Back [Phalaenopsis Transcriptome]
Library Name:       Contig Lists:     
Contig Information:
Project NameQuery NameLength of query
FPTEVCPMContig0059860

Contig Map:
(ProjectName=FPTEVCPM
SequenceName=Contig0059):
GATCTCTGCAGGGCGCAGCGGCTGCAAACTGGTCACGATGTCGAAACGAGGACGCGGAGGTTCAGCGGGGAATAAGTTCCGGATGTCCCTGGGTCTTCCGGTGGCCGCCACCGTGAACTGTGCGGACAACACCGGCGCAAAGAATCTTTACATTATCTCTGTAAAGGGAATCAAGGGTCGCCTCAATCGCCTCCCATCTGCCTGCGTGGGGGACATGGTCATGGCCACCGTTAAGAAGGGTAAGCCGGATCTCAGGAAAAAGGTTATGCCCGCTGTCATCGTTCGCCAGCGTAAGCCTTGGCGCCGAAAGGATGGAGTCTACATGTACTTTGAGGATAACGCTGGTGTGATAGTGAATCCGAAGGGAGAAATGAAAGGTTCTGCAATTACTGGACCAATTGGAAAGGAATGTGCTGACTTGTGGCCAAGGATTGCTAGTGCTGCAAATGCTATAGTGTAGTTCATTTGCTTATGTCAACGATCCATAAATTCTACTGCTTGGAGGGTATGGAGTTTTGTATTTTCACTACTTGTTATTCGAGTTTATAACTTCATTGGGTCACTTGAATTTTGTCATGGTTCTCTCTTTTATGGTTAATTAAACTTTTCTGGTTTATGAAGAGTTATAGATATTTCTGTCATGTTTGGATTTGTATGTTAGTAGGGCTTTAGTCTGACTTGAAAAAATTCAGGTACGTATAAGATCAGGTTCGGTTTGTGTCAGTTTGTGACTTGAAAATGTGCATGATTTGAGTTTTGCTTGTTCTAGGGTTGTGCATGATTTGGTAAAGACCAATAAATCAAACCAAATTGAACAAAGTTTTATTGATTCCCAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
FPTEVCPM070_F10_PDNR-F:GATCTCTGCAGGGCGCAGCGGCTGCAAACTGGTCACGATGTCGAAACGAGGACGCGGAGGTTCAGCGGGGAATAAGTTCCGGATGTCCCTGGGTCTTCCGGTGGCCGCCACCGTGAACTGTGCGGACAACACCGGCGCAAAGAATCTTTACATTATCTCTGTAAAGGGAATCAAGGGTCGCCTCAATCGCCTCCCATCTGCCTGCGTGGGGGACATGGTCATGGCCACCGTTAAGAAGGGTAAGCCGGATCTCAGGAAAAAGGTTATGCCCGCTGTCATCGTTCGCCAGCGTAAGCCTTGGCGCCGAAAGGATGGAGTCTACATGTACTTTGAGGATAACGCTGGTGTGATAGTGAATCCGAAGGGAGAAATGAAAGGTTCTGCAATTACTGGACCAATTGGAAAGGAATGTGCTGACTTGTGGCCAAGGATTGCTAGTGCTGCAAATGCTATAGTGTAGTTCATTTGCTTATGTCAACGATCCATAAATTCTACTGCTTGGAGGGTATGGAGTTTTGTATTTTCACTACTTGTTATTCGAGTTTATAACTTCATTGGGTCACTTGAATTTTGTCATGGTTCTCTCTTTTATGGTTAATTAAACTTTTCTGGTTTATGAAGAGTTATAGATATTTCTGCCAA
FPTEVCPM082_G09_PDNR-F:GATCTCTGCAGGGCGCAGCGGCTGCAAACTGGTCACGATGTCGAAACGAGGACGCGGAGGTTCGGCGGGGAATAAGTTCCGGATGTCCCTGGGTCTTCCGGTGGCCGCCACCGTGAACTGTGCGGACAACACCGGCGCAAAGAATCTTTACATTATCTCTGTAAAGGGAATCAAGGGTCGCCTCAATCGCCTCCCATCTGCCTGCGTGGGGGACATGGTCATGGCCACCGTTAAGAAGGGTAAGCCGGATCTCAGGAAAAAGGTTATGCCCGCTGTCATCGTTCGCCAGCGTAAGCCTTGGCGCCGAAAGGATGGAGTCTACATGTACTTTGAGGATAACGCTGGTGTGATAGTGAATCCGAAGGGAGAAATGAAAGGTTCTGCAATTACTGGACCAATTGGAAAGGAATGTGCTGACTTGTGGCCAAGGATTGCTAGTGCTGCAAATGCTATAGTGTAGTTCATTTGCTTATGTCAACGATCCATAAATTCTACTGCTTGGAGGGTATGGAGTTTTGTATTTTCACTACTTGTTATTCGAGTTTATAACTTCATTGGGTCACTTGAATTTTGTCATGGTTCTCTCTTTTATGGTTAATTAAACTTTTCTGGTTTATGAAGAGTTATAGATATTTCTGTCATGTTTGGATTTGTATGTTAGTAGGGCTTTAGTCTGACTTGAAAAAATTCAGGTACGAAAA
