Back [Phalaenopsis Transcriptome]
Library Name:       Contig Lists:     
Contig Information:
Project NameQuery NameLength of query
FEVCPContig06481137

Contig Map:
(ProjectName=FEVCP
SequenceName=Contig0648):
GAAAAACAGGCCAAAGAAGCAAGCCAATTGACTGCAGTAACAACCCGAACAACAAATGTTCACGGTGATGAACTTATTGTCACAACGACTAGTCCGTATGAACAAGCTGCATTTGGATCCAAAACCGATTGGAGAGTGAGGGCTATTTCAGCCACAAATCTGTATCTGCGTGTCAATCATATTTATGTTAACTCGGATGACATCAAGGAAACTGGTTACACGTATATCATGCCTAAGAACATATTGAAGAAATTTATCTGCATAGCTGATCTTAGAACCCAAATTGCTGGATATCTGTACGGTCTAAGCCCCCAAGATAATCCACAAGTGAAGGAAATCCGTTGTATTGTAATGCCACCACAATGGGGAAGTCACCAGCATGACAACCTCCCATCTGCTCTTCCTGAACACGAGTTCTTAAACGATCTGGAGCCATTGGGATGGATGCATACCCAGCCAAATGAGCTTCCCCAGCTATCTCCTCAGGATGTTACATCCCACGCCCGGATTCTGGAGAACAACAAACAATGGGATGGTGAAAAATGCATCGTTCTTACCTGCAGCTTCACGCCAGGTTCCTGCTCCTTGACCGCCTACAAACTTACACCCACTGGTTATGAATGGGGGCGTTCAAATAAGGATACTGGAAGCAACCCACACGGCTACCTACCTACCCACTATGAGAAGGTACAGATGCTCCTCAGCGATCGTTTCTTGGGGTACTACATGGGTTCCAGACAATGGTCCCTGGAACTATAACTTCATGGGCGTGAAGCATACGGCGAGCATGAAGTATGGCGTCAAGCTCGGCGCGCCGCGAGATTATTACCATGAAGATCACAGGCCTACTCATTTCCTGGAGTTTAGTAATTTAGAAGGTGAAATTGCCGAATTGGAGAGGGAGGATAAGTTTTCTTAAGAGTCGAGGTTGAGGGAGTATTCTTCTTTTCTTCTGTTGAGGTGGCAGCCTTTAGAATGGAAGTATGTTGCATTAGTGTAAATAATGTGCTGATTTCGTCTACGAGCATGATGTTTTTGTTGCCGGCTTTGTTTATATAGAATTTGGATTATAAGACTATAAAGAATGTGACATTATGGTTATTGGGGTGGTCGTTCTTTTCTTGGGAAAAAAAAAAA
FEVCPM010_H07_PDNRF:GAAAAACAGGCCAAAGAAGCAAGCCAATTGACTGCAGTAACAACCCGAACAACAAATGTTCACGGTGATGAACTTATTGTCACAACGACTAGTCCGTATGAACAAGCTGCATTTGGATCCAAAACCGATTGGAGAGTGAGGGCTATTTCAGCCACAAATCTGTATCTGCGTGTCAATCATATTTATGTTAACTCGGATGACATCAAGGAAACTGGTTACACGTATATCATGCCTAAGAACATATTGAAGAAATTTATCTGCATAGCTGATCTTAGAACCCAAATTGCTGGATATCTGTACGGTCTAAGCCCCCAAGATAATCCACAAGTGAAGGAAATCCGTTGTATTGTAATGCCACCACAATGGGGAAGTCACCAGCATGACAACCTCCCATCTGCTCTTCCTGAACACGAGTTCTTAAACGATCTGGAGCCATTGGGATGGATGCATACCCAGCCAAATGAGCTTCCCCAGCTATCTCCTCAGGATGTTACATCCCACGCCCGGATTCTGGAGAACAACAAACAATGGGATGGTGAAAAATGCATCGTTCTTACCTGCAGCTTCACGCCAGGTTCCTGCTCCTTGACCGCCTACAAACTTACACCCACTGGTTATGAATGGGGGCGTTCAAATAAGGATACTGGAAGCAACCCACACGGCTACCTACCTACCCACTATGAGAAGGTACAGATGCTCCTCAGCGATCGTTTCTTGGGGTACTACATGGTTCCAGACAATGGTCCCTGGAACTATAACTTCATGGGCGTGAAGCATACGGCGAGCATGAAGTATGGCGTCAAGCTCGGCGCGCCGCGAGATTATTACCATGAAGATCACAGGCCTACTCATTTCCTGGAGTTTAGTAATTTAGAAGTGAAATTGCCGAATTGGAGAGGGAGGATAAGTTTTCTTAGAGTCGAGGTTGAGGGAGTATTCTTCTTTCTTCTGTTGAGGTGGCAGCCTTTAGATGGAGTATGTGCATTAGTGTAAATAATGTGCTGATTTCGTCTACGAGCATGATGTTTTTGTTGCCGGCTTTGTTTATATAGAATTTGATTATAAGACTATAAGAATGTGACTTATGGTTATTGGGGTGG
FEVCPM013_B03_PDNRF:GAAAAACAGGCCAAAGAAGCAAGCCAATTGACTGCAGTAACAACCCGAACAACAAATGTTCACGGTGATGAACTTATTGTCACAACGACTAGTCCGTATGAACAAGCTGCATTTGGATCCAAAACCGATTGGAGAGTGAGGGCTATTTCAGCCACAAATCTGTATCTGCGTGTCAATCATATTTATGTTAACTCGGATGACATCAAGGAAACTGGTTACACGTATATCATGCCTAAGAACATATTGAAGAAATTTATCTGCATAGCTGATCTTAGAACCCAAATTGCTGGATATCTGTACGGTCTAAGCCCCCAAGATAATCCACAAGTGAAGGAAATCCGTTGTATTGTAATGCCACCACAATGGGGAAGTCACCAGCATGACAACCTCCCATCTGCTCTTCCTGAACACGAGTTCTTAAACGATCTGGAGCCATTGGGATGGATGCATACCCAGCCAAATGAGCTTCCCCAGCTATCTCCTCAGGATGTTACATCCCACGCCCGGATTCTGGAGAACAACAAACAATGGGATGGTGAAAAATGCATCGTTCTTACCTGCAGCTTCACGCCAGGTTCCTGCTCCTTGACCGCCTACAAACTTACACCCACTGGTTATGAATGGGGGCGTTCAAATAAGGATACTGGAAGCAACCCACACGGCTACCTACCTACCCACTATGAGAAGGTACAGATGCTCCTCAGCGATCGTTTCTTGGGGTACTACATGGGTTCCAGACAATGGTCCCTGAACTATAACTTCATGGGCGTGAAGCATACGGCGAGCATGAAGTATGGCGTCAAGCTCGGCGCGCCGCGAGATTATTACCATGAAGATCACAGGCCTACTCATTTCCTGGAGTTTAGTAATTTAGAAGGTGAAATTGCCGAATTGGAGAGGGAGGATAAGTTTTCTTAAGAGTCGAGGTTGAGGGAGTATTCTTCTTTTCTTCTGTTGAGGTGGCAGCCTTTAGAATGAAGTATGTTGCATTAGTGTAAATAATGTGCTGATTTCGTCTACGAGCATGATGTTTTTGTTGCCGCTTTGTTATATAGAATTGGATTATAGACTATAAAGAATGGACATATGGTATTGGGGTGGTCGTTCTTTTCTTGGGAAAAAAAAAAA

