Back [Phalaenopsis Transcriptome]
Library Name:       Contig Lists:     
Contig Information:
Project NameQuery NameLength of query
FEICPContig26031062

Contig Map:
(ProjectName=FEICP
SequenceName=Contig2603):
GCTCGCCGCAGCGACGACAGGCCAGAGTCAGAGCAGACGCCGCATACTCGTTGCATCATTCGAGGTACAGCGACGTACGGGATTCGGCCATTACGGCCG:GGGGTCGTCGAGTGTGTGCCTCTTTTTGGGGCGTCTAGGGTTAGGGTTTTATTCTTCTCTCCTCTCAGGATTTTCTGTGGAAAACATGGAGCAGCTCTCTGGTCGGTCGAAGGGTACAGTGAAGTGGTTCAACGAGATAAAGGGCTTCGGTTTCATTACTCCGGATGACGGTGGCGATGACCTTTTCGTGCACCAGTCATCTATAAAGTCGGAGGGCTATCGGACCCTTTCAGACGGCGAAGCCGTGGAGTTTGCGGTATCTGGAGGCGAGAGTTTGACGCAGGACGGCAGAAAGAACTTGGAAAAAAAGCAAGAGTTTATCAGTAAGATGGCGGACGATGACTACAACGATATGGACATGGGGTATGAGGATGAGCCGCCGGAACCTGAAATTGAGGAAGGTGCAGAGGTAGAGGAAGATAACAATGATGATGTTCCAGATGATATTGTTGGTGTTGAAAATGAAGAAAAGGACCAAGAACCAGTTGAGAAACCTAGGAAAACATCCAAATATATGACAAAGTATGAGCGTGCAAGGATATTAGGCACACGTGCTCTTCAGATCAGCATGAATGCTCCTGTAATGGTTGAGCTTGAAGGTGAAACTGATCCTCTGGAGATTGCAATGAAAGAGCTTCGGCAGCGCAAGATACCCTTCACCATTCGAAGGTATCTTCCTGATGGGAGTTATGAGGACTGGGGAGTTGATGAGCTGATAGTAGAGGACTCCTGGAAGCGGCAGGTTGGTGGAGATTGAGATTGGCCAGCCTTCAAGCCTCCCAATGCATTGCTTCGGGATCTGCAACCGAAACACGTATCTCCTGTTTATAAACTTCGTGCTAAATTTCATGTTGAGCTATGAATGTATGTAGTGCAACTTTTGTCTATGTAGGGATTTTGAGCAC:ACTTTGATTTATTGTTCATTACCGTTTCAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
EICPM026-D03_pDNR-R:TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTGAAACGGTAATGAACAATAAATCAAAGTTGGGCTCAAAATCCCTACATAGACAAAAGTTGCACTACATACATTCATAGCTCAACATGAAATTTAGCACGAAGTTTATAAACAGGAGATACGTGTTTCGGTTGCAGATCCCGAAGCAATGCATTGGGAGGCTTGAAGGCTGGCCAATCTCAATCTCCACCAACCTGCCGCTTCCAGGAGTCCTCTACTATCAGCTCATCAACTCCCCAGTCCTCATAACTCCCATCAGGAAAATACCTTCGAATGGGGAAGGGTATCTTGCGCTGCCGAAGCTCTTTCATTGCAATCTCCAAAGGATCAGTTTCACCTTCAAGCTCAACCATTACAGGAGCATTCATGCTGATCTGAAAAGCACGTGTGCCTAATATCCTTGCACGCTCATACTTTGTCATATATTTGGATGTTTTCCTAGGTTTCTCAACTGGTTCTTGGTCCTTTTCTTCATTTTCAACACCAACAATATCATCTGGAACATCATCATTGTTATCTTCCTCTACCTCTGCACCTTCCTCAATTTCAGGTTCCGGCGGCTCATCCTCATACCCCATGTCCATATCGTTGTAGTCATCGTCCGCCATCTTACTGATAAACTCTTGCTTTTTTTCCAAGTTCTTTCTGCCGTCCTGCGTCAAACTCTCGCCTCCAGATACCGCAAACTCCACGGCTTCGCCGTCTGAAAGGGTCCGATAGCCCTCCGACTTTATAGATGACTGGTGCACGAAAAGGTCATCGCCACCGTCATCCGGAGTAATGAAACCGAAGCCCTTTATCTCGTTGAACCACTTCACTGTACCCTCGACCGACCAGAGAGCTGCTCCATGTTCACAGAAATCCTGAGAGGAGAGAGATAACCCTACCCTAGACGCCCAAAAGAGGCACACACTCGACGACCCCGCGTATGCGATCGGCATATGTCGTACGTCGCTGTACCTCGAATGATGCAACGAGTATGCGGCGTCTGCTCTGACTCTGGCCTGTCGTCGCTGCGGCGAGC