FPTEVCPM056_C05_PDNR-F:ATCTCTGCAGGGCGCAGCGGCTGCAAACTGGTCACGATGTCGAAACGAGGACGCGGAGGTTCAGCGGGGAATAAGTTCCGGATGTCCCTGGGTCTTCCGGTGGCCGCCACCGTGAACTGTGCGGACAACACCGGCGCAAAGAATCTTTACATTATCTCTGTAAAGGGAATCAAGGGTCGCCTCAATCGCCTCCCATCTGCCTGCGTGGGGGACATGGTCATGGCCACCGTTAAGAAGGGTAAGCCGGATCTCAGGAAAAAGGTTATGCCCGCTGTCATCGTTCGCCAGCGTAAGCCTTGGCGCCGAAAGGATGGAGTCTACATGTACTTTGAGGATAACGCTGGTGTGATAGTGAATCCGAAGGGAGAAATGAAAGGTTCTGCAATTACTGGACCAATTGGAAAGGAATGTGCTGACTTGTGGCCAAGGATTGCTAGTGCTGCAAATGCTATAGTGTAGTTCATTTGCTTATGTCAACGATCCATAAATTCTACTGCTTGGAGGGTATGGAGTTTTGTATTTTCACTACTTGTTATTCGAGTTTATAACTTCATTGGGTC
FPTEVCPM079_E07_PDNR-F:GATCTCTGCAGGGCGCAGCGGCTGCAAACTGGTCACGATGTCGAAACGAGGACGCGGAGGTTCAGCGGGGAATAAGTTCCGGATGTCCCTGGGTCTTCCGGTGGCCGCCACCGTGAACTGTGCGGACAACACCGGCGCAAAGAATCTTTACATTATCTCTGTAAAGGGAATCAAGGGTCGCCTCAATCGCCTCCCATCTGCCTGCGTGGGGGACATGGTCATGGCCACCGTTAAGAAGGGTAAGCCGGATCTCAGGAAAAAGGTTATGCCCGCTGTCATCGTTCGCCAGCGTAAGCCTTGGCGCCGAAAGGATGGAGTCTACATGTACTTTGAGGATAACGCTGGTGTGATAGTGAATCCGAAGGGAGAAATGAAAGGTTCTGCAATTACTGGACCAATTGGAAAGGAATGTGCTGACTTGTGGCCAAGGATTGCTAGTGCTGCAAATGCTATAGTGTAGTTCATTTGCTTATGTCAACGATCCATAAATTCTACTGCTTGGAGGGTATGGAGTTTTGTATTTTCACTACTTGTTATTCGAGTTTATAACTTCATTGGGTCACTTGAATTTTGTCATGGTTCTCTCTTTTATGGTTAATTAAACTTTTCTGGTTGCAAAA
FPTEVCPM089_B09_PDNR-F:GATCTCTGCAGGGCGCAGCGGCTGCAAACTGGTCACGATGTCGAAACGAGGACGCGGAGGTTCAGCGGGGAATAAGTTCCGGATGTCCCTGGGTCTTCCGGTGGCCGCCACTGTGAACTGTGCGGACAACACCGGCGCAAAGAATCTTTACATTATCTCTGTAAAGGGAATCAAGGGTCGCCTCAATCGCCTCCCATCTGCCTGCGTGGGGGACATGGTCATGGCCACCGTTAAGAAGGGTAAGCCGGATCTCAGGAAAAAGGTTATGCCCGCTGTCATCGTTCGCCAGCGTAAGCCTTGGCGCCGAAAGGATGGAGTCTACATGTACTTTGAGGATAACGCTGGTGTGATAGTGAATCCGAAGGGAGAAATGAAAGGTTCTGCAATTACTGGACCAATTGGAAAGGAATGTGCTGACTTGTGGCCAAGGATTGCTAGTGCTGCAAATGCTATAGTGTAGTTCATTTGCTTATGTCAACGATCCATAAATTCTACTGCTTGGAGGGTATGGAGTTTTGTATTTTCACTACTTGTTATTCGAGTTTATAACTTCATTGGGTCACTTGAATTTTGTCATGGTTCTCTCTTTTATGGTTAATTAAACTTTTCTGGTTTATGAAGAGTTATAGATATTTCTGTCATGTTTGGATTTGTATGTTAGTAGGGCTTTAGTCTGACTTGAAAAAATTCAGGTACGTATAAGATCAGGTTCGGTTTGTGTCAGTTTGTGACTTGAAAATGTGCATGATTTGAGTTTTGCTTGTTCTAGGGTTGTGCATGATTTGGTAAAGACCAATAAATCAAACCAAATTGAACAAAGTTTTATTGATTCCCAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
