Back [Phalaenopsis Transcriptome]
Library Name:       Contig Lists:     
Contig Information:
Project NameQuery NameLength of query
FPEAECPContig0109812

Contig Map:
(ProjectName=FPEAECP
SequenceName=Contig0109):
ATATGCCCGGGATTCGGCCTTACGGCCGGGGGCAGAAGAAAGCAACAAAACAGCATCAATGGCGAAATTACCTGCTGGGATTCAGAACATGGATGAAGTAGAAAAGGTATTTAATCGCTTTGACACCGATGGTGATGGCAAGATCACAGCCTCCGAGCTCGGAAACGTTGTGCGCGCTCTCGGGTCCAACGTCTCCGATGAAGAGCTGAGGTCCATGATCGAGGAAATGGACGCTAACCAGGATGGTTTCGTGGATCTAGGTGAGTTCGCTCGCTTCAACCGCGCTGGGGATGGTCCGGTCAAGGGGGAGGAGGACATCAAGGATGCGTTCGATATCTACGATATGGACGGGAACGGCTTGATCTCAGTGAAGGAGCTGCATCTGGTGCTTAAGAGGCTGGGGGAGAGATGTTCTTCCAATGATTGCCCGCGGATGATTGATTCTGTGGATTCTGATGGGGATGGATGTGTGAATTATGACGAGTTTAAGAAGATGATGGGAAATGATTCGGGAGGACAGAAGGCGGCTTCGAAGGAGGTGAGTAACGGGAATTAGGGTTTGGTTTGTAGATATGGGGTTTAGGTTTTCCTAGGGGTTGTGTAAGTTTTATGTGTTGTGATATGCTGCTATTCTGGTGTTCTCTATGTCTACTAGTTGATTGCTAATTGTCTTGTGAGATATAGTTGTAAGAAGTTACTGGGATTTCAAACTAATTACGATACTATTTATGTATTAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAATAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
FPEAECP026_H07_PDNR-F:ATATGCCCGGGATTCGGCCTTACGGCCGGGGGCAGAAGAAAGCAACAAAACAGCATCAATGGCGAAATTACCTGCTGGGATTCAGAACATGGATGAAGTAGAAAAGGTATTTAATCGCTTTGACACCGATGGTGATGGCAAGATCACAGCCTCCGAGCTCGGAAACGTTGTGCGCGCTCTCGGGTCCAACGTCTCCGATGAAGAGCTGAGGTCCATGATCGAGGAAATGGACGCTAACCAGGATGGTTTCGTGGATCTAGGTGAGTTCGCTCGCTTCAACCGCGCTGGGGATGGTCCGGTCAAGGGGGAGGAGGACATCAAGGATGCGTTCGATATCTACGATATGGACGGGAACGGCTTGATCTCAGTGAAGGAGCTGCATCTGGTGCTTAAGAGGCTGGGGGAGAGATGTTCTTCCAATGATTGCCCGCGGATGATTGATTCTGTGGATTCTGATGGGGATGGATGTGTGAATTATGACGAGTTTAAGAAGATGATGGGAAATGATTCGGGAGGACAGAAGGCGGCTTCGAAGGAGGTGAGTAACGGGAATTAGGGTTTGGTTTGTAGATATGGGGTTTAGGTTTTCCTAGGGGTTGTGTAAGTTTTATGTGTTGTGATATGCTGCTATTCTGGTGTTCTCTATGTCTACTAGTTGATTGCTAATTGTCTTGTGAGATATAGTTGTAAGAAGTTACTGGGATTTCAAACTAATTACGATACTATTTATGTATTAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAATAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
FPEAECP032_H08_PDNR-F:ATATGCCCGGGATTCGGCCTTACGGCCGGGGGCAGAAGAAAGCAACAAAACAGCATCAATGGCGAAATTACCTGCTGGGATTCAGAACATGGATGAAGTAGAAAAGGTATTTAATCGCTTTGACACCGATGGTGATGGCAAGATCACAGCCTCCGAGCTCGGAAACGTTGTGCGCGCTCTCGGGTCCAACGTCTCCGATGAAGAGCTGAGGTCCATGATCGAGGAAATGGACGCTAACCAGGATGGTTTCGTGGATCTAGGTGAGTTCGCTCGCTTCAACCGCGCTGGGGATGGTCCGGTCAAGGGGGAGGAGGACATCAAGGATGCGTTCGATATCTACGATATGGACGGGAACGGCTTGATCTCAGTGAAGGAGCTGCATCTGGTGCTTAAGAGGCTGGGGGAGAGATGTTCTTCCAATGATTGCCCGCGGATGATTGATTCTGTGGATTCTGATGGGGATGGATGTGTGAATTATGACGAGTTTAAGAAGATGATGGGAAATGATTCGGGAGGACAGAAGGCGGCTTCGAAGGAGGTGAGTAACGGGAATTAGGGTTTGGTTTGTAGATATGGGGTTTAGGTTTTCCTAGGGGTTGTGTAAGTTTTATGTGTTGTGATATGCTGCTATTCTGGTGTTCTCTATGTCTACTAGTTGATTGCTAATTGTCTTGTGAGATATAGTTGTAAGAAGTTACTGGGATTTCAAACTAATTACGATACTATTTATGTATTAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAATAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
FPEAECP030_C08_PDNR-F:GGCAGAAGAAAGCAACAAAACAGCATCAATGGCGAAATTACCTGCTGGGATTCAGAACATGGATGAAGTAGAAAAGGTATTTAATCGCTTTGACACCGATGGTGATGGCAAGATCACAGCCTCCGAGCTCGGAAACGTTGTGCGCGCTCTCGGGTCCAACGTCTCCGATGAAGAGCTGAGGTCCATGATCGAGGAAATGGACGCTAACCAGGATGGTTTCGTGGATCTAGGTGAGTTCGCTCGCTTCAACCGCGCTGGGGATGGTCCGGTCAAGGGGGAGGAGGACATCAAGGATGCGTTCGATATCTACGATATGGACGGGAACGGCTTGATCTCAGTGAAGGAGCTGCATCTGGTGCTTAAGAGGCTGGGGGAGAGATGTTCTTCCAATGATTGCCCGCGGATGATTGATTCTGTGGATTCTGATGGGGATGGATGTGTGAATTATGACGAGTTTAAGAAGATGATGGGAAATGATTCGGGAGGACAGAAGGCGGCTTCGAAGGAGGTGAGTAACGGGAATTAGGGTTTGGTTTGTAGATATGGGGTTTAGGTTTTCCTAGGGGTTGTGTAAGTTTTATGTGTTGTGATATGCTGCTATTCTGGTGTTCTCTATGTCTACTAGTTGATTGCTAATTGTCTTGTGAGATATAGTTGTAAGAAGTTACTGGGATTTCAAACTAATTACGATACTATTTATGTATTAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAATAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Sequences View:[Contig0109](Contig Seguence)


