Back [Phalaenopsis Transcriptome]
Library Name:       Contig Lists:     
Contig Information:
Project NameQuery NameLength of query
FPEAECPContig03441378

Contig Map:
(ProjectName=FPEAECP
SequenceName=Contig0344):
CCTTACGGCCGGGGACTCACCTCAGTCTTCCTTGCTCTCCCAATCCTCCCGTGTTAATAGAGTGAGGGAGAGAGAAAGAAGAAGGTTGTTGGAAACCCAAGCGACATGGATCACGCTGCGGATGCTCGTCAGACGGACCTGATGACCATTACAAGGTATGTGCTCAATGAGCAAACGAAGTACTCGGAATCCAAGGGCGATTTCACCATCCTACTTAGCCACATCGTTCTCGGTTGCAAGTTCGTCTGCTCGGCCGTCAACAAGGCTGGCCTAGCGAAACTCATAGGACTTGCTGGGGATACGAATATCCAGGGAGAAGAACAAAAGAAACTAGATGTTCTTTCTAATGACGTTTTTCTGAATGCTTTGATAAGTAGCGGGAGAACAGCCATTCTTGTCTCGGAAGAAGGCCAGGAAGCAATATTTGTGAGTCCACCATTCCGTGGAAAATACTGCGTTGTATTCGATCCGTTGGATGGTTCCTCTAACATTGACTGTGGTGTCTCAATTGGAACAATATTTGGAATCTACATGTTGAAAGGATCAGATCCAAAAATTGAGGATGTTCTGCAGCCGGGGAAAAATATGCTAGCTGCTGGTTATTGCATGTATGGAAGCTCCTGCATGCTTGTCTTGAGTACTGGTAATGGTGTAAACGGTTTTACTCTGGATCCCTCTCTTGGAGAGTTCATATTGACTCATTCTGACATACAGATACCAAAGAAAGGAAAAATTTATTCAGTGAATGAAGGAAATGCCAAAAATTGGGATGTTCCAACTCCAAAGTATGTTGAGAATTGCAAGTTCCCTAAGGACGGCTCATCTCCCAAATCACTTCGTTATGTTGGAAGCATGGTTGCTGATGTCCATCGAACTCTTCTATACGGAGGCGTATTTTTGTATCCTGCTGATGAGAAGAGTCCCAACGGGAAATTACGTGTCCTGTATGAGGTCTTCCCAATGTCATTCTTAATTGAACAAGCAGGTGGCCAAGCCTTCACCGGAAAGCAAAGGGCCCTGGACTTGGTGCCAAAGAAGATCCATGAGCGGTCACCCATCTTTCTGGGAAGCCATGATGATGTAGAAGAGATCAAAGCGCTTTATGCAGCTGAAGAGATTAAGCCCTGATCTGCTGCTCCCATGTTTCTGCAATTTCTACTGTAATTCTCCATACTCCTGCAATTTCTGAGTTGTTATAATCTTTACTGTGATCTACTCCCTGCTCCTACTTCATTTCTTATAATTTCCTTCTGTAAATATCGCACTGTTATGTTTCTCCTCTTGTATGATTAAGGGGATAATATTACAAAACTTTGCATAAATTTGGTGCATTTACTTAAAAAAAAAAAAA
FPEAECP012_F08_PDNR-F:CCTTACGGCCGGGGACTCACCTCAGTCTTCCTTGCTCTCCCAATCCTCCCGTGTTAATAGAGTGAGGGAGAGAGAAAGAAGAAGGTTGTTGGAAACCCAAGCGACATGGATCACGCTGCGGATGCTCGTCAGACGGACCTGATGACCATTACAAGGTATGTGCTCAATGAGCAAACGAAGTACTCGGAATCCAAGGGCGATTTCACCATCCTACTTAGCCACATCGTTCTCGGTTGCAAGTTCGTCTGCTCGGCCGTCAACAAGGCTGGCCTAGCGAAACTCATAGGACTTGCTGGGGATACGAATATCCAGGGAGAAGAACAAAAGAAACTAGATGTTCTTTCTAATGACGTTTTTCTGAATGCTTTGATAAGTAGCGGGAGAACAGCCATTCTTGTCTCGGAAGAAGGCCAGGAAGCAATATTTGTGAGTCCACCATTCCGTGGAAAATACTGCGTTGTATTCGATCCGTTGGATGGTTCCTCTAACATTGACTGTGGTGTCTCAATTGGAACAATATTTGGAATCTACATGTTGAAAGGATCAGATCCAAAAATTGAGGATGTTCTGCAGCCGGGGAAAAATATGCTAGCTGCTGGTTATTGCATGTATGGAAGCTCCTGCATGCTTGTCTTGAGTACTGGTAATGGTGTAAACGGTTTTACTCTGGATCCCTCTCTTGGAGAGTTCATATTGACTCATTCTGACATACAGATACCAAAGAAAGGAAAAATTTATTCAGTGAATGAAGGAAATGCCAAAAATTGGGATGTTCCAACTCCAAAGTATGTTGAGAATTGCAAGTTCCCTAAGGACGGCTCATCTCCCAAATCACTTCGTTATGTTGGAAGCATGGTTGCTGATGTCCATCGAACTCTTCTATACGGAGGCGTATTTTTGTATCCTGCTGATGAGAAGAGTCCCAACGGGAAATTACGTGTCCTGTATGAGGTCTTCCCAATGTCATTCTTAATTGAACAAGCAGGTGGCCAAGCCTTCACCGGAAAGCAAAGGGCCCTGGACTTGGTGCCAAAGAAGATCCATGAGCGGTCACCCATCTT
FPEAECP012_A12_PDNR-F:TCCAGGGAGAAGAACAAAAGAAACTAGATGTTCTTTCTAATGACGTTTTTCTGAATGCTTTGATAAGTAGCGGGAGAACAGCCATTCTTGTCTCGGAAGAAGGCCAGGAAGCAATATTTGTGAGTCCACCATTCCGTGGAAAATACTGCGTTGTATTCGATCCGTTGGATGGTTCCTCTAACATTGACTGTGGTGTCTCAATTGGAACAATATTTGGAATCTACATGTTGAAAGGATCAGATCCAAAAATTGAGGATGTTCTGCAGCCGGGGAAAAATATGCTAGCTGCTGGTTATTGCATGTATGGAAGCTCCTGCATGCTTGTCTTGAGTACTGGTAATGGTGTAAACGGTTTTACTCTGGATCCCTCTCTTGGAGAGTTCATATTGACTCATTCTGACATACAGATACCAAAGAAAGGAAAAATTTATTCAGTGAATGAAGGAAATGCCAAAAATTGGGATGTTCCAACTCCAAAGTATGTTGAGAATTGCAAGTTCCCTAAGGACGGCTCATCTCCCAAATCACTTCGTTATGTTGGAAGCATGGTTGCTGATGTCCATCGAACTCTTCTATACGGAGGCGTATTTTTGTATCCTGCTGATGAGAAGAGTCCCAACGGGAAATTACGTGTCCTGTATGAGGTCTTCCCAATGTCATTCTTAATTGAACAAGCAGGTGGCCAAGCCTTCACCGGAAAGCAAAGGGCCCTGGACTTGGTGCCAAAGAAGATCCATGAGCGGTCACCCATCTTTCTGGGAAGCCATGATGATGTAGAAGAGATCAAAGCGCTTTATGCAGCTGAAGAGATTAAGCCCTGATCTGCTGCTCCCATGTTTCTGCAATTTCTACTGTAATTCTCCATACTCCTGCAATTTCTGAGTTGTTATAATCTTTACTGTGATCTACTCCCTGCTCCTACTTCATTTCTTATAATTTCCTTCTGTAAATATCGCACTGTTATGTTTCTCCTCTTGTATGATTAAGGGGATAATATTACAAAACTTTGCATAAATTTGGTGCATTTACTTAAAAAAAAAAAAA

