Back [Phalaenopsis Transcriptome]
Library Name:       Contig Lists:     
Contig Information:
Project NameQuery NameLength of query
FEVCPContig0606899

Contig Map:
(ProjectName=FEVCP
SequenceName=Contig0606):
GGACCCGATTCATCTCGATCGATCTAGGCGGCTGCTTTCATCCGACAGACGAGGGAAGTGAACGAAGCGGTAAGGAGGAGCTCTTGACGGACGTTCTTGCAAAGAGCTGCGGGAGCTTGATCGGCGTCAACATTTCCGAGGATTGATGGGCGGTTTCAGGTTTCATCAGTACCAAGTCGTTGGCCGTGCCCTTCCGACGCCAAGCGATGAACATCCAAAGATTTATCGCATGAAGTTATGGGCTACTAATGAAGTTAGGGCTAAATCCAAGTTCTGGTACTTCTTGAGAAAATTGAAGAAAGTGAAGAAAAGCAACGGCCAAGTTCTGGCTATTAACGAGATATTTGAAAAATATCCTACCAAGATCAAGAACTACGGCATCTGGCTTCGCTACCAGAGCAGGACCGGCTACCACAACATGTACAAGGAGTACAGGGACACGACGCTGAACGGCGCCGTCGAGCAAATGTACAACGAGATGGCGTCCCGCCACCGGGTTCGTTTCCCGTGCATTCAGATTATAAAGACTGCAACTATTCCCTCAAAGCTCTGTAAGCGCGAGAGCACGAAAGCAGTTCCATGACTCGAAGATTAAGTTCCCTCTTGTGTTCAAGAAGGTGAGGCCCCCATCCAGGAAGCTCAAGACTACCTTCAAGGCTTCCAGGCCCAATCTCTTCATGTAGAGAAGGCTGGACTGGTTGGTTTCTTTTTGCATGAAGTTTACTGATGGGTTATGTTTTGAGTTTTAATTTGGTTGGATTTTGGTAATATTGCGATCCCAAACTTTTTGCAATTTTATATGTTATGTTCTGTTGTTTTTGAGTCATTTTGCTGTAGTCTGAATGTTTGCTATTGGTACTTTTGATATGGACCAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
FEVCPM011_B10_PDNRF:GGACCCGATTCATCTCGATCGATCTAGGCGGCTGCTTTCATCCGACAGACGAGGGAAGTGAACGAAGCGGTAAGGAGGAGCTCTTGACGGACGTTCTTGCAAAGAGCTGCGGGAGCTTGATCGGCGTCAACATTTCCGAGGGTTGATGGGCGGTTTCAGGTTTCATCAGTACCAAGTCGTTGGCCGTGCCCTTCCGACGCCAAGCGATGAACATCCAAAGATTTATCGCATGAAGTTATGCGCTACTAATGAAGTTAGGGCTAAATCCAAGTTCTGGTACTTCTTGAGAAAATTGAAGAAAGTGAAGAAAAGCAACGGCCAAGTTCTGGCTATTAACGAGATATTTGAAAAATATCCTACCAAGATCAAGAACTACGGCATCTGGCTTCGCTACCAGAGCAGGACCGGCTACCACAACATGTACAAGGAGTACAGGGACACGACGCTGAACGGCGCCGTCGAGCAAATGTACAACGAGATGGCGTCCCGCCACCGGGTTCGTTTCCCGTGCATTCAGATTATAAAGACTGCAACTATTCCCTCAAAGCTCTGTAAGCGCGAGAGCACGAAAGCAGTTCCATGACTCGAAGATTAGGTTCCCTCTTGTGTTCAAGAAGGTGAGGCCCCCATCCAGGAAGCTCAAGACTACCTTCAAGGCTTCCAGGCCCAATCTCTTCATGTAGAGAAGGCTGGACTGGTTGGTTTCTTTTTGCATGAAGTTTACTGATGGGTTATGTTTTGAGTTTTAATTTGGTTGGATTTTGGTAATATTGCAATCCCAAACTTTTTGCAATTTTATATGTTATGTCTGTGTTTTGAGTCATTTTGCTGTAGTCTGATGTTGCTATGTACTTTGATATGGATCAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
