAAGGCAGCTCGGAATTACATCGACAAAGGTTCGGATTATGCTAAGAAGGAAACTGAGCGG
FPTEVCPM025_D10_PDNR-F:GATCTTAATCAAAGGGTTGAAAGAGAAATTCTTTACCGAACGAAGACTTTGAGAAGTGGTGAAAAAAATATCGGAGAGAGATGGGCGGATCTCGGATCTGGCTGGCAGCGCTAACCCTGGCTTTCTTCGCTGCTGCTTCCGTCGCCGATGATGACGTTGTCGTTCTAACGGAGGTCAACTTCGAGACCGAGGTGGGCAAGGATCGCGGCGCCCTCGTGGAGTTCTACGCTCCATGGTGTGGGCACTGTAAGAAGCTTGCTCCTGAGTATGAGAAACTTGGTTCTAGTTTTAAAAAAGCTAAATCTGTGTTGATTGCAAAGGTTGACTGTGACGACCAGAAAAGCTTGTGCAGCAAATATGGAGTTCAAGGTTACCCAACCCTTCAATGGTTTCCCAAAGGCTCTTTGGAGCCCAAAAAGTATGAAGGTCCAAGGACAGCAGAAGCTCTTGTTGAATTTGTTAACAATGAAGGAGGAACTAATGTAAAGATATCAACTGTTCCTTCAAGTGTCGTCATACTCACACCTGAGAACTTTGATCAGGTTGTTCATGATTCAGCCAAAGATGTTCTTGTGGAGTTCTATGCTCCTTGGTGCGGTCATTGTAAAGAGCTTGCTCCTATTTATGAGAAAGTCGCCAATGTCTACAAATTTGACGAAGGTGTTGTCGTAGCTAATCTAGATGCTGACAAATACAAAGATTTGGCTGAGAAGTTCGGAGTCACTGGTTATCCTACCCTGAAGTTCTTCCCCAAGACGAATAAAGCTGGCGAAGACTACAACGGTGGCCGCGACTTGGAAGCCTTCATTACTTTCATAAATGAGAGGTCCGGCACGAGCCGTGACTCGTCGGGACAACTAACTTCTCAGGCTGGTATTGTGGCAACTTTAGATTCTCTGGTGAAGGAATTCATCAGCGTTGCCGACGATGAGCGGAAGACGGTGCTTTCGAAGATTGAAGAGGAAGTTGTGAAATTGGAAGGATCTTCTGCAAGGTACGGAAAGGTCTACGTGAAGGCAGCTCGGAATTACATCGACAAAGGTTCGGATTATGCTAAGAAGGAAA
FPTEVCPM019_H11_pNDR-F:GACCGAACGAAGACTTTGAGAAGTGGTGAAAAAAATATCGGAGAGAGATGGGCGGATCTCGGATCTGGCTGGCAGCGCTAACCCTGGCTTTCTTCGCTGCTGCTTCCGTCGCCGATGATGACGTTGTCGTTCTAACGGAGGTCAACTTCGAGACCGAGGTGGGCAAGGATCGCGGCGCCCTCGTGGAGTTCTACGCTCCATGGTGTGGGCACTGTAAGAAGCTTGCTCCTGAGTATGAGAAACTTGGTTCTAGTTTTAAAAAAGCTAAATCTGTGTTGATTGCAAAGGTTGACTGTGACGACCAGAAAAGCTTGTGCAGCAAATATGGAGTTCAAGGTTACCCAACCCTTCAATGGTTTCCCAAAGGCTCTTTGGAGCCCAAAAAGTATGAAGGTCCAAGGACAGCAGAAGCTCTTGTTGAATTTGTTAACAATGAAGGAGGAATTAATGTAAAGATATCAACTGTTCCTTCAAGTGTCGTCATACTCACACCTGAGAACTTTGATCAGGTTGTTCATGATTCAGCCAAAGATGTTCTTGTGGAGTTCTATGCTCCTTGGTGCGGTCATTGTAAAGAGCTTGCTCCTATTTATGAGAAACTCGCCAATGTCTACAAATTGGACGAAGGTGTTGTCGTAGCTAATCTAGATGCTGACAAATACAAAGATTTGGCTGAGAAGTTCGGAGTCTCTGGTTATCCTACCCTGAAGTTCTTCCCCAAGACAAACAAAGCCGGCGAAGACTACGATGGTGGCCGCGACTTGGAAGCCTTCATTACTTTCATAAATGAGAGGTCCGGCACGAGCCGTGACTCGTCGGGACAACTAACTTCTCAGGCTGGTATTGTGGCAACTTTAGATTCTCTGGTGAAGGAATTCATCAGTGTTGCCGACGATGAGCGGAGACGGTGCTTTCGAAGATTGAAGAGGAAGTTGTGAAATTGGAAGGATCTTCTGCAAGGTACGGAAAGGTCTACGTGAAGGCAGCTCGGAATTACATCGACAAAGGTTCGGATTATGCTAAGAAGGAAACTGAGCGGCTCCAACGCCTGTTGGAGAAGTCTATTAGTCCTGCGAAGGGGGATGAGTTCATCATCAAGAAGAACAT
FPTEVCPM070_B08_PDNR-F:AAGATTTGGCTGAGAAGTTCGGAGTCACTGGTTATCCTACCCTGAAGTTCTTCCCCAAGACGAATAAAGCTGGCGAAGACTACAACGGTGGCCGCGACTTGGAAGCCTTCATTACTTTCATAAATGAGAGGTCCGGCACGAGCCGTGACTCGTCGGGACAACTAACTTCTCAGGCTGGTATTGTGGCAACTTTAGATTCTCTGGTGAAGGAATTCATCAGCGTTGCCGACGATGAGCGGAAGACGGTGCTTTCGAAGATTGAAGAGGAAGTTGTGAAATTGGAAGGATCTTCTGCAAGGTACGGAAAGGTCTACGTGAAGGCAGCTCGGAATTACATCGACAAAGGTTCGGATTATGCTAAGAAGGAAACTGAGCGGCTCCAACGCCTGTTGGAGAAGTCGATTAGTCCTGCGAAGGGGGATGAGTTCATCATCAAGAAGAACATTCTTTCAACTTTTGCTGCATGAGTCTGAGCACAGGGATTGTGGAGTTTTTTTCCTTTTGTAATAACTTAATATAAGGATTTTAAATTTTAGCTGAGCTTATATCCTTCCTTCTTTTCCGCAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Sequences View:[Contig1023](Contig Seguence)