Sequences View:[Contig0344](Contig Seguence)


Sequences View:[Contig0344](Singleton Sequence)

Contig Annotation:
GenBankAccession number
(Best hits in the GenBank)
AnnotationSpeciesLength of homologous protein(Amino Acid)ScoreExpect valueIdentitiessimilarityFrame
refXP_002532434.1 Fructose-1,6-bisphosphatase, cytosolic, putative Ricinus communis341602 bits (1553)e-170293/337 (86%)318/337 (94%), Gaps = 1/337 (0%) +1

KEGG PathwayGO
Contig0344[4 Pathway]Contig0344[36 GoTerm]
Pathway Informations
First-level termsSecond-level termsKEGG pathway NumKEGG pathway NameKEGG pathway Description contig NamelocusNameproject Name
MetabolismCarbohydrate Metabolism00051Fructose and mannose metabolism[PATH:ath00051]Contig0344AT1G43670FPEAECP
MetabolismCarbohydrate Metabolism00010Glycolysis / Gluconeogenesis[PATH:ath00010]Contig0344AT1G43670FPEAECP
MetabolismCarbohydrate Metabolism00030Pentose phosphate pathway[PATH:ath00030]Contig0344AT1G43670FPEAECP
MetabolismEnergy Metabolism00710Carbon fixation in photosynthetic organisms[PATH:ath00710]Contig0344AT1G43670FPEAECP

GO Informations
Locus NameGo NameGo Class DescriptionsGO idAnotations01
AT1G43670AT1G43670carbohydrate metabolic processGO:0005975other metabolic processes
AT1G43670AT1G43670phosphoric ester hydrolase activityGO:0042578hydrolase activity
AT1G43670AT1G43670cellular_componentGO:0005575unknown cellular components
AT1G43670AT1G43670fructose metabolic processGO:0006000other cellular processes
AT1G43670AT1G43670fructose metabolic processGO:0006000other metabolic processes
AT1G43670AT1G43670"fructose 1,6-bisphosphate 1-phosphatase activity"GO:0042132hydrolase activity
AT1G43670AT1G43670carbohydrate metabolic processGO:0005975other metabolic processes
AT1G43670AT1G43670phosphoric ester hydrolase activityGO:0042578hydrolase activity
AT1G43670AT1G43670cellular_componentGO:0005575unknown cellular components
AT1G43670AT1G43670fructose metabolic processGO:0006000other cellular processes
AT1G43670AT1G43670fructose metabolic processGO:0006000other metabolic processes
AT1G43670AT1G43670"fructose 1,6-bisphosphate 1-phosphatase activity"GO:0042132hydrolase activity
AT1G43670AT1G43670carbohydrate metabolic processGO:0005975other metabolic processes
AT1G43670AT1G43670phosphoric ester hydrolase activityGO:0042578hydrolase activity
AT1G43670AT1G43670cellular_componentGO:0005575unknown cellular components
AT1G43670AT1G43670fructose metabolic processGO:0006000other cellular processes
AT1G43670AT1G43670fructose metabolic processGO:0006000other metabolic processes
AT1G43670AT1G43670"fructose 1,6-bisphosphate 1-phosphatase activity"GO:0042132hydrolase activity
AT1G43670AT1G43670carbohydrate metabolic processGO:0005975other metabolic processes
AT1G43670AT1G43670phosphoric ester hydrolase activityGO:0042578hydrolase activity
AT1G43670AT1G43670cellular_componentGO:0005575unknown cellular components
AT1G43670AT1G43670fructose metabolic processGO:0006000other cellular processes
AT1G43670AT1G43670fructose metabolic processGO:0006000other metabolic processes
AT1G43670AT1G43670"fructose 1,6-bisphosphate 1-phosphatase activity"GO:0042132hydrolase activity
AT1G43670AT1G43670carbohydrate metabolic processGO:0005975other metabolic processes
AT1G43670AT1G43670phosphoric ester hydrolase activityGO:0042578hydrolase activity
AT1G43670AT1G43670cellular_componentGO:0005575unknown cellular components
AT1G43670AT1G43670fructose metabolic processGO:0006000other cellular processes
AT1G43670AT1G43670fructose metabolic processGO:0006000other metabolic processes
AT1G43670AT1G43670"fructose 1,6-bisphosphate 1-phosphatase activity"GO:0042132hydrolase activity
AT1G43670AT1G43670carbohydrate metabolic processGO:0005975other metabolic processes
AT1G43670AT1G43670phosphoric ester hydrolase activityGO:0042578hydrolase activity
AT1G43670AT1G43670cellular_componentGO:0005575unknown cellular components
AT1G43670AT1G43670fructose metabolic processGO:0006000other cellular processes
AT1G43670AT1G43670fructose metabolic processGO:0006000other metabolic processes
AT1G43670AT1G43670"fructose 1,6-bisphosphate 1-phosphatase activity"GO:0042132hydrolase activity

Gene Network Informations
Gene NetworkInteract with..
Contig0344[interact with..]Contig0344
Query NameLength of queryGenBankAccession number(Best hits in the GenBank)AnnotationSpeciesLength of homologous protein(Amino Acid)ScoreExpect valueIdentitiessimilarityFrame
Contig03441378refXP_002532434.1 Fructose-1,6-bisphosphatase, cytosolic, putative Ricinus communis341602 bits (1553)e-170293/337 (86%)318/337 (94%), Gaps = 1/337 (0%) +1