Sequences View:[FPEAECP030_C08_PDNR-F](Singleton Sequence)

Contig Annotation:
GenBankAccession number
(Best hits in the GenBank)
AnnotationSpeciesLength of homologous protein(Amino Acid)ScoreExpect valueIdentitiessimilarityFrame
spQ9M7R0.1ALL8_OLEEU RecName: Full=Calcium-binding allergen Ole e 8; AltName: Full=PCA18/PCA23; AltName: Allergen=Ole e 8171165 bits (418)4e-3982/153 (53%)110/153 (71%), Gaps = 3/153 (1%) +2

KEGG PathwayGO
Contig0109[1 Pathway]Contig0109[23 GoTerm]
Pathway Informations
First-level termsSecond-level termsKEGG pathway NumKEGG pathway NameKEGG pathway Description contig NamelocusNameproject Name
Organismal SystemsEnvironmental Adaptation04626Plant-pathogen interaction[PATH:ath04626]Contig0109AT5G37770FPEAECP

GO Informations
Locus NameGo NameGo Class DescriptionsGO idAnotations01
AT5G37770AT5G37770actin cytoskeletonGO:0015629other intracellular components
AT5G37770AT5G37770calcium ion bindingGO:0005509other binding
AT5G37770AT5G37770calcium ion bindingGO:0005509other binding
AT5G37770AT5G37770calcium ion bindingGO:0005509other binding
AT5G37770AT5G37770response to coldGO:0009409response to stress
AT5G37770AT5G37770response to coldGO:0009409response to abiotic or biotic stimulus
AT5G37770AT5G37770response to heatGO:0009408response to stress
AT5G37770AT5G37770response to heatGO:0009408response to stress
AT5G37770AT5G37770response to heatGO:0009408response to abiotic or biotic stimulus
AT5G37770AT5G37770response to heatGO:0009408response to abiotic or biotic stimulus
AT5G37770AT5G37770response to absence of lightGO:0009646response to abiotic or biotic stimulus
AT5G37770AT5G37770response to mechanical stimulusGO:0009612response to abiotic or biotic stimulus
AT5G37770AT5G37770response to mechanical stimulusGO:0009612response to abiotic or biotic stimulus
AT5G37770AT5G37770regulation of flower developmentGO:0009909developmental processes
AT5G37770AT5G37770innate immune responseGO:0045087response to stress
AT5G37770AT5G37770response to abscisic acid stimulusGO:0009737other biological processes
AT5G37770AT5G37770response to abscisic acid stimulusGO:0009737other biological processes
AT5G37770AT5G37770response to auxin stimulusGO:0009733other biological processes
AT5G37770AT5G37770response to hydrogen peroxideGO:0042542response to stress
AT5G37770AT5G37770response to metal ionGO:0010038other biological processes
AT5G37770AT5G37770"long-day photoperiodism, flowering"GO:0048574developmental processes
AT5G37770AT5G37770"long-day photoperiodism, flowering"GO:0048574response to abiotic or biotic stimulus
AT5G37770AT5G37770plasma membraneGO:0005886plasma membrane

Gene Network Informations
Gene NetworkInteract with..
Contig0109[interact with..]Not found!