FEVCPM017_G06_PDNR-F:GGATTCATCTCGATCGATCTAGGCGGCTGCTTTCATCCGACAGACGAGGGAAGTGAACGAAGCGGTAAGGAGGAGCTCTTGACGGACGTTCTTGCAAAGAGCTGCGGGAGCTTGATCGGCGTCAACATTTCCGAGGATTGATGGGCGGTTTCAGGTTTCATCAGTACCAAGTCGTTGGCCGTGCCCTTCCGACGCCAAGCGATGAACATCCAAAGATTTATCGCATGAAGTTATGGGCTACTAATGAAGTTAGGGCTAAATCCAAGTTCTGGTACTTCTTGAGAAAATTGAAGAAAGTGAAGAAAAGCAACGGCCAAGTTCTGGCTATTAACGAGATATTTGAAAAATATCCTACCAAGATCAAGAACTACGGCATCTGGCTTCGCTACCAGAGCAGGACCGGCTACCACAACATGTACAAGGAGTACAGGGACACGACGCTGAACGGCGCCGTCGAGCAAATGTACAACGAGATGGCGTCCCGCCACCGGGTTCGTTTCCCGTGCATTCAGATTATAAAGACTGCAACTATTCCCTCAAAGCTCTGTAAGCGCGAGAGCACGAAGCAGTTCCATGACTCGAGGATTAAGTTCCCTCTTGTGTTCAAGAAGGTGAGGCCCCCATCCAGGAAGCTCAAGACTACCTTCAAGGCTTCCAGGCCCAATCTCTTCATGTAGAGAAGGCTGGACTGGTTGGTTTCTTTTTGCATGAAGTTTACTGATGGGTTATGTTTTGAGTTTTAATTTGGTTGGATTTTGGTAATATTGCGATCCCAAACTTTTTGCAATTTTATATGTTATGTTCTGTTGTTTTTGAGTCATTTTGCTGTAGTCTGAATGTTTGCTATTGGTACTTTTGATATGGACAAA
FEVCPM028_B02_PDNR-F:GATCCGACAGACGAGGGAAGTGAACGAAGCGGTAAGGAGGAGCTCTTGACGGACGTTCTTGAGCTGCGGGAGCTTGATCGGCGTCAACATTTCCGAGGATTGATGGGCGGTTTCAGGTTTCATCAGTACCAAGTCGTTGGCCGTGCCCTTCCGACGCCAAGCGATGAACATCCAAAGATTTATCGCATGAAGTTATGGGCTACTAATGAAGTTAGGGCTAAATCCAAGTTCTGGTACTTCTTGAGAAAATTGAAGAAAGTGAAGAAAAGCAACGGCCAAGTTCTGGCTATTAACGAGATATTTGAAAAATATCCTACCAAGATCAAGAACTACGGCATCTGGCTTCGCTACCAGAGCAGGACCGGCTACCACAACATGTACAAGGAGTACAGGGACACGACGCTGAACGGCGCCGTCGAGCAAATGTACAACGAGATGGCGTCCCGCCACCGGGTTCGTTTCCCGTGCATTCAGATTATAAAGACTGCAGCTATTCCCTCAAAGCTCTGTAAGCGCGAGAGCACGAAAGCAGTTCCATGACTCGAAGATTAAGTTCCCTCTTGTGTTCAAGAAGGTGAGGCCCCCATCCAGGAAGCTCAAGACTACCTTCAAGGCTTCCAGGCCCAATCTCTTCATGTAGAGAAGGCTGGACTGGTTGGTTTCTTTTTGCATGAAGTTTACTGATGGGTTATGTTTTGAGTTTTAATTTGGTTGGATTTTGGTAATATTGCGATCCCAAACTTTTTGCAATTTTATATGTTATGTTCTGTTGTTTTTGAGTCATTTTGCTGTAGTCTGAATGTTTGCTATTGGTACTTTTGATATGGACCACAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
FEVCPS028_F06_PDNR-F:TACCAAGATCAAGAACTACGGCATCTGGCTTCGCTACCAGAGCAGGACTGGCTACCACAACATGTACAAGGAGTACAGGGACACGACGCTGAACGGCGCCGTCGAGCAAATGTACAACGAGATGGCGTCCCGCCACCGGGTTCGTTTCCCGTGCATTCAGATTATAAAGACTGCAACTATTCCCTCAAAGCTCTGTAAGCGCGAGAGCACGAAGCAGTTCCATGACTCGAAGATTAAGTTCCCTCTTGTGTTCAAGAAGGTGAGGCCCCCATCCAGGAAGCTCAAGACTACCTTCAAGGCTTCCAGGCCCAATCTCTTCATGTAGAGAAGGCTGGACTGGTTGGTTTCTTTTTGCATGAAGTTTACTGATGGGTTATGTTTTGAGTTTTAATTTGGTTGGATTTTGGTAATATTGCGATCCCAAACTTTTTGCAATTTTATATGTTATGGTCTGTTGTTTTTGAGTCATTTTGCTGTAGTCTGAATGTTTGCTATTGGTACTTTTGATATGGCAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Sequences View:[Contig0606](Contig Seguence)