Sequences View:[Contig1023](Singleton Sequence)

Contig Annotation:
GenBankAccession number
(Best hits in the GenBank)
AnnotationSpeciesLength of homologous protein(Amino Acid)ScoreExpect valueIdentitiessimilarityFrame
gbACF06568.1 disulfide-isomerase precursor-like protein Elaeis guineensis363552 bits (1423)e-155260/330 (78%)299/330 (90%) +2

KEGG PathwayGO
Contig1023[1 Pathway]Contig1023[15 GoTerm]
Pathway Informations
First-level termsSecond-level termsKEGG pathway NumKEGG pathway NameKEGG pathway Description contig NamelocusNameproject Name
Genetic Information ProcessingFolding, Sorting and Degradation04141Protein processing in endoplasmic reticulum[PATH:ath04141]Contig1023AT2G47470FPTEVCPM

GO Informations
Locus NameGo NameGo Class DescriptionsGO idAnotations01
AT2G47470AT2G47470plasma membraneGO:0005886plasma membrane
AT2G47470AT2G47470response to cadmium ionGO:0046686other biological processes
AT2G47470AT2G47470plant-type cell wallGO:0009505cell wall
AT2G47470AT2G47470endoplasmic reticulumGO:0005783ER
AT2G47470AT2G47470endoplasmic reticulumGO:0005783ER
AT2G47470AT2G47470protein disulfide isomerase activityGO:0003756other enzyme activity
AT2G47470AT2G47470double fertilization forming a zygote and endospermGO:0009567other biological processes
AT2G47470AT2G47470embryo sac developmentGO:0009553developmental processes
AT2G47470AT2G47470embryo development ending in seed dormancyGO:0009793developmental processes
AT2G47470AT2G47470pollen tube developmentGO:0048868developmental processes
AT2G47470AT2G47470plasma membraneGO:0005886plasma membrane
AT2G47470AT2G47470response to cadmium ionGO:0046686other biological processes
AT2G47470AT2G47470plasma membraneGO:0005886plasma membrane
AT2G47470AT2G47470response to cadmium ionGO:0046686other biological processes
AT2G47470AT2G47470plasma membraneGO:0005886plasma membrane

Gene Network Informations
Gene NetworkInteract with..
Contig1023[interact with..]Not found!