Back [Phalaenopsis Transcriptome]
Library Name:       Contig Lists:     
Contig Information:
Project NameQuery NameLength of query
FPTEVCPMContig08601378

Contig Map:
(ProjectName=FPTEVCPM
SequenceName=Contig0860):
GGGGAGAAAGTCCGCCGTCTTCGAGGAGCATCAGGTAAGGAAGCAGAATGTCGCACAGGAAATTTGAGCATCCAAGGCACGGGTCGCTAGGGTTTCTTCCAAGGAAGCGTTCCAGTCGTCACCGTGGAAAAGTTAAGTCATTCCCAAGGGATGACCCATCAAAACCATGCAAACTTACAGCTTTCCTTGGGTATAAGGCGGGCATGACTCACATTGTTCGTGAGGTGGAGAAACCGGGATCAAAGCTTCACAAGAAAGAAACATGTGAGGCTGTGACGGTCATTGAGACTCCACCCATGGTCATTGTTGGGGTGGTTGGTTATATTAAGACCCCTCGCGGCCTTCGTTCGCTTAATACTATATGGGCTCAACATCTGAGTGAGGAACTCAGGAGAAGGTTTTATAAGAACTGGTATAAGTCCAAGAAGAAGGCATTTACCAAATATTCAAAGAAATATGAATCTGAGGATGGAAAGAAAGAGATCCAAACTCAACTGGAGAAGATGAAAAAATATGCATCTGTTGTCCGTGTATTGGCTCACACTCAGATTAGGAAGATGAAGGGCCTGAAGCGGAAGAAGGCTCATTTGATGGAGATTCGGGTGAATGGCGGAACTGTTGCTCAAAAAGTTGACTATGCCTATAGTTTCTTTGAGAAGCAGGCCCCCATTGATGCGGTCTTCCAGAAAGATGAGATGATTGATATTATTGGTGTGACTAAGGGTAAGGGATATGAGGGTGTTGTTACTCGTTGGGGCGTGACTCGTCTACCTCGAAAGACTCACAGGGGACTTCGCAAGGTTGCTTGTATCGGTGCATGGCATCCTGCCCGAGTTTCTTTCACTGTTGCACGTGCTGGTCAGAACGGTTATCACCACCGTACAGAGATGAACAAGAAGGTGTATAAGATCGGAAAAGCTGGAGATGAGTCCCACTCGGCAAGCACTGAGTTTGATAGGACTGAAAAGGATATCACTCCCATTGGTGGCTTCCCTCACTATGGTGTGGTGAAAGATGACTATCTTCTGATCAAAGGTTGCTGCGTTGGACCGAAGAAGAGAGTCGTCACGCTTCGCCAGTCTCTGCTCAAGCAGACATCTCGTCTCGCCCTCGAGGAGATTAAGCTCAAATTCATTGATACTTCGTCCAAGTTTGGCCACGGACGTTTCCAGACCACCCAGGAGAAGCAGAAATTCTATGGAAAGCTCAAGGCTTAAAAGAGGAGGAGGTTCTAGTTGTAATTTTGAGATTCTAAATAACATTTTTTTTATGAGAGAATGCTTTTTTTTCTTATGTTGACACTACATTCAAGTTTGATGATGTATCCGACTCTTGTTGATGTATTTGTTTTGAAGAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
FPTEVCPM075_C07_PDNR-F:GGGGAGAAAGTCCGCCGTCTTCGAGGAGCATCAGGTAAGGAAGCAGAATGTCGCACAGGAAATTTGAGCATCCAAGGCACGGGTCGCTAGGGTTTCTTCCAAGGAAGCGTTCCAGTCGTCACCGTGGAAAAGTTAAGTCATTCCCAAGGGATGACCCATCAAAACCATGCAAACTTACAGCTTTCCTTGGGTATAAGGCGGGCATGACTCACATTGTTCGTGAGGTGGAGAAACCGGGATCAAAGCTTCACAAGAAAGAAACATGTGAGGCTGTGACGGTCATTGAGACTCCACCCATGGTCATTGTTGGGGTGGTTGGTTATATTAAGACCCCTCGCGGCCTTCGTTCGCTTAATACTATATGGGCTCAACATCTGAGTGAGGAACTCAGGAGAAGGTTTTATAAGAACTGGTATAAGTCCAAGAAGAAGGCATTTACCAAATATTCAAAGAAATATGAATCTGAGGATGGAAAGAAAGAGATCCAAACTCAACTGGAGAAGATGAAAAAATATGCATCTGTTGTCCGTGTATTGGCTCACACTCAGATTAGGAAGATGAAGGGCCTGAAGCGGAAGAAGGCTCATTTGATGGAGATTCGGGTGAATGGCGGAACTGTTGCTCAAAAAGTTGACTATGCCTATAGTTTCTTTGAGAAGCAGGCCCCCATTGATGCGGTCTTCCAGAAAGATGAGATGATTGATATTATTGGTGTGACTAAGGGTAAGGGATATGAGGGTGTTGTTACTCGTTGGGGCGTGACTCGTCTACCTCGAAAGACTCACAGGGGACTTCGCAAGGTTGCTTGTATCGGTGCATGGCATCCTGCCCGAGTTTCTTTCACTGTTGCACGTGCTGGTCAGAACGGTTATCACCACCGTACAGAGATGAACAAGAAGGTGTATAAGATCGGAAAAGCTGGAGATGAGTCCCACTCGGCAAGCACTGAGTTTGATAGGACTGAAAAGGATATCACTCCCATTGGTGGCTTCCCTCACTATGGTGTGGTGAAAGATGACTATCTTCTGATCAAAGGTTGCTGCGTTGGACCGAAGAAGAGAGTCGTCACGCTTCGCCAGTCTCTGCTCAAGCAGACTCTCGTCTCGCCCTCGAGGAGATTAAGCTCAATTCATTGATACTTCGTCCAAGTTTGG
FPTEVCPM013_G03_PDNR-F:CAGATTAGGAAGATGAAGGGCCTGAAGCGGAAGAAGGCTCATTTGATGGAGATTCGGGTGAATGGCGGAACTGTTGCTCAAAAAGTTGACTATGCCTATAGTTTCTTTGAGAAGCAGGCCCCCATTGATGCGGTCTTCCAGAAAGATGAGATGATTGATATTATTGGTGTGACTAAGGGTAAGGGATATGAGGGTGTTGTTACTCGTTGGGGCGTGACTCGTCTACCTCGAAAGACTCACAGGGGACTTCGCAAGGTTGCTTGTATCGGTGCATGGCATCCTGCCCGAGTTTCTTTCACTGTTGCACGTGCTGGTCAGAACGGTTATCACCACCGTACAGAGATGAACAAGAAGGTGTATAAGATCGGAAAAGCTGGAGATGAGTCCCACTCGGCAAGCACTGAGTTTGATAGGACTGAAAAGGATATCACTCCCATTGGTGGCTTCCCTCACTATGGTGTGGTGAAAGATGACTATCTTCTGATCAAAGGTTGCTGCGTTGGACCGAAGAAGAGAGTCGTCACGCTTCGCCAGTCTCTGCTCAAGCAGACATCTCGTCTCGCCCTCGAGGAGATTAAGCTCAAATTCATTGATACTTCGTCCAAGTTTGGCCACGGACGTTTCCAGACCACCCAGGAGAAGCAGAAATTCTATGGAAAGCTCAAGGCTTAAAAGAGGAGGAGGTTCTAGTTGTAATTTTGAGATTCTAAATAACATTTTTTTTATGAGAGAATGCTTTTTTTTCTTATGTTGACACTACATTCAAGTTTGATGATGTATCCGACTCTTGTTGATGTATTTGTTTTGAAGAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Sequences View:[Contig0860](Contig Seguence)