EICPM026_D03_pDNR-F:GGATTCGGCCATTACGGCCGGGGGTCGTCGAGTGTGTGCCTCTTTTTGGGGCGTCTAGGGTTAGGGTTTTATTCTTCTCTCCTCTCAGGATTTTCTGTGGAAAACATGGAGCAGCTCTCTGGTCGGTCGAAGGGTACAGTGAAGTGGTTCAACGAGATAAAGGGCTTCGGTTTCATTACTCCGGATGACGGTGGCGATGACCTTTTCGTGCACCAGTCATCTATAAAGTCGGAGGGCTATCGGACCCTTTCAGACGGCGAAGCCGTGGAGTTTGCGGTATCTGGAGGCGAGAGTTTGACGCAGGACGGCAGAAAGAACTTGGAAAAAAAGCAAGAGTTTATCAGTAAGATGGCGGACGATGACTACAACGATATGGACATGGGGTATGAGGATGAGCCGCCGGAACCTGAAATTGAGGAAGGTGCAGAGGTAGAGGAAGATAACAATGATGATGTTCCAGATGATATTGTTGGTGTTGAAAATGAAGAAAAGGACCAAGAACCAGTTGAGAAACCTAGGAAAACATCCAAATATATGACAAAGTATGAGCGTGCAAGGATATTAGGCACACGTGCTCTTCAGATCAGCATGAATGCTCCTGTAATGGTTGAGCTTGAAGGTGAAACTGATCCTCTGGAGATTGCAATGAAAGAGCTTCGGCAGCGCAAGATACCCTTCACCATTCGAAGGTATCTTCCTGATGGGAGTTATGAGGACTGGGGAGTTGATGAGCTGATAGTAGAGGACTCCTGGAAGCGGCAGGTTGGTGGAGATTGAGATTGGCCAGCCTTCAAGCCTCCCAATGCATTGCTTCGGGATCTGCAACCGAAACACGTATCTCCTGTTTATAAACTTCGTGCTAAATTTCATGTTGAGCTATGAATGTATGTAGTGCAACTTTTGTCTATGTAGGGATTTTGAGCACACTTTGATTTATTGTTCATTACCGTTTCAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
EICPM032_G01_pDNR-F:GGATTCGGCCATTACGGCCGGGGGTCGTCGAGTGTGTGCCTCTTTTTGGGGCGTCTAGGGTTAGGGTTTTATTCTTCTCTCCTCTCAGGATTTTCTGTGGAAAACATGGAGCAGCTCTCTGGTCGGTCGAAGGGTACAGTGAAGTGGTTCAACGAGATAAAGGGCTTCGGTTTCATTACTCCGGATGACGGTGGCGATGACCTTTTCGTGCACCAGTCATCTATAAAGTCGGAGGGCTATCGGACCCTTTCAGACGGCGAAGCCGTGGAGTTTGCGGTATCTGGAGGCGAGAGTTTGACGCAGGACGGCAGAAAGAACTTGGAAAAAAAGCAAGAGTTTATCAGTAAGATGGCGGACGATGACTACAACGATATGGACATGGGGTATGAGGATGAGCCGCCGGAACCTGAAATTGAGGAAGGTGCAGAGGTAGAGGAAGATAACAATGATGATGTTCCAGATGATATTGTTGGTGTTGAAAATGAAGAAAAGGACCAAGAACCAGTTGAGAAACCTAGGAAAACATCCAAATATATGACAAAGTATGAGCGTGCAAGGATATTAGGCACACGTGCTCTTCAGATCAGCATGAATGCTCCTGTAATGGTTGAGCTTGAAGGTGAAACTGATCCTCTGGAGATTGCAATGAAAGAGCTTCGGCAGCGCAAGATACCCTTCACCATTCGAAGGTATCTTCCTGATGGGAGTTATGAGGACTGGGGAGTTGATGAGCTGATAGTAGAGGACTCCTGGAAGCGGCAGGTTGGTGGAGATTGAGATTGGCCAGCCTTCAAGCCTCCCAATGCATTGCTTCGGGATCTGCAACCGAAACACGTATCTCCTGTTTATAAACTTCGTGCTAAATTTCATGTTGAGCTATGAATGTATGTAGTGCAACTTTTGTCTATGTAGGGATTTTGAGCACACTTTGATTTATTGTTCATTACCGTTTCAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Sequences View:[Contig2603](Contig Seguence)


Sequences View:[Contig2603](Singleton Sequence)

Contig Annotation:
GenBankAccession number
(Best hits in the GenBank)
AnnotationSpeciesLength of homologous protein(Amino Acid)ScoreExpect valueIdentitiessimilarityFrame
refXP_002318240.1 predicted protein Populus trichocarpa143204 bits (518)2e-50104/143 (72%)111/143 (77%), Gaps = 1/143 (0%) +2

KEGG PathwayGO
Contig2603[3 Pathway]Contig2603[56 GoTerm]
Pathway Informations
First-level termsSecond-level termsKEGG pathway NumKEGG pathway NameKEGG pathway Description contig NamelocusNameproject Name
Genetic Information ProcessingTranscription03020RNA polymerase[PATH:ath03020]Contig2603AT5G51940FEICP
MetabolismNucleotide Metabolism00230Purine metabolism[PATH:ath00230]Contig2603AT5G51940FEICP
MetabolismNucleotide Metabolism00240Pyrimidine metabolism[PATH:ath00240]Contig2603AT5G51940FEICP

GO Informations
Locus NameGo NameGo Class DescriptionsGO idAnotations01
AT5G51940AT5G51940"DNA-directed RNA polymerase II, core complex"GO:0005665nucleus
AT5G51940AT5G51940"DNA-directed RNA polymerase II, core complex"GO:0005665other intracellular components