Sequences View:[Contig0648](Contig Seguence)


Sequences View:[Contig0648](Singleton Sequence)

Contig Annotation:
GenBankAccession number
(Best hits in the GenBank)
AnnotationSpeciesLength of homologous protein(Amino Acid)ScoreExpect valueIdentitiessimilarityFrame
refXP_002509397.1 predicted protein Micromonas sp. RCC2992336439 bits (1129)e-140205/244 (84%)223/244 (91%), Gaps = 1/244 (0%) +1

KEGG PathwayGO
Contig0648[1 Pathway]Contig0648[4 GoTerm]
Pathway Informations
First-level termsSecond-level termsKEGG pathway NumKEGG pathway NameKEGG pathway Description contig NamelocusNameproject Name
Genetic Information ProcessingTranscription03040Spliceosome[PATH:ath03040]Contig0648AT1G80070FEVCP

GO Informations
Locus NameGo NameGo Class DescriptionsGO idAnotations01
AT1G80070AT1G80070chloroplastGO:0009507chloroplast
AT1G80070AT1G80070membraneGO:0016020other membranes
AT1G80070AT1G80070"nuclear mRNA splicing, via spliceosome"GO:0000398other cellular processes
AT1G80070AT1G80070"nuclear mRNA splicing, via spliceosome"GO:0000398other metabolic processes

Gene Network Informations
Gene NetworkInteract with..
Contig0648[interact with..]FEVCPM028_E09_PDNR-F
Query NameLength of queryGenBankAccession number(Best hits in the GenBank)AnnotationSpeciesLength of homologous protein(Amino Acid)ScoreExpect valueIdentitiessimilarityFrame
FEVCPM028_E09_PDNR-F567embCAO46309.1 unnamed protein product Vitis vinifera386213 bits (542)7e-5497/107 (90%)100/107 (93%) +1