Back [Phalaenopsis Transcriptome]
Library Name:       Contig Lists:     
Contig Information:
Project NameQuery NameLength of query
FEICPContig24051041

Contig Map:
(ProjectName=FEICP
SequenceName=Contig2405):
AAGGTGCCCAGATGTCTATGGGAGAGGACGGAAGGAATGTCCTGGAGACGGGGAGAGCGGACCGCTCGGTGTGGCTAATGAAGTGCCCGACTCTGGTATCGAAGTCGTGGCAGTCCACTGCTGCGCTGTCGTCGTCGGATTCCGGCATTCCTAACCCTATCGTCGCCAAGGTCGTGCTCTCCCTCGACCCCGTCCACAACGATGAGCCCAACGCGCTCCAGTTCAAGATGGAGTTGGCTCAGAAAGATGGTGTCAATACACCCAAGAGCTATTCCTTAAACATGTTCAAAGATTTTGTTCCCATGTGTGTTTTCTCAGAATCAAGTCAAGGAAAATGTGCATTGGAAGGGAAGGTTGAGCATAAATTTGACATGGAACCTCATAGTGAAAACTTTGGGGAATATGGCAAACTTTGCCGTGAAAGGACAAGCAAAGCTATGATAAAAACCAGACAAATTCAGATAATTGACAAGGATCATGGTGTTCTTATGAGGCCCATGCCTGGTATGGTTGGCTTGGTTCCATCTGGTTCAAAGGATAAGAAGAAGGTTGCACCAGTGAAGGGATCTGATGTTAAACGAACGAGAAGGGACCGTAGAGAACTTGAAAATATCATCTTTAAGCTTTTTGAAAGGCAGCCAAACTGGGCGTTGAAGCAACTGGTTCTGGAAACAGACCAACCCGAGCAATTCCTCAAAGAAATACTAAATGATCTCTGCGTATACAACAAACGTGGACCGAACCAAGGAACCCATGAGCTCAAGCCGGAATACAAGAAATCAGCCGAGGATGAAATGCAACAGAACTGAGCACAATACCATGGTTGTTGATTTCAGTAGCTGTGATCTGTAGTTAAAAATCCTTTTAGAGGTGTGTTAGTTAATGCTGAGAACGCGATAGCTTGGAAAAAATTTATCAATACTTCTTCACCAAAGGATTGGCGGAAAATTCTATATGGATATATCTATTTGGTCATATACTGATGAGCGACATTTACTTTGTGTGGGTATTGGTGGGTGGCCAACAATGTTGCAGCTACTG
EICPM056_H01_pDNR-F:AAGGTGCCCAGATGTCTATGGGAGAGGACGGAAGGAATGTCCTGGAGACGGGGAGAGCGGACCGCTCGGTGTGGCTAATGAAGTGCCCGACTCTGGTATCGAAGTCGTGGCAGTCCACTGCTGCGCTGTCGTCGTCGGATTCCGGCATTCCTAACCCTATCGTCGCCAAGGTCGTGCTCTCCCTCGACCCCGTCCACAACGATGAGCCCAACGCGCTCCAGTTCAAGATGGAGTTGGCTCAGAAAGATGGTGTCAATACACCCAAGAGCTATTCCTTAAACATGTTCAAAGATTTTGTTCCCATGTGTGTTTTCTCAGAATCAAGTCAAGGAAAATGTGCATTGGAAGGGAAGGTTGAGCATAAATTTGACATGGAACCTCATAGTGAAAACTTTGGGGAATATGGCAAACTTTGCCGTGAAAGGACAAGCAAAGCTATGATAAAAACCAGACAAATTCAGATAATTGACAAGGATCATGGTGTTCTTATGAGGCCCATGCCTGGTATGGTTGGCTTGGTTCCATCTGGTTCAAAGGATAAGAAGAAGGTTGCACCAGTGAAGGGATCTGATGTTAAACGAACGAGAAGGGACCGTAGAGAACTTGAAAATATCATCTTTAAGCTTTTTGAAAGGCAGCCAAACTGGGCGTTGAAGCAACTGGTTCTGGAAACAGACCAACCCGAGCAATTCCTCAAAGAATACTAAATGATCTCTGCGTATACACAAACGTGGACCGAACCAAGGAACCCATGAGCTCAAGCCGGATACAGAAATCAGCCGAGGATGAATGCAACAGACTGAGCACATACCATGGTTGTTGATTTCAGTAGCTGTGATCTGTAGTAAAATCCTTTAGAGGTGTGTAGTTAATGCTGAGAGCGATAGCTTGGAAAAAATTTATCAATACTTCTTCACCAAAGGATTGGCGGAAAATTCTATATGGATATATCTA
EICPM051_D09_pDNR-F:AAGGTGCCCAGATGTCTATGGGAGAGGACGGAAGGAATGTCCTGGAGACGGGGAGAGCGGACCGCTCGGTGTGGCTAATGAAGTGCCCGACTCTGGTATCGAAGTCGTGGCAGTCCACTGCTGCGCTGTCGTCGTCGGATTCCGGCATTCCTAACCCTATCGTCGCCAAGGTCGTGCTCTCCCTCGACCCCGTCCACAACGATGAGCCCAACGCGCTCCAGTTCAAGATGGAGTTGGCTCAGAAAGATGGTGTCAATACACCCAAGAGCTATTCCTTAAACATGTTCAAAGATTTTGTTCCCATGTGTGTTTTCTCAGAATCAAGTCAAGGAAAATGTGCATTGGAAGGGAAGGTTGAGCATAAATTTGACATGGAACCTCATAGTGAAAACTTTGGGGAATATGGCAAACTTTGCCGTGAAAGGACAAGCAAAGCTATGATAAAAACCAGACAAATTCAGATAATTGACAAGGATCATGGTGTTCTTATGAGGCCATGCCTGGTATGGTTGGCTTGGTTCCATCTGGTTCAAