Back [Phalaenopsis Transcriptome]
Library Name:       Contig Lists:     
Contig Information:
Project NameQuery NameLength of query
FEVCPContig0515979

Contig Map:
(ProjectName=FEVCP
SequenceName=Contig0515):
GAGACACAGAGGCCGAGGAGAAGATAAGAGGATGGAGAGTAAGAACTTAGGGGCCGAGTCGAAGACCGTTATAGTCGAGGAGGAGAGGGCGGAGAAAAAAAAGGAATTGGAAGAGAAGGAAGCTGATGAGTCTGTGGAGTGTCACCATCATAGCTCCGATTCTAACTCTAATTCGAAATCTGGCTCTGAAAGTGGCTCCGATAGTAGCTCTAAATCTGGCTCCAGATTACTAAAGGATGGTAAAGAAAAATCCAAGGAGAAAATTTACAGGAAGAAGCACAAGAAGAAGGGTTTCAAAGGGAAGCTGACGGTGAAAGCAAGCAAAACAGGAGATGAAGAAGCGCTGGCTATTACAGATGAAGACAAGCTTGGATGCAAAAGCGATTCCAGTTCCAGTTCCAAATCCAGCTCCAAATCTTCCTCCAGTTCTAAATCTGTCTCGAGCAAATCTGTCTCCAGCAAATCTAGCTCTGATTCTAAATCCGACTCAGATTCCGGAGGAGGCAAAAAGAAAAAAAAAGAAGAAGAAAGGGCTGAAGCAAAAGAAAACAGAAAGTTCTACTGAAGAGAATAAAGTGTCAGAAAAGGGCAAGCTCACAGAAGCAGGACAAGAAATTGAGGCAAAAGGTGCAGAGAAAACAGATGACGCAGCAACATCAAAGGAAGAAATAAAGCATGAGCTGCTGCCTGTTTCTAAAAATAACAAGGCTGAAGAAATTACTGAAGCTGCTACTGAAGGGAACTAATCACCATTAAAATGTGATTTAAATAAATATGAGTGCTTATTATACCTTATGAGATGTGTGAATATAATGTATGCATGATTGTTGATTGTCTTTCTCAAGTATGTGGTTTGTGTCATGAATGACAATTCTTAAATAGAGGAGGCAAACCGAATGCCCTACTTATCCATGTGAAGGAAATATGTATATGGAATAAAGTAAATTATGGTATTTTTCATTATTAAAAAAAAAAAAAA
FEVCPM035_E10_PDNR-F:GAGACACAGAGGCCGAGGAGAAGATAAGAGGATGGAGAGTAAGAACTTAGGGGCCGAGTCGAAGACCGTTATAGTCGAGGAGGAGAGGGCGGAGAAAAAAAAGGAATTGGAAGAGAAGGAAGCTGATGAGTCTGTGGAGTGTCACCATCATAGCTCCGATTCTAACTCTAATTCGAAATCTGGCTCTGAAAGTGGCTCCGATAGTAGCTCTAAATCTGGCTCCAGATTACTAAAGGATGGTAAAGAAAAATCCAAGGAGAAAATTTACAGGAAGAAGCACAAGAAGAAGGGTTTCAAAGGGAAGCTGACGGTGAAAGCAAGCAAAACAGGAGATGAAGAAGCGCTGGCTATTACAGATGAAGACAAGCTTGGATGCAAAAGCGATTCCAGTTCCAGTTCCAAATCCAGCTCCAAATCTTCCTCCAGTTCTAAATCTGTCTCGAGCAAATCTGTCTCCAGCAAATCTAGCTCTGATTCTAAATCCGACTCAGATTCCGGAGGAGGCAAAAAGAAAAAAAAGAAGAAGAAAGGGCTGAAGCAAAAGAAAACAGAAAGTTCTACTGAAGAGAATAAAGTGTCAGAAAAGGGCAAGCTCACAGAAGCAGGACAAGAAATTGAGGCAAAAGGTGCAGAGAAAACAGATGACGCAGCAACATCAAAGGAAGAAATAAAGCATGAGCTGCTGCCTGTTTCTAAAAATAACAAGGCTGAAGAAATTACTGAAGCTGCTACTGAAGGGAACTAATCACCATTAAAATGTGATTTAAATAAATATGAGTGCTTATTATACCTTATGAGATGTGTGAATATAATGTATGCATGATTGTTGATTGTCTTTCTCAAGTATGTGGTTTGTGTCATGAATGACAATTCTTAAATAGAGGAGGCAAACCGAATGCCCTACTTATCCATGTGAAGGAAATATGTATATGGAATAAAGTAAATTATGGTATTTTTCATTAAAAAAAAAAAAAA
FEVCPM011_H04_PDNRF:GACAGAGGCCGAGGAGAAGATAAGAGGATGGAGAGTAAGAACTTAGGGGCCGAGTCGAAGACCGTTATAGTCGAGGAGGAGAGGGCGGAGAAAAAAAAGGAATTGGAAGAGAAGGAAGCTGATGAGTCTGTGGAGTGTCACCATCATAGCTCCGATTCTAACTCTAATTCGAAATCTGGCTCTGAAAGTGGCTCCGATAGTAGCTCTAAATCTGGCTCCAGATTACTAAAGGATGGTAAAGAAAAATCCAAGGAGAAAATTTACAGGAAGAAGCACAAGAAGAAGGGTTTCAAAGGGAAGCTGACGGTGAAAGCAAGCAAAACAGGAGATGAAGAAGCGCTGGCTATTACAGATGAAGACAAGCTTGGATGCAAAAGCGATTCCAGTTCCAGTTCCAAATCCAGCTCCAAATCTTCCTCCAGTTCTAAATCTGTCTCGAGCAAATCTGTCTCCAGCAAATCTAGCTCTGATTCTAAATCCGACTCAGATTCCGGAGGAGGCAAAAAGAAAAAAAAAGAAGAAGAAAGGGCTGAAGCAAAAGAAAACAGAAAGTTCTACTGAAGAGAATAAAGTGTCAGAAAAGGGCAAGCTCACAGAAGCAGGACAAGAAATTGAGGCAAAAGGTGCAGAGAAAACAGATGACGCAGCAACATCAAAGGAAGAAATAAAGCATGAGCTGCTGCCTGTTTCTAAAAATAACAAGGCTGAAGAAATTACTGAAGCTGCTACTGAAGGGAACTAATCACCATTAAAATGTGATTTAAATAAATATGAGTGCTTATTATACCTTATGAGATGTGTGAATATAATGTATGCATGATTGTTGATTGTCTTTCTCAAGTATGTGGTTTGTGTCATGAATGACAATTCTTAATAGAGGAGGCAAACCGAATGCCCTACTTATCCATGTGAAGGAAATATGTATATGGAATAAAGTAAATTATGGTATTTTCATTATTAA

Sequences View:[Contig0515](Contig Seguence)


Sequences View:[Contig0515](Singleton Sequence)

Contig Annotation:
GenBankAccession number
(Best hits in the GenBank)
AnnotationSpeciesLength of homologous protein(Amino Acid)ScoreExpect valueIdentitiessimilarityFrame
[No hits found]

KEGG PathwayGO
No Hit


Gene Network Informations
Gene NetworkInteract with..
Not found!