Back [Phalaenopsis Transcriptome]
Library Name:       Contig Lists:     
Contig Information:
Project NameQuery NameLength of query
FEICPContig36931035

Contig Map:
(ProjectName=FEICP
SequenceName=Contig3693):
GGAAACGGGTGCTAAAAAGCTGAGGCTAAAACATGGCGGCCACTGCTCCGATCGCCGGCGCCTGCTGCACCTCATCGCCTTCCCCAACCCAAATGCGCAGACTTTCTCGCCAAACTTTACTCCCCCTCTCCTCCTCTTTCACCAAAAGCCTGCACTTCAATTCCTCCTCCTCCCCCAACTCCTTCCACTCCCTCACCCGCAGAACTCGCGCCGGATCAGCCGTTGCTCCGACGATGAGCATGGAGGCGGGCATAGGTGTCATGGGAACGAAGTTGGGAATGATGTCCTACTTCGAGCCGGAGGGCACCGTTGTCCCCGTAACCGTTGTCGGATTCCGTGAGGGCAACATCGTCACCCAGATCAAGACCACCGCCACCGAAGGATACGACGCCGTTCAGGTGGGATACCGCCGCGTTCGCGACCGGAAGCTCACCAGGCCGGAGCTCGGCCACCTCAGCAAGGCTGGCGCTATACCAATGCGCCATCTTCAGGAATTCCGGCTCACCTCCATCGAGGGTTTCGAACCAGGGCAGAGGCTCGTCATTGATGAGATATTCAAGGAGGGCGATCTCGTTGATGTCTCCGGGACGACCATTGGCAAGGGATTCCAAGGTGGCATCAAAAGACATAATTTTCGCCGTGGGCCAATGACTCATGGCTCTAAAAGCCATAGAGCACTGGGTTCCATCGGCGCCGGAACAACGCCTGGCCGAGTTTATAAAGGTAAAAAGATGCCCGGAAGGATGGGAGGAACTAAAAGAAAGATCCGAAAGCTGAAGATTGTCAAGATAGATAATGAATTGAGAGTTGTAATGATAAAAGGAGCCGTACCTGGAAAGCCTGGGAATCTTCTTCGCATTACACCTGCAAAGATTGTTGGAAAGAACATTCCTAAGAGTTAGGGTATATTTGTTCTCAATCAAAACGTACCTGTAACCTGTAACCTGTAACCTGTAACTGAGAACATTTTCTTTTCCAGATTCGAGAGCTTCCTTCTTTAGTCATAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
EICPM049-H04_pDNR-R:TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTATGACTAAAGAAGGAAGCTCTCGAATCTGGAAAAGAAAATGTTCTCAGTTACAGGTTACAGGTTACAGGTTACAGGTACGTTTTGATTGAGAACAAATATACCCTAACTCTTAGGAATGTTCTTTCCAACAATCTTTGCAGGTGTAATGCGAAGAAGATTCCCAGGCTTTCCAGGTACGGCTCCTTTTATCATTACAACTCTCAATTCATTATCTATCTTGACAATCTTCAGCTTTCGGATCTTTCTTTTAGTTCCTCCCATCCTTCCGGGCATCTTTTTACCTTTATAAACTCGGCCAGGCGTTGTTCCGGCGCCGATGGAACCCAGTGCTCTATGGCTTTTAGAGCCATGAGTCATTGGCCCACGGCGAAAATTATGTCTTTTGATGCCACCTTGGAATCCCTTGCCAATGGTCGTCCCGGAGACATCAACGAGATCGCCCTCCTTGAATATCTCATCAATGACGAGCCTCTGCCCTGGTTCGAAACCCTCGATGGAGGTGAGCCGGAATTCCTGAAGATGGCGCATTGGTATAGCGCCAGCCTTGCTGAGGTGGCCGAGCTCCGGCCTGGTGAGCTTCCGGTCGCGAACGCGGCGGTATCCCACCTGAACGGCGTCGTATCCTTCGGTGGCGGTGGTCTTGATCTGGGTGACGATGTTGCCCTCACGGAATCCGACAACGGTTACGGGGACAACGGTGCCCTCCGGCTCGAAGTAGGACATCATTCCCAACTTCGTTCCCATGACACCTATGCCCGCCTCCATGCTCATCGTCGGAGCAACGGCTGATCCGGCGCGAGTTCTGCGGGTGAGGGAGTGGAAGGAGTTGGGGGAGGAGGAGGAATTGAAGTGCAGGCTTTTGGTGAAAGAGGAGGAGAGGGGGAGTAAAGTTTGGCGAGAAAGTCTGCGCATTTGGGTTGGGGAAGGCGATGAGGTGCAGCAGGCGCCGGCGATCGGAGCAGTGGCCGCCATGTTTTAGCCTCAGCTTTTTAG
EICPM049_H04_pDNR-F:GGAAACGGGTGCTAAAAAGCTGAGGCTAAAACATGGCGGCCACTGCTCCGATCGCCGGCGCCTGCTGCACCTCATCGCCTTCCCCAACCCAAATGCGCAGACTTTCTCGCCAAACTTTACTCCCCCTCTCCTCCTCTTTCACCAAAAGCCTGCACTTCAATTCCTCCTCCTCCCCCAACTCCTTCCACTCCCTCACCCGCAGAACTCGCGCCGGATCAGCCGTTGCTCCGACGATGAGCATGGAGGCGGGCATAGGTGTCATGGGAACGAAGTTGGGAATGATGTCCTACTTCGAGCCGGAGGGCACCGTTGTCCCCGTAACCGTTGTCGGATTCCGTGAGGGCAACATCGTCACCCAGATCAAGACCACCGCCACCGAAGGATACGACGCCGTTCAGGTGGGATACCGCCGCGTTCGCGACCGGAAGCTCACCAGGCCGGAGCTCGGCCACCTCAGCAAGGCTGGCGCTATACCAATGCGCCATCTTCAGGAATTCCGGCTCACCTCCATCGAGGGTTTCGAACCAGGGCAGAGGCTCGTCATTGATGAGATATTCAAGGAGGGCGATCTCGTTGATGTCTCCGGGACGACCATTGGCAAGGGATTCCAAGGTGGCATCAAAAGACATAATTTTCGCCGTGGGCCAATGACTCATGGCTCTAAAAGCCATAGAGCACTGGGTTCCATCGGCGCCGGAACAACGCCTGGCCGAGTTTATAAAGGTAAAAAGATGCCCGGAAGGATGGGAGGAACTAAAAGAAAGATCCGAAAGCTGAAGATTGTCAAGATAGATAATGAATTGAGAGTTGTAATGATAAAAGGAGCCGTACCTGGAAAGCCTGGGAATCTTCTTCGCATTACACCTGCAAAGATTGTTGGAAAGAACATTCCTAAGAGTTAGGGTATATTTGTTCTCAATCAAAACGTACCTGTAACCTGTAACCTGTAACCTGTAACTGAGAACATTTTCTTTTCCAGATTCGAGAGCTTCCTTCTTTAGTCATAA