Sequences View:[Contig0860](Singleton Sequence)

Contig Annotation:
GenBankAccession number
(Best hits in the GenBank)
AnnotationSpeciesLength of homologous protein(Amino Acid)ScoreExpect valueIdentitiessimilarityFrame
refXP_002524302.1 60S ribosomal protein L3, putative Ricinus communis389701 bits (1810)0.0334/381 (87%)358/381 (93%) +3

KEGG PathwayGO
Contig0860[1 Pathway]Contig0860[18 GoTerm]
Pathway Informations
First-level termsSecond-level termsKEGG pathway NumKEGG pathway NameKEGG pathway Description contig NamelocusNameproject Name
Genetic Information ProcessingTranslation03010Ribosome[PATH:ath03010]Contig0860AT1G61580FPTEVCPM

GO Informations
Locus NameGo NameGo Class DescriptionsGO idAnotations01
AT1G61580AT1G61580membraneGO:0016020other membranes
AT1G61580AT1G61580structural constituent of ribosomeGO:0003735structural molecule activity
AT1G61580AT1G61580translationGO:0006412protein metabolism
AT1G61580AT1G61580translationGO:0006412other cellular processes
AT1G61580AT1G61580translationGO:0006412other metabolic processes
AT1G61580AT1G61580ribosomeGO:0005840ribosome
AT1G61580AT1G61580structural constituent of ribosomeGO:0003735structural molecule activity
AT1G61580AT1G61580translationGO:0006412protein metabolism
AT1G61580AT1G61580translationGO:0006412other cellular processes
AT1G61580AT1G61580translationGO:0006412other metabolic processes
AT1G61580AT1G61580cytosolic large ribosomal subunitGO:0022625cytosol
AT1G61580AT1G61580cytosolic large ribosomal subunitGO:0022625ribosome
AT1G61580AT1G61580cytosolic large ribosomal subunitGO:0022625cytosol
AT1G61580AT1G61580cytosolic large ribosomal subunitGO:0022625ribosome
AT1G61580AT1G61580cytosolic large ribosomal subunitGO:0022625other cytoplasmic components
AT1G61580AT1G61580cytosolic large ribosomal subunitGO:0022625other intracellular components
AT1G61580AT1G61580cytosolic large ribosomal subunitGO:0022625other cytoplasmic components
AT1G61580AT1G61580cytosolic large ribosomal subunitGO:0022625other intracellular components

Gene Network Informations
Gene NetworkInteract with..
Contig0860[interact with..]FPTEVCPM084_C03_PDNR-F
FPTEVCPM089_C12_PDNR-F
Query NameLength of queryGenBankAccession number(Best hits in the GenBank)AnnotationSpeciesLength of homologous protein(Amino Acid)ScoreExpect valueIdentitiessimilarityFrame
FPTEVCPM084_C03_PDNR-F988gbAAK09225.1AC084320_12 putative inosine monophosphate dehydrogenase Oryza sativa Japonica Group501370 bits (949)e-100186/231 (80%)205/231 (88%) +2
FPTEVCPM089_C12_PDNR-F426refNP_001045607.1 Os02g0103700 Oryza sativa (japonica cultivar-group)192156 bits (394)8e-3776/85 (89%)85/85 (100%) +1