Sequences View:[Contig0606](Singleton Sequence)

Contig Annotation:
GenBankAccession number
(Best hits in the GenBank)
AnnotationSpeciesLength of homologous protein(Amino Acid)ScoreExpect valueIdentitiessimilarityFrame
refNP_188078.1 60S ribosomal protein L18A (RPL18aC) Arabidopsis thaliana178272 bits (695)1e-86128/142 (90%)133/142 (93%) +2

KEGG PathwayGO
Contig0606[1 Pathway]Contig0606[30 GoTerm]
Pathway Informations
First-level termsSecond-level termsKEGG pathway NumKEGG pathway NameKEGG pathway Description contig NamelocusNameproject Name
Genetic Information ProcessingTranslation03010Ribosome[PATH:ath03010]Contig0606AT3G14600FEVCP

GO Informations
Locus NameGo NameGo Class DescriptionsGO idAnotations01
AT3G14600AT3G14600membraneGO:0016020other membranes
AT3G14600AT3G14600structural constituent of ribosomeGO:0003735structural molecule activity
AT3G14600AT3G14600translationGO:0006412protein metabolism
AT3G14600AT3G14600translationGO:0006412other cellular processes
AT3G14600AT3G14600translationGO:0006412other metabolic processes
AT3G14600AT3G14600N-terminal protein myristoylationGO:0006499protein metabolism
AT3G14600AT3G14600N-terminal protein myristoylationGO:0006499other cellular processes
AT3G14600AT3G14600N-terminal protein myristoylationGO:0006499other metabolic processes
AT3G14600AT3G14600cytosolic ribosomeGO:0022626cytosol
AT3G14600AT3G14600cytosolic ribosomeGO:0022626cytosol
AT3G14600AT3G14600cytosolic ribosomeGO:0022626ribosome
AT3G14600AT3G14600cytosolic ribosomeGO:0022626ribosome
AT3G14600AT3G14600cytosolic ribosomeGO:0022626other cytoplasmic components
AT3G14600AT3G14600cytosolic ribosomeGO:0022626other cytoplasmic components
AT3G14600AT3G14600cytosolic ribosomeGO:0022626other intracellular components
AT3G14600AT3G14600cytosolic ribosomeGO:0022626other intracellular components
AT3G14600AT3G14600ribosomeGO:0005840ribosome
AT3G14600AT3G14600structural constituent of ribosomeGO:0003735structural molecule activity
AT3G14600AT3G14600translationGO:0006412protein metabolism
AT3G14600AT3G14600translationGO:0006412other cellular processes
AT3G14600AT3G14600translationGO:0006412other metabolic processes
AT3G14600AT3G14600ribosome biogenesisGO:0042254cell organization and biogenesis
AT3G14600AT3G14600cytosolic large ribosomal subunitGO:0022625cytosol
AT3G14600AT3G14600cytosolic large ribosomal subunitGO:0022625ribosome
AT3G14600AT3G14600cytosolic large ribosomal subunitGO:0022625other cytoplasmic components
AT3G14600AT3G14600cytosolic large ribosomal subunitGO:0022625other intracellular components
AT3G14600AT3G14600cytosolic ribosomeGO:0022626cytosol
AT3G14600AT3G14600cytosolic ribosomeGO:0022626ribosome
AT3G14600AT3G14600cytosolic ribosomeGO:0022626other cytoplasmic components
AT3G14600AT3G14600cytosolic ribosomeGO:0022626other intracellular components

Gene Network Informations
Gene NetworkInteract with..
Contig0606[interact with..]Not found!