Back [Phalaenopsis Transcriptome]
Library Name:       Contig Lists:     
Contig Information:
Project NameQuery NameLength of query
FPTEVCPMContig0030804

Contig Map:
(ProjectName=FPTEVCPM
SequenceName=Contig0030):
GCTCCTTTTCTCCATTCCTCGCTTCTGAGCATTCTGCAGGAGGGAGAGCTTAGAGCTTCCACGAAAACTCTCGCTCTTGTCCGATGGCTTCAAAGCGGATCTTGAAGGAGCTGAAGGATCTGCAGAAAGATCCTCCAACTTCTTGTAGTGCAGGTCCTGTAGCTGAGGATATGTTTCATTGGCAAGCAACAATAATGGGTCCACCTGACAGCCCGTATGCTGGAGGAGTGTTTCTAGTTACCATCCATTTCCCCCCAGATTATCCCTTTAAACCACCAAAGGTTGCTTTCAGAACAAAAGTTTTCCATCCAAATATTAACAGCAATGGTAGTATTTGCTTAGACATCCTCAAGGAACAATGGAGTCCTGCGTTAACAATTTCCAAGGTTCTACTCTCAATCTGCTCCCTGTTGACGGACCCGAACCCAGATGATCCATTGGTTCCTGAGATAGCACATATGTATAAAACGGACAGGACCAAGTATGAGACCACGGCAAGGAGCTGGACGCAGAAGTATGCCATGGGCTAAGGCGAGGACGGATAAATCCTGATTTCCTTCTTGTTGCACTATCCTGGGCGGTATCTATTGATATTTTATGTGTAAGAATGTAAAACTTTTGAAGGAAATCCCCAATTGACTCTCCAGGAAGGAATGAAGATGAAAAACAACTTCTCTACAAGCGTAGCATTTTATTCTGCTTTTGTGTGTAAATTATGACACTGAGGTACTACCTTGGATGATTTTCTTTTGTTAAAAAAAGAAGGGGATTTTCTATTGGCTCAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
FPTEVCPM043_E07_PDNR-F:GCTCCTTTTCTCCATTCCTCGCTTCTGAGCATTCTGCAGGAGGGAGAGCTTAGAGCTTCCACGAAAACTCTCGCTCTTGTCCGATGGCTTCAAAGCGGATCTTGAAGGAGCTGAAGGATCTGCAGAAAGATCCTCCAACTTCTTGTAGTGCAGGTCCTGTAGCTGAGGATATGTTTCATTGGCAAGCAACAATAATGGGTCCACCTGACAGCCCGTATGCTGGAGGAGTGTTTCTAGTTACCATCCATTTCCCCCCAGATTATCCCTTTAAACCACCAAAGGTTGCTTTCAGAACAAAAGTTTTCCATCCAAATATTAACAGCAATGGTAGTATTTGCTTAGACATCCTCAAGGAACAATGGAGTCCTGCGTTAACAATTTCCAAGGTTCTACTCTCAATCTGCTCCCTGTTGACGGACCCGAACCCAGATGATCCATTGGTTCCTGAGATAGCACATATGTATAAAACGGACAGGACCAAGTATGAGACCACGGCAAGGAGCTGGACGCAGAAGTATGCCATGGGCTAAGGCGAGGACGGATAAATCCTGATTTCCTTCTCGTTGCACTATCCTGGGCGGTATCTATTGATATTTTATGTGTAAGAATGTAAAACTTTTGAAGGAAATCCCCAATTGACTCTCCAGGAAGGAATGAAGATGAAAAACAACTTCTCTACAAGCGTAGCATTTTATTCTGCTTTTGTGTGTAAATTATGACACTGAGGTACTACCTTGGATGATTTTCTTTTGTTAAAAAAAGAAGGGGATTTTCTATTGGCTAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
