Back [Phalaenopsis Transcriptome]
Library Name:       Contig Lists:     
Contig Information:
Project NameQuery NameLength of query
FEICPContig3657933

Contig Map:
(ProjectName=FEICP
SequenceName=Contig3657):
GGACGACTAGCTGTCCGTAACGAGACACCGCAGAGGCCTGTGATGGCAGAAGCGGAGCAACAGGAGAAGATTCCGGGTCTGACCGAGCAATGGTTACTCGTTGATAAAGATGAGCTGGACGATCATAGCGATACTTCCAAACAAGGAACTGAGGAAATTGATGCAAAGAAAATTGATCAAGCCCCAGTTTCAGTGGAGATTGCTCCTACTGCAAGGGGGAAAGGTGCAAACCCTAACCCAGAGGGAGAAATAACAACAGTGGAGGAAAAACAAGAAGTGAAGGAAAATTCCCCTATCACAAAGGAAAACAGCGTTGCCGCTGAACAGAACACAGAACCATCAGAGGAAGTAGAAGAAAAGCATGAACCTGTGGAAACTACCTCTACTGCAGTGGAGAATAATGAAAACCCTAGCTCAGAGACAGAGCAAGTGCAAGAAGAAGAAAACGAAGAGGCCAAAGAAGAAACTCCATTGATCAAGCTTGAGACTGCCCCAGCTGATTTCCGCTTCCCAACCACAAACCAAACGAGGCATTGCTTTACCCGCTACATCGAGTTTCATAGGTGCATAAATGCTAAAGGTGAAGGAGCACCGGAGTGTGAAAAATTTGCAAAATATTACAGATCTCTATGCCCTGGTGAATGGATTGAACGATGGAATGAACAGAGGGAGAATGGTACCTTTCCCGGCCCTCTGTAGAATCTGCTAATCATATGTGTACCATGCAACTCCTGCTGCTGTGGGTGGATAAGCAGTTTCTGTGAGAGATGACGCATCGCAAGGACGGTATTTATTTCCGAGTAATTTTTTGTTCGAATAAAAAAAATTTTGTTCGGTTCAAACGAAATGACTTGACACATTCTCATCCTACTCCCCGCTAATCCACAAATTTGGCAAACAAGGAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
EICPM038_H09_pDNR-F:GGACGACTAGCTGTCCGTAACGAGACACCGCAGAGGCCTGTGATGGCAGAAGCGGAGCAACAGGAGAAGATTCCGGGTCTGACCGAGCAATGGTTACTCGTTGATAAAGATGAGCTGGACGATCATAGCGATACTTCCAAACAAGGAACTGAGGAAATTGATGCAAAGAAAATTGATCAAGCCCCAGTTTCAGTGGAGATTGCTCCTACTGCAAGGGGGAAAGGTGCAAACCCTAACCCAGAGGGAGAAATAACAACAGTGGAGGAAAAACAAGAAGTGAAGGAAAATTCCCCTATCACAAAGGAAAACAGCGTTGCCGCTGAACAGAACACAGAACCATCAGAGGAAGTAGAAGAAAAGCATGAACCTGTGGAAACTACCTCTACTGCAGTGGAGAATAATGAAAACCCTAGCTCAGAGACAGAGCAAGTGCAAGAAGAAGAAAACGAAGAGGCCAAAGAAGAAACTCCATTGATCAAGCTTGAGACTGCCCCAGCTGATTTCCGCTTCCCAACCACAAACCAAACGAGGCATTGCTTTACCCGCTACATCGAGTTTCATAGGTGCATAAATGCTAAAGGTGAAGGAGCACCGGAGTGTGAAAAATTTGCAAAATATTACAGATCTCTATGCCCTGGTGAATGGATTGAACGATGGAATGAACAGAGGGAGAATGGTACCTTTCCCGGCCCTCTGTAGAATCTGCTAATCATATGTGTACCATGCAACTCCTGCTGCTGTGGGTGGATAAGCAGTTTCTGTGAGAGATGACGCATCGCAAGGACGGTATTTATTTCCGAGTAATTTTTTGTTCGAATAAAAAAAATTTTGTTCGGTTCAAACGAAATGACTTGACACATTCTCATCCTACTCCCCGCTAATCCACAAATTTGGCAAACAAGGAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
EICPM038-H09_pDNR-R:TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTCCTTGTTTGCCAAATTTGTGGATTAGCGGGGAGTAGGATGAGAATGTGTCAAGTCATTTCGTTTGAACCGAACAAAATTTTTTTTATTCGAACAAAAAATTACTCGGAAATAAATACCGTCCTTGCGATGCGTCATCTCTCACAGAAACTGCTTATCCACCCACAGCAGCAGGAGTTGCATGGTACACATATGATTAGCAGATTCTACAGAGGGCCGGGAAAGGTACCATTCTCCCTCTGTTCATTCCATCGTTCAATCCATTCACCAGGGCATAGAGATCTGTAATATTTTGCAAATTTTTCACACTCCGGTGCTCCTTCACCTTTAGCATTTATGCACCTATGAAACTCGATGTAGCGGGTAAAGCAATGCCTCGTTTGGTTTGTGGTTGGGAAGCGGAAATCAGCTGGGGCAGTCTCAAGCTTGATCAATGGAGTTTCTTCTTTGGCCTCTTCGTTTTCTTCTTCTTGCACTTGCTCTGTCTCTGAGCTAGGGTTTTCATTATTCTCCACTGCAGTAGAGGTAGTTTCCACAGGTTCATGCTTTTCTTCTACTTCCTCTGATGGTTCTGTGTTCTGTTCAGCGGCAACGCTGTTTTCCTTTGTGATAGGGGAATTTTCCTTCACTTCTTGTTTTTCCTCCACTGTTGTTATTTCTCCCTCTGGGTTAGGGTTTGCACCTTTCCCCCTTGCAGTAGGAGCAATCTCCACTGAAACTGGGGCTTGATCAATTTTCTTTGCATCAATTTCCTCAGTTCCTTGTTTGGAAGTATCGCTATGATCGTCCAGCTCATCTTTATCAACGAGTAACCATTGCTCGGTCAGACCCGGAATCTTCTCCTGTTGCTCCGCTTCTGCCATCACAGGCCTCTGCGGTGTCTCGTTACGGACAGCTAGTCGTC