FPTEVCPM071_E03_PDNR-F:GATCTCTGCAGGGCGCAGCGGCTGCAAACTGGTCACGATGTCGAAACGAGGACGCGGAGGTTCAGCGGGGAATAAGTTCCGGATGTCCCTGGGTCTTCCGGTGGCCGCCACCGTGAACTGTGCGGACAACACCGGCGCAAAGAATCTTTACATTATCTCTGTAAAGGGAATCAAGGGTCGCCTCAATCGCCTCCCATCTGCCTGCGTGGGGGACATGGTCATGGCCACCGTTAAGAAGGGTAAGCCGGATCTCAGGAAAAAGGTTATGCCCGCTGTCATCGTTCGCCAGCGTAAGCCTTGGCGCCGAAAGGATGGAGTCTACATGTACTTTGAGGATAACGCTGGTGTGATAGTGAATCCGAAGGGAGAAATGAAAGGTTCTGCAATTACTGGACCAATTGGAAAGGAATGTGCTGACTTGTGGCCAAGGATTGCTAGTGCTGCAAATGCTATAGTGTAGTTCATTTGCTTATGTCAACGATCCATAAATTCTACTGCTTGGAGGGTATGGAGTTTTGTATTTTCACTACTTGTTATTCGAGTTTATAACTTCATTGGGTCACTTGAATTTTGTCATGGTTCTCTCTTTTATGGTTAATTAAACTTTTCTGGTTTATGAAGAGTTATAGATATTTCTGCCAAAA
FPTEVCPM045_A11_PDNR-F:GATCTCTGCAGGGCGCAGCGGCTGCAAACTGGTCACGATGTCGAAACGAGGACGCGGAGGTTCAGCGGGGAATAAGTTCCGGATGTCCCTGGGTCTTCCGGTGGCCGCCACCGTGAACTGTGCGGACAACACCGGCGCAAAGAATCTTTACATTATCTCTGTAAAGGGAATCAAGGGTCGCCTCAATCGCCTCCCATCTGCCTGCGTGGGGGACATGGTCATGGCCACCGTTAAGAAGGGTAAGCCGGATCTCAGGAAAAAGGTTATGCCCGCTGTCATCGTTCGCCAGCGTAAGCCTTGGCGCCGAAAGGATGGAGTCTACATGTACTTTGAGGATAACGCTGGTGTGATAGTGAATCCGAAGGGAGAAATGAAAGGTTCTGCAATTACTGGACCAATTGGAAAGGAATGTGCTGACTTGTGGCCAAGGATTGCTAGTGCTGCAAATGCTATAGTGTAGTTCATTTGCTTATGTCAACGATCCATAAATTCTACTGCTTGGAGGGTATGGAGTTTTGTATTTTCACTACTTGTTATTCGAGTTTATAACTTCATTGGGTCACTTGAATTTTGTCATGGTTCTCTCTTTTATGGTTAATTAAACTTTTCTGG
FPTEVCPM070_D10_PDNR-F:GATCTCTGCAGGGCGCAGCGGCTGCAAACTGGTCACGATGTCGAAACGAGGACGCGGAGGTTCAGCGGGGAATAAGTTCCGGATGTCCCTGGGTCTTCCGGTGGCCGCCACCGTGAACTGTGCGGACAACACCGGCGCAAAGAATCTTTACATTATCTCTGTAAAGGGAATCAAGGGTCGCCTCAATCGCCTCCCATCTGCCTGCGTGGGGGACATGGTCATGGCCACCGTTAAGAAGGGTAAGCCGGATCTCAGGAAAAAGGTTATGCCCGCTGTCATCGTTCGCCAGCGTAAGCCTTGGCGCCGAAAGGATGGAGTCTACATGTACTTTGAGGATAACGCTGGTGTGATAGTGAATCCGAAGGGAGAAATGAAAGGTTCTGCAATTACTGGACCAATTGGAAAGGAATGTGCTGACTTGTGGCCAAGGATTGCTAGTGCTGCAAATGCTATAGTGTAGTTCATTTGCTTATGTCAACGATCCATAAATTCTACTGCTTGGAGGGTATGGAGTTTTGTATTTTCACTACTTGTTATTCGAGTTTATAACTTCATTGGGTCACTTGAATTTTGTCATGGTTCTCTCTTTTATGGTTAATTAAACTTTTCTGGTTTATGAAGAGTTATAGATATTTCTGTCATGTTTGGATTTGTATGTTAGTAGGGCTTTAGTCTGACTTGAAAAAATTCAGGTACGTATAAGATCAGGTTCGGTTTGTGCCAAA