FPTEVCPM039_B04_PDNR-F:GCCTTTTCTCCATTCCTCGCTTCTGAGCATTCTGCAGGAGGGAGAGCTTAGAGCTTCCACGAAAACTCTCGCTCTTGTCCGATGGCTTCAAAGCGGATCTTGAAGGAGCTGAAGGATCTGCAGAAAGATCCTCCAACTTCTTGTAGTGCAGGTCCTGTAGCTGAGGATATGTTTCATTGGCAAGCAACAATAATGGGTCCACCTGACAGCCCGTATGCTGGAGGAGTGTTTCTAGTTACCATCCATTTCCCCCCAGATTATCCCTTTAAACCACCAAAGGTTGCTTTCAGAACAAAAGTTTTCCATCCAAATATTAACAGCAATGGTAGTATTTGCTTAGACATCCTCAAGGAACAATGGAGTCCTGCGTTAACAATTTCCAAGGTTCTACTCTCAATCTGCTCCCTTGACGGACCCGAACCCAGATGATCCATTGGTTCCTGAGATAGCACATATGTATAAAACGGACAGGACCAAGTATGAGACCACGGCAAGGAGCTGGACGCAGAAGTATGCCATGGGCTAAGGCGAGGACGGATAAATCCTGATTTCCTTCTTGTTGCACTATCCTGGGCGGTATCTATTGATATTTTATGTGTAAGAATGTAAAACTTTTGAAGGAAATCCCCAATTGACTCTCCAGGAAGGAATGAAGATGAAAAACAACTTCTCTACAAGCGTAGCATTTTATTCTGCTTTTGTGTGTAAATTATGACACTGAGGTACTACCTTGGATGATTTTCTTTTGTTAAAAAAAGAAGGGGATTTTCTATTGGCCCAAAAA
FPTEVCPM060_E10_PDNR-F:CAGGAGGGAGAGCTTAGAGCTTCCACGAAAACTCTCGCTCTTGTCCGATGGCTTCAAAGCGGATCTTGAAGGAGCTGAAGGATCTGCAGAAAGATCCTCCAACTTCTTGTAGTGCAGGTCCTGTAGCTGAGGATATGTTTCATTGGCAAGCAACAATAATGGGTCCACCTGACAGCCCGTATGCTGGAGGAGTGTTTCTAGTTACCATCCATTTCCCCCCAGATTATCCCTTTAAACCACCAAAGGTTGCTTTCAGAACAAAAGTTTTCCATCCAAATATTAACAGCAATGGTAGTATTTGCTTAGACATCCTCAAGGAACAATGGAGTCCTGCGTTAACAATTTCCAAGGTTCTACTCTCAATCTGCTCCCTGTTGACGGACCCGAACCCAGATGATCCATTGGTTCCTGAGATAGCACATATGTATAAAACGGACAGGACCAAGTATGAGACCACGGCAAGGAGCTGGACGCAGAAGTATGCCATGGGCTAAGGCGAGGACGGATAAATCCTGATTTCCTTCTTGTTGCACTATCCTGGGCGGTATCTATTGATATTTTATGTGTAAGAATGTAAAACTTTTGAAGGAAATCCCCAATTGACTCTCCAGGAAGGAATGAAGATGAAAAACAACTTCTCTACAAGCGTAGCATTTTATTCTGCTTTTGTGTGTAAATTATGACACTGAGGTACTACCTTGGATGATTTTCTTTTGTTAAAAAAAGAAGGGGATTTTCTATTGGCTCAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
FPTEVCPM015_H08_PDNR-F:TGAAGGAGCTGAAGGATCTGCAGAAAGATCCTCCAACTTCTTGTAGTGCAGGTCCTGTAGCTGAGGATATGTTTCATTGGCAAGCAACAATAATGGGTCCACCTGACAGCCCGTATGCTGGAGGAGTGTTTCTAGTTACCATCCATTTCCCCCCAGATTATCCCTTTAAACCACCAAAGGTTGCTTTCAGAACAAAAGTTTTCCATCCAAATATTAACAGCAATGGTAGTATTTGCTTAGACATCCTCAAGGAACAATGGAGTCCTGCGTTAACAATTTCCAAGGTTCTACTCTCAATCTGCTCCCTGTTGACGGACCCGAACCCAGATGATCCATTGGTTCCTGAGATAGCACATATGTATAAAACGGACAGGACCAAGTATGAGACCACGGCAAGGAGCTGGACGCAGAAGTATGCCATGGGCTAAGGCGAGGACGGATAAATCCTGATTTCCTTCTTGTTGCACTATCCTGGGCGGTATCTATTGATATTTTATGTGTAAGAATGTAAAACTTTTGAAGGAAATCCCCAATTGACTCTCCAGGAAGGAATGAAGATGAAAAACAACTTCTCTACAAGCGTAGCATTTTATTCTGCTTTTGTGTGTAAATTATGACACTGAGGTACTACCTTGGATGATTTTCTTTTGTTAAAAAAAGAAGGGGATTTTCTATTG