AT5G51940AT5G51940DNA bindingGO:0003677DNA or RNA binding
AT5G51940AT5G51940DNA-directed RNA polymerase activityGO:0003899transferase activity
AT5G51940AT5G51940"transcription, DNA-dependent"GO:0006351transcription
AT5G51940AT5G51940"transcription, DNA-dependent"GO:0006351other cellular processes
AT5G51940AT5G51940"transcription, DNA-dependent"GO:0006351other metabolic processes
AT5G51940AT5G51940DNA-directed RNA polymerase IV complexGO:0000418nucleus
AT5G51940AT5G51940DNA-directed RNA polymerase IV complexGO:0000418other intracellular components
AT5G51940AT5G51940DNA bindingGO:0003677DNA or RNA binding
AT5G51940AT5G51940DNA-directed RNA polymerase activityGO:0003899transferase activity
AT5G51940AT5G51940"transcription, DNA-dependent"GO:0006351transcription
AT5G51940AT5G51940"transcription, DNA-dependent"GO:0006351other cellular processes
AT5G51940AT5G51940"transcription, DNA-dependent"GO:0006351other metabolic processes
AT5G51940AT5G51940"DNA-directed RNA polymerase II, core complex"GO:0005665nucleus
AT5G51940AT5G51940"DNA-directed RNA polymerase II, core complex"GO:0005665other intracellular components
AT5G51940AT5G51940DNA bindingGO:0003677DNA or RNA binding
AT5G51940AT5G51940DNA-directed RNA polymerase activityGO:0003899transferase activity
AT5G51940AT5G51940"transcription, DNA-dependent"GO:0006351transcription
AT5G51940AT5G51940"transcription, DNA-dependent"GO:0006351other cellular processes
AT5G51940AT5G51940"transcription, DNA-dependent"GO:0006351other metabolic processes
AT5G51940AT5G51940DNA-directed RNA polymerase IV complexGO:0000418nucleus
AT5G51940AT5G51940DNA-directed RNA polymerase IV complexGO:0000418other intracellular components
AT5G51940AT5G51940DNA bindingGO:0003677DNA or RNA binding
AT5G51940AT5G51940DNA-directed RNA polymerase activityGO:0003899transferase activity
AT5G51940AT5G51940"transcription, DNA-dependent"GO:0006351transcription
AT5G51940AT5G51940"transcription, DNA-dependent"GO:0006351other cellular processes
AT5G51940AT5G51940"transcription, DNA-dependent"GO:0006351other metabolic processes
AT5G51940AT5G51940"DNA-directed RNA polymerase II, core complex"GO:0005665nucleus
AT5G51940AT5G51940"DNA-directed RNA polymerase II, core complex"GO:0005665other intracellular components
AT5G51940AT5G51940DNA bindingGO:0003677DNA or RNA binding
AT5G51940AT5G51940DNA-directed RNA polymerase activityGO:0003899transferase activity
AT5G51940AT5G51940"transcription, DNA-dependent"GO:0006351transcription
AT5G51940AT5G51940"transcription, DNA-dependent"GO:0006351other cellular processes
AT5G51940AT5G51940"transcription, DNA-dependent"GO:0006351other metabolic processes
AT5G51940AT5G51940DNA-directed RNA polymerase IV complexGO:0000418nucleus
AT5G51940AT5G51940DNA-directed RNA polymerase IV complexGO:0000418other intracellular components