Sequences View:[Contig3693](Contig Seguence)


Sequences View:[Contig3693](Singleton Sequence)

Contig Annotation:
GenBankAccession number
(Best hits in the GenBank)
AnnotationSpeciesLength of homologous protein(Amino Acid)ScoreExpect valueIdentitiessimilarityFrame
refXP_002523967.1 50S ribosomal protein L3, putative Ricinus communis285353 bits (907)1e-95187/289 (64%)210/289 (72%) +3

KEGG PathwayGO
Contig3693[1 Pathway]Contig3693[20 GoTerm]
Pathway Informations
First-level termsSecond-level termsKEGG pathway NumKEGG pathway NameKEGG pathway Description contig NamelocusNameproject Name
Genetic Information ProcessingTranslation03010Ribosome[PATH:ath03010]Contig3693AT2G43030FEICP

GO Informations
Locus NameGo NameGo Class DescriptionsGO idAnotations01
AT2G43030AT2G43030chloroplastGO:0009507chloroplast
AT2G43030AT2G43030chloroplastGO:0009507chloroplast
AT2G43030AT2G43030chloroplast stromaGO:0009570plastid
AT2G43030AT2G43030chloroplast stromaGO:0009570plastid
AT2G43030AT2G43030chloroplast stromaGO:0009570chloroplast
AT2G43030AT2G43030chloroplast stromaGO:0009570chloroplast
AT2G43030AT2G43030chloroplast stromaGO:0009570other cytoplasmic components
AT2G43030AT2G43030chloroplast stromaGO:0009570other cytoplasmic components
AT2G43030AT2G43030chloroplast stromaGO:0009570other intracellular components
AT2G43030AT2G43030chloroplast stromaGO:0009570other intracellular components
AT2G43030AT2G43030membraneGO:0016020other membranes
AT2G43030AT2G43030structural constituent of ribosomeGO:0003735structural molecule activity
AT2G43030AT2G43030translationGO:0006412protein metabolism
AT2G43030AT2G43030translationGO:0006412other cellular processes
AT2G43030AT2G43030translationGO:0006412other metabolic processes
AT2G43030AT2G43030ribosomeGO:0005840ribosome
AT2G43030AT2G43030structural constituent of ribosomeGO:0003735structural molecule activity
AT2G43030AT2G43030translationGO:0006412protein metabolism
AT2G43030AT2G43030translationGO:0006412other cellular processes
AT2G43030AT2G43030translationGO:0006412other metabolic processes

Gene Network Informations
Gene NetworkInteract with..
Contig3693[interact with..]EICPM044_G08_pDNR-F
Query NameLength of queryGenBankAccession number(Best hits in the GenBank)AnnotationSpeciesLength of homologous protein(Amino Acid)ScoreExpect valueIdentitiessimilarityFrame
EICPM044_G08_pDNR-F922refXP_002267500.1 PREDICTED: hypothetical protein Vitis vinifera336335 bits (860)3e-90164/206 (79%)180/206 (87%), Gaps = 13/206 (6%) +2