Back [Phalaenopsis Transcriptome]
Library Name:       Contig Lists:     
Contig Information:
Project NameQuery NameLength of query
FEICPContig29901127

Contig Map:
(ProjectName=FEICP
SequenceName=Contig2990):
CCCCCCTTCTTATTTTTATCGATTCATTAGCAGGGATTCGGCCATTACGGCCGGGGGTGACACAACCTTTGAAGTTCGTCCGAAATCAATGGTGTTTGGATTATGTCCAATGCCCGGCGACGCAGTGACCTGGCGAACTCTCTCTACTCAAAATTAGGGCTGAATCGCGCCTCTGTGCTCTCCGCCCCTCCTCCTCTCTCTCTTTCGGGCCTTGCACGAATTTTTTGATATCTTCTCCTTCGTTCTCTTCAACGGTTTATTACTTCGGCAATCAAAATGAGCACTACTCCTCTCTCCACCGCCCACTCATTCCAGACCAGAATAAAAGCTCCATTTTTATCCTCCATGTTGGTGAGAAGCCCAGCTTCCCTTTCCTTCACCAAATCCATTTCAAAAACATCCAGTCTCAAGACTGAATCAAACTGCTTCAAGGCCGCCGCCATGGCAGCCTACAAGGTCAAGCTCATCGGTCCAGACGGCAATGAGGACGAGTTCGAAGCCCCCGACGATGCTTACATTCTGGACTCCGCCGAGAACGCCGGAATCGACCTCCCTTACTCCTGCAAAGCTGGAGCTTGTTCCACCTGCGCCGGTCTCTTGGTTTCCGGCAATGTCGACCAGTCTGATGGATCCTTTCTCGACGAATCTCAGATGGCCGACGGATACGTCCTGACCTGCATCTCGTATCCGAAATCCGATTGCATCATCCATACTCATAAGGAAGGGGAGCTTTACTGAATGATCTGAAAATTTTAGATTTAATAAAAGGAAGACTTGCATGCATGCCACCTTATTCATACACATTTACATGTCGAACGCTTGAAAGTTTTAATTTTTACATGTATGCCGCCCTGCCTATGCATGAAAAGATGTGTTTCACGAAATAGTGATATTTTTGACGTGATATGAAAGATTTGGGTGGTGTGAAATGTAAAAGGTGAATGTTTTGCGGTTAGATATGTAAATACATAAGAATGGGTGGCAGTATGCGTCCATGTTTGGGTGGGTTCTATGAGCTTAGTTGATGCAATCAGGGCTGTTAATGCGTCTGGAATTCATTGGTTTACATTGTGCAGATAAATCTTTATTTGATAATATGATTTGTCTTTCAAAAAAAAAAAAAAAAA
EICPM032_C07_pDNR-F:CCCCCCTTCTTATTTTTATCGATTCATTAGCAGGGATTCGGCCATTACGGCCGGGGGTGACACAACCTTTGAAGTTCGTCCGAAATCAATGGTGTTTGGATTATGTCCAATGCCCGGCGACGCAGTGACCTGGCGAACTCTCTCTACTCAAAATTAGGGCTGAATCGCGCCTCTGTGCTCTCCGCCCCTCCTCCTCTCTCTCTTTCGGGCCTTGCACGAATTTTTTGATATCTTCTCCTTCGTTCTCTTCAACGGTTTATTACTTCGGCAATCAAAATGAGCACTACTCCTCTCTCCACCGCCCACTCATTCCAGACCAGAATAAAAGCTCCATTTTTATCCTCCATGTTGGTGAGAAGCCCAGCTTCCCTTTCCTTCACCAAATCCATTTCAAAAACATCCAGTCTCAAGACTGAATCAAACTGCTTCAAGGCCGCCGCCATGGCAGCCTACAAGGTCAAGCTCATCGGTCCAGACGGCAATGAGGACGAGTTCGAAGCCCCCGACGATGCTTACATTCTGGACTCCGCCGAGAACGCCGGAATCGACCTCCCTTACTCCTGCAAAGCTGGAGCTTGTTCCACCTGCGCCGGTCTCTTGGTTTCCGGCAATGTCGACCAGTCTGATGGATCCTTTCTCGACGAATCTCAGATGGCCGACGGATACGTCCTGACCTGCATCTCGTATCCGAAATCCGATTGCATCATCCATACTCATAAGGAAGGGGAGCTTTACTGAATGATCTGAAAATTTTAGATTTAATAAAAGGAAGACTTGCATGCATGCCACCTTATTCATACACATTTACATGTCGAACGCTTGAAAGTTTTAATTTTTACATGTATGCCGCCCTGCCTATGCATGAAAAGATGTGTTTCACGAAATAGTGATATTTTTGACGTGATATGAAAGATTTGGGTGGTGTGAAATGTAAAAGGTGAATGTTTTGCGGTTAGATATGTAAATACATAAGAATGGGTGGCAGTATGCGTCCATGTTTGGGTGGGTTCTATGAGCTTAGTTGATGCAATCAGGGCTGTTAATGCGTCTGGAATTCATTGGTTTACATTGTGCAGATAAATCTTTATTTGATAATATGATTTGTCTTTCAAAAAAAAAAAAAAAAA
EICPM056_F09_pDNR-F:AACCTTTGAAGTTCGTCCGAAATCAATGGTGTTTGGATTATGTCCAATGCCCGGCGACGCAGTGACCTGGCGAACTCTCTCTACTCAAAATTAGGGCTGAATCGCGCCTCTGTGCTCTCCGCCCCTCCTCCTCTCTCTCTTTCGGGCCTTGCACGAATTTTTTGATATCTTCTCCTTCGTTCTCTTCAACGGTTTATTACTTCGGCAATCAAAATGAGCACTACTCCTCTCTCCACCGCCCACTCATTCCAGACCAGAATAAAAGCTCCATTTTTATCCTCCATGTTGGTGAGAAGCCCAGCTTCCCTTTCCTTCACCAAATCCATTTCAAAAACATCCAGTCTCAAGACTGAATCAAACTGCTTCAAGGCCGCCGCCATGGCAGCCTACAAGGTCAAGCTCATCGGTCCAGACGGCAATGAGGACGAGTTCGAAGCCCCCGACGATGCTTACATTCTGGACTCCGCCGAGAACGCCGGAATCGACCTCCCTTACTCCTGCAAAGCTGGAGCTTGTTCCACCTGCGCCGGTCTCTTGGTTTCCGGCAATGTCGACCAGTCTGATGGATCCTTTCTCGACGAATCTCAGATGGCCGACGGATACGTCCTGACCTGCATCTCGTATCCGAAATCCGATTGCATCATCCATACTCATAAGGAAGGGGAGCTTTACTGAATGATCTGAAAATTTTAGATTTAATAAAAGGAAGACTTGCATGCATGCCACCTTATTCATACACATTTACATGTCGAACGCTTGAAAGTTTTAATTTTTACATGTATGCCGCCCTGCCTATGCATGAAAAGATGTGTTTCACGAAATAGTGATATTTTTGACGTGATATGAAAGATTTGGGTGGTGTGAAATGTAAAAGGTGAATGTTTTGCGGTTAGATATGTAAATACATAAGAATGGGTGGCAGTATGCGTCCATGTTTGGGTGGGTTCTATGAGCTTAGTTGATGCAATCAGGGCTGTTAATGCGTCTGGAATTCATTGGTTTACATTGTGCAGATAAAT
EICPM032-C07_pDNR-R:TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTGAAAGACAAATCATTATTTAATCAAAATAAAGATATTATCTGCACAATGTTAAACCAAATGAATTCCAAACCCAATTAAACAGCACTGAATTCGCATCAAACTAAGCTCATAAAACCCACCCAAAACATTGGAACGCATACTGCCACCCAATTCTTATGTATTTACATATCTAACCGCAAAACATTCACCTTTTTACATTTCACACCACCCAAATCTTTCATATCACGTCAAAAATATCACTATTTCGTGAAACACATTTTTTCATGCATAGGCAGGGCGGCATACATGTAAAAATTAAAACTTTCAAGCGTTCGACATGTAAATGTGTATGAATAAAGGGGCATGCATGCAAGTCTTCCTTTTATTAAATCTAAAATTTTCAAATCATTCAGTAAAGCTCCCCTTCCTTATGAGTATGGATGATGCAATCGGATTTCGGATACAAAATGCAGGTCAGGACGTATCCGTCGGCCATCTGAAATTCGTCGAGAAAGGATCCATCAAACTGGTCGACATTGCCGGAAACCAAGAGACCGGCGCAGGTGGAACAAGCTCCAGCTTTGCAGGAGTAAGGGAGGTCGATTCCGGCGTTCTCGGCGGAGTCCAGAATGTAAGCATCGTCGGGGGCTTCGAACTCGTCCTCATTGCCGTCTGGACCGATGAGCTTGACCTTGTAGGCTGCCATGGCGGCGGCCTTGAAGCAGTTTGATTCAGTCTTGAGACTGGATGTTTTTGAAATGGATTTGGTGAAGGAAAGGGAAGCTGGGCTTCTCACCAACATGGAGGATAAAAAATGGAGCTTTTATTCTGGTCTGGAATGAGTGGGCGGTGGAGAGAGGAGTAGTGCTCATTTTGATTGCGAAGTAATAAACCGTTGAAGAGACGACGAGAAGATTCAAAAATTCGTGCAGCCGAAAGAAAAAGAGGAGAGGGGCGAAACACAGAGGCGCGATTCACCCTATTTTGAGTAAGAAGAGTCCGCCAGGTCACTGCTCGCG

