Back [Phalaenopsis Transcriptome]
Library Name:       Contig Lists:     
Contig Information:
Project NameQuery NameLength of query
FPTEVCPMContig0088462

Contig Map:
(ProjectName=FPTEVCPM
SequenceName=Contig0088):
GCGTGATGCGGTACAGGGAGAAGAGGAAGAGCCGTAAGTTTGAGAAGACGGTGAGGTATGAGAATCGGCGGGCTTACGCGGAGCTGAGGCCGAGGTTGGATGGAAAATTTGCTAGCAGCAAGGGTGGCGAGGGAAAGGAGGTGAGGGGCCCGACGGATGCAGTTGATGAGGTGGTAGAGAATGCGGGTAAGGACGGGACGGCGATGGGGTATATAGGAATGGATCAGGTTTCGGTGAGGGCTGAAGCCGGTGGCGAGTTGGATGGATTGGTGGCTGGTGGTGTGGAGCTAGGGCAACCTGATTTCATAGAGGATGTGAGGTTTCAGTGATCTATTGGGTACGCTGTGATTTCTCTACATTGTCTTGTTTTCTTTATGCTGATGATAAATCGATGATGCTTTGATATTTTTTTTTTGGTGGATTTAAATGCATAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
FPTEVCPM089_D11_PDNR-F:GCGTGATGCGGTACAGGGAGAAGAGGAAGAGCCGTAAGTTTGAGAAGACGGTGAGGTATGAGAATCGGCGGGCTTACGCGGAGCTGAGGCCGAGGTTGGATGGAAAATTTGCTAGCAGCAAGGGTGGCGAGGGAAAGGAGGTGAGGGGCCCGACGGATGCAGTTGATGAGGTGGTAGAGAATGCGGGTAAGGACGGGACGGCGATGGGGTATATAGGAATGGATCAGGTTTCGGTGAGGGCTGAAGCCGGTGGCGAGTTGGATGGATTGGTGGCTGGTGGTGTGGAGCTAGGGCAACCTGATTTCATAGAGGATGTGAGGTTTCAGTGATCTATTGGGTACGCTGTGATTTCTCTACATTGTCTTGTTTTCTTTATGCTGATGATAAATCGATGATGCTTTGATATTTTTTTTTTGGTGGATTTAAATGCATAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
FPTEVCPM089_H12_PDNR-F:GCGTGATGCGGTACAGGGAGAAGAGGAAGAGCCGTAAGTTTGAGAAGACGGTGAGGTATGAGAATCGGCGGGCTTACGCGGAGCTGAGGCCGAGGTTGGATGGAAAATTTGCTAGCAGCAAGGGTGGCGAGGGAAAGGAGGTGAGGGGCCCGACGGATGCAGTTGATGAGGTGGTAGAGAATGCGGGTAAGGACGGGACGGCGATGGGGTATATAGGAATGGATCAGGTTTCGGTGAGGGCTGAAGCCGGTGGCGAGTTGGATGGATTGGTGGCTGGTGGTGTGGAGCTAGGGCAACCTGATTTCATAGAGGATGTGAGGTTTCAGTGATCTATTGGGTACGCTGTGATTTCTCTACATTGTCTTGTTTTCTTTATGCTGATGATAAATCGATGATGCTTTGATATTTTTTTTTTGGTGGATTTAAATGCATAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
FPTEVCPM091_D08_PDNR-F:GCGTGATGCGGTACAGGGAGAAGAGGAAGAGCCGTAAGTTTGAGAAGACGGTGAGGTATGAGAATCGGCGGGCTTACGCGGAGCTGAGGCCGAGGTTGGATGGAAAATTTGCTAGCAGCAAGGGTGGCGAGGGAAAGGAGGTGAGGGGCCCGACGGATGCAGTTGATGAGGTGGTAGAGAATGCGGGTAAGGACGGGACGGCGATGGGGTATATAGGAATGGATCAGGTTTCGGTGAGGGCTGAAGCCGGTGGCGAGTTGGATGGATTGGTGGCTGGTGGTGTGGAGCTAGGGCAACCTGATTTCATAGAGGATGTGAGGTTTCAGTGATCTATTGGGTACGCTGTGATTTCTCTACATTGTCTTGTTTTCTTTATGCTGATGATAAATCGATGATGCTTTGATATTTTTTTTTTGGTGGATTTAAATGCATAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
FPTEVCPM091_A09_PDNR-F:GCGTGATGCGGTACAGGGAGAAGAGGAAGAGCCGTAAGTTTGAGAAGACGGTGAGGTATGAGAATCGGCGGGCTTACGCGGAGCTGAGGCCGAGGTTGGATGGAAAATTTGCTAGCAGCAAGGGTGGCGAGGGAAAGGAGGTGAGGGGCCCGACGGATGCAGTTGATGAGGTGGTAGAGAATGCGGGTAAGGACGGGACGGCGATGGGGTATATAGGAATGGATCAGGTTTCGGTGAGGGCTGAAGCCGGTGGCGAGTTGGATGGATTGGTGGCTGGTGGTGTGGAGCTAGGGCAACCTGATTTCATAGAGGATGTGAGGTTTCAGTGATCTATTGGGTACGCTGTGATTTCTCTACATTGTCTTGTTTTCTTTATGCTGATGATAAATCGATGATGCTTTGATATTTTTTTTTTGGTGGATTTAAATGCATAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Sequences View:[Contig0088](Contig Seguence)


Sequences View:[Contig0088](Singleton Sequence)

Contig Annotation:
GenBankAccession number
(Best hits in the GenBank)
AnnotationSpeciesLength of homologous protein(Amino Acid)ScoreExpect valueIdentitiessimilarityFrame
embCAH67516.1 OSIGBa0092E01.11 Oryza sativa (indica cultivar-group)33172.4 bits (176)2e-1134/57 (59%)43/57 (75%), Gaps = 1/57 (1%) +3

KEGG PathwayGO
No HitNo Hit


Gene Network Informations
Gene NetworkInteract with..
No HitNot found!