Sequences View:[Contig3657](Contig Seguence)


Sequences View:[Contig3657](Singleton Sequence)

Contig Annotation:
GenBankAccession number
(Best hits in the GenBank)
AnnotationSpeciesLength of homologous protein(Amino Acid)ScoreExpect valueIdentitiessimilarityFrame
refXP_002513958.1 cytochrome C oxidase polypeptide vib, putative Ricinus communis191172 bits (436)4e-4198/218 (44%)117/218 (53%), Gaps = 10/218 (4%) +1

KEGG PathwayGO
Contig3657[1 Pathway]Contig3657[30 GoTerm]
Pathway Informations
First-level termsSecond-level termsKEGG pathway NumKEGG pathway NameKEGG pathway Description contig NamelocusNameproject Name
MetabolismEnergy Metabolism00190Oxidative phosphorylation[PATH:ath00190]Contig3657AT1G22450FEICP

GO Informations
Locus NameGo NameGo Class DescriptionsGO idAnotations01
AT1G22450AT1G22450chloroplastGO:0009507chloroplast
AT1G22450AT1G22450thylakoidGO:0009579other intracellular components
AT1G22450AT1G22450chloroplast thylakoid membraneGO:0009535plastid
AT1G22450AT1G22450chloroplast thylakoid membraneGO:0009535chloroplast
AT1G22450AT1G22450chloroplast thylakoid membraneGO:0009535other membranes
AT1G22450AT1G22450chloroplast thylakoid membraneGO:0009535other cytoplasmic components
AT1G22450AT1G22450chloroplast thylakoid membraneGO:0009535other intracellular components
AT1G22450AT1G22450response to salt stressGO:0009651response to stress
AT1G22450AT1G22450response to salt stressGO:0009651response to abiotic or biotic stimulus
AT1G22450AT1G22450mitochondrionGO:0005739mitochondria
AT1G22450AT1G22450mitochondrionGO:0005739mitochondria
AT1G22450AT1G22450copper ion bindingGO:0005507other binding
AT1G22450AT1G22450cytochrome-c oxidase activityGO:0004129transporter activity
AT1G22450AT1G22450cytochrome-c oxidase activityGO:0004129other enzyme activity
AT1G22450AT1G22450oxidation-reduction processGO:0055114other metabolic processes
AT1G22450AT1G22450chloroplastGO:0009507chloroplast
AT1G22450AT1G22450thylakoidGO:0009579other intracellular components
AT1G22450AT1G22450chloroplast thylakoid membraneGO:0009535plastid
AT1G22450AT1G22450chloroplast thylakoid membraneGO:0009535chloroplast
AT1G22450AT1G22450chloroplast thylakoid membraneGO:0009535other membranes
AT1G22450AT1G22450chloroplast thylakoid membraneGO:0009535other cytoplasmic components
AT1G22450AT1G22450chloroplast thylakoid membraneGO:0009535other intracellular components
AT1G22450AT1G22450response to salt stressGO:0009651response to stress
AT1G22450AT1G22450response to salt stressGO:0009651response to abiotic or biotic stimulus
AT1G22450AT1G22450mitochondrionGO:0005739mitochondria
AT1G22450AT1G22450mitochondrionGO:0005739mitochondria
AT1G22450AT1G22450copper ion bindingGO:0005507other binding
AT1G22450AT1G22450cytochrome-c oxidase activityGO:0004129transporter activity
AT1G22450AT1G22450cytochrome-c oxidase activityGO:0004129other enzyme activity
AT1G22450AT1G22450oxidation-reduction processGO:0055114other metabolic processes

Gene Network Informations
Gene NetworkInteract with..
Contig3657[interact with..]Not found!