Sequences View:[Contig0030](Contig Seguence)


Sequences View:[Contig0030](Singleton Sequence)

Contig Annotation:
GenBankAccession number
(Best hits in the GenBank)
AnnotationSpeciesLength of homologous protein(Amino Acid)ScoreExpect valueIdentitiessimilarityFrame
gbACB87920.1 ubiquitin conjugating enzyme 2 Malus x domestica148310 bits (795)8e-83146/148 (98%)148/148 (100%) +3

KEGG PathwayGO
Contig0030[2 Pathway]Contig0030[14 GoTerm]
Pathway Informations
First-level termsSecond-level termsKEGG pathway NumKEGG pathway NameKEGG pathway Description contig NamelocusNameproject Name
Genetic Information ProcessingFolding, Sorting and Degradation04141Protein processing in endoplasmic reticulum[PATH:ath04141]Contig0030AT1G64230FPTEVCPM
Genetic Information ProcessingFolding, Sorting and Degradation04120Ubiquitin mediated proteolysis[PATH:ath04120]Contig0030AT1G64230FPTEVCPM

GO Informations
Locus NameGo NameGo Class DescriptionsGO idAnotations01
AT1G64230AT1G64230plasma membraneGO:0005886plasma membrane
AT1G64230AT1G64230ubiquitin-protein ligase activityGO:0004842other enzyme activity
AT1G64230AT1G64230ubiquitin-protein ligase activityGO:0004842other enzyme activity
AT1G64230AT1G64230ubiquitin-dependent protein catabolic processGO:0006511protein metabolism
AT1G64230AT1G64230ubiquitin-dependent protein catabolic processGO:0006511other cellular processes
AT1G64230AT1G64230ubiquitin-dependent protein catabolic processGO:0006511other metabolic processes
AT1G64230AT1G64230plasma membraneGO:0005886plasma membrane
AT1G64230AT1G64230plasma membraneGO:0005886plasma membrane
AT1G64230AT1G64230ubiquitin-protein ligase activityGO:0004842other enzyme activity
AT1G64230AT1G64230ubiquitin-protein ligase activityGO:0004842other enzyme activity
AT1G64230AT1G64230ubiquitin-dependent protein catabolic processGO:0006511protein metabolism
AT1G64230AT1G64230ubiquitin-dependent protein catabolic processGO:0006511other cellular processes
AT1G64230AT1G64230ubiquitin-dependent protein catabolic processGO:0006511other metabolic processes
AT1G64230AT1G64230plasma membraneGO:0005886plasma membrane

Gene Network Informations
Gene NetworkInteract with..
Contig0030[interact with..]Contig0030
FPTEVCPM082_C03_PDNR-F
FPTEVCPM085_A12_PDNR-F
Contig0232
FPTEVCPM027_G01_PDNR-F
FPTEVCPM063_H06_PDNR-F
FPTEVCPM076_F05_PDNR-F
FPTEVCPM080_H04_PDNR-F
FPTEVCPM078_H01_PDNR-F
Query NameLength of queryGenBankAccession number(Best hits in the GenBank)AnnotationSpeciesLength of homologous protein(Amino Acid)ScoreExpect valueIdentitiessimilarityFrame
Contig0030804gbACB87920.1 ubiquitin conjugating enzyme 2 Malus x domestica148310 bits (795)8e-83146/148 (98%)148/148 (100%) +3
FPTEVCPM082_C03_PDNR-F718gbACB87920.1 ubiquitin conjugating enzyme 2 Malus x domestica148266 bits (679)2e-69123/125 (98%)125/125 (100%) +2
FPTEVCPM085_A12_PDNR-F1065gbAAR83898.1 ubiquitin-conjugating protein Capsicum annuum119171 bits (433)1e-4081/83 (97%)83/83 (100%) +1
Contig0232846gbACN50179.1 ubiquitin carrier-like protein Annona cherimola152308 bits (790)3e-82145/152 (95%)148/152 (97%) +2
FPTEVCPM027_G01_PDNR-F838embCBI32005.1 unnamed protein product Vitis vinifera191320 bits (821)8e-86153/160 (95%)154/160 (96%) +2
FPTEVCPM063_H06_PDNR-F835embCBI32005.1 unnamed protein product Vitis vinifera191322 bits (824)4e-86153/153 (100%)153/153 (100%) +2
FPTEVCPM076_F05_PDNR-F560gbABC01903.1 ubiquitin carrier-like protein Solanum tuberosum152223 bits (568)6e-57104/108 (96%)106/108 (98%) +2
FPTEVCPM080_H04_PDNR-F813embCBI32005.1 unnamed protein product Vitis vinifera191320 bits (820)1e-85152/154 (98%)153/154 (99%) +2
FPTEVCPM078_H01_PDNR-F868refNP_001055755.1 Os05g0460200 Oryza sativa (japonica cultivar-group)169288 bits (736)6e-76133/147 (90%)141/147 (95%) +3