Sequences View:[Contig2990](Contig Seguence)


Sequences View:[Contig2990](Singleton Sequence)

Contig Annotation:
GenBankAccession number
(Best hits in the GenBank)
AnnotationSpeciesLength of homologous protein(Amino Acid)ScoreExpect valueIdentitiessimilarityFrame
gbABG33769.1 ferredoxin III Musa acuminata131190 bits (483)2e-4686/105 (81%)96/105 (91%) +1

KEGG PathwayGO
Contig2990[1 Pathway]Contig2990[7 GoTerm]
Pathway Informations
First-level termsSecond-level termsKEGG pathway NumKEGG pathway NameKEGG pathway Description contig NamelocusNameproject Name
MetabolismEnergy Metabolism00195Photosynthesis[PATH:ath00195]Contig2990AT2G27510FEICP

GO Informations
Locus NameGo NameGo Class DescriptionsGO idAnotations01
AT2G27510AT2G27510chloroplastGO:0009507chloroplast
AT2G27510AT2G27510electron carrier activityGO:0009055other molecular functions
AT2G27510AT2G27510iron-sulfur cluster bindingGO:0051536other binding
AT2G27510AT2G27510"2 iron, 2 sulfur cluster binding"GO:0051537other binding
AT2G27510AT2G27510electron transport chainGO:0022900other metabolic processes
AT2G27510AT2G27510electron transport chainGO:0022900electron transport or energy pathways
AT2G27510AT2G27510electron carrier activityGO:0009055other molecular functions

Gene Network Informations
Gene NetworkInteract with..
Contig2990[interact with..]Not found!