Sequences View:[Contig0059](Contig Seguence)


Sequences View:[Contig0059](Singleton Sequence)

Contig Annotation:
GenBankAccession number
(Best hits in the GenBank)
AnnotationSpeciesLength of homologous protein(Amino Acid)ScoreExpect valueIdentitiessimilarityFrame
gbAAP80667.1AF479048_1 ribosomal Pr 117 Triticum aestivum147284 bits (726)9e-75140/143 (97%)142/143 (99%) +2

KEGG PathwayGO
Contig0059[1 Pathway]Contig0059[12 GoTerm]
Pathway Informations
First-level termsSecond-level termsKEGG pathway NumKEGG pathway NameKEGG pathway Description contig NamelocusNameproject Name
Genetic Information ProcessingTranslation03010Ribosome[PATH:ath03010]Contig0059AT3G04400FPTEVCPM

GO Informations
Locus NameGo NameGo Class DescriptionsGO idAnotations01
AT3G04400AT3G04400structural constituent of ribosomeGO:0003735structural molecule activity
AT3G04400AT3G04400ribosomeGO:0005840ribosome
AT3G04400AT3G04400structural constituent of ribosomeGO:0003735structural molecule activity
AT3G04400AT3G04400translationGO:0006412protein metabolism
AT3G04400AT3G04400translationGO:0006412other cellular processes
AT3G04400AT3G04400translationGO:0006412other metabolic processes
AT3G04400AT3G04400embryo development ending in seed dormancyGO:0009793developmental processes
AT3G04400AT3G04400cytosolic large ribosomal subunitGO:0022625cytosol
AT3G04400AT3G04400cytosolic large ribosomal subunitGO:0022625ribosome
AT3G04400AT3G04400cytosolic large ribosomal subunitGO:0022625other cytoplasmic components
AT3G04400AT3G04400cytosolic large ribosomal subunitGO:0022625other intracellular components
AT3G04400AT3G04400structural constituent of ribosomeGO:0003735structural molecule activity

Gene Network Informations
Gene NetworkInteract with..
Contig0059[interact with..]Not found!