AT5G51940AT5G51940DNA bindingGO:0003677DNA or RNA binding
AT5G51940AT5G51940DNA-directed RNA polymerase activityGO:0003899transferase activity
AT5G51940AT5G51940"transcription, DNA-dependent"GO:0006351transcription
AT5G51940AT5G51940"transcription, DNA-dependent"GO:0006351other cellular processes
AT5G51940AT5G51940"transcription, DNA-dependent"GO:0006351other metabolic processes
AT5G51940AT5G51940"DNA-directed RNA polymerase II, core complex"GO:0005665nucleus
AT5G51940AT5G51940"DNA-directed RNA polymerase II, core complex"GO:0005665other intracellular components
AT5G51940AT5G51940DNA bindingGO:0003677DNA or RNA binding
AT5G51940AT5G51940DNA-directed RNA polymerase activityGO:0003899transferase activity
AT5G51940AT5G51940"transcription, DNA-dependent"GO:0006351transcription
AT5G51940AT5G51940"transcription, DNA-dependent"GO:0006351other cellular processes
AT5G51940AT5G51940"transcription, DNA-dependent"GO:0006351other metabolic processes
AT5G51940AT5G51940DNA-directed RNA polymerase IV complexGO:0000418nucleus
AT5G51940AT5G51940DNA-directed RNA polymerase IV complexGO:0000418other intracellular components
AT5G51940AT5G51940DNA bindingGO:0003677DNA or RNA binding
AT5G51940AT5G51940DNA-directed RNA polymerase activityGO:0003899transferase activity
AT5G51940AT5G51940"transcription, DNA-dependent"GO:0006351transcription
AT5G51940AT5G51940"transcription, DNA-dependent"GO:0006351other cellular processes
AT5G51940AT5G51940"transcription, DNA-dependent"GO:0006351other metabolic processes

Gene Network Informations
Gene NetworkInteract with..
Contig2603[interact with..]EICPS039_G05_pDNR-F
Contig2405
EICPM056-H01_pDNR-R
EICPS054_B10_pDNR-F
EICPM004-A9_pDNR-R
EICPS023_B06_pDNR-F
Query NameLength of queryGenBankAccession number(Best hits in the GenBank)AnnotationSpeciesLength of homologous protein(Amino Acid)ScoreExpect valueIdentitiessimilarityFrame
EICPS039_G05_pDNR-F634refXP_002285871.1 PREDICTED: similar to PBC1 (20S proteasome beta subunit C1); peptidase isoform 1 Vitis vinifera204259 bits (661)2e-67124/134 (92%)132/134 (98%) +3
Contig24051041refXP_002441353.1 hypothetical protein SORBIDRAFT_09g025080 Sorghum bicolor267396 bits (1018)e-108197/265 (74%)221/265 (83%), Gaps = 7/265 (2%) +3
EICPM056-H01_pDNR-R1030refXP_002441353.1 hypothetical protein SORBIDRAFT_09g025080 Sorghum bicolor267256 bits (654)3e-66129/180 (71%)147/180 (81%), Gaps = 3/180 (1%) +2
EICPS054_B10_pDNR-F901refNP_001044390.1 Os01g0772200 Oryza sativa (japonica cultivar-group)11772.8 bits (177)5e-1132/35 (91%)33/35 (94%) +1
EICPM004-A9_pDNR-R997refXP_002518700.1 DNA-directed RNA polymerase II subunit, putative Ricinus communis318225 bits (573)5e-59119/172 (69%)135/172 (78%) +1
EICPS023_B06_pDNR-F876gbACF06531.1 anaphase-promoting complex subunit 10 Elaeis guineensis192318 bits (814)6e-85154/192 (80%)164/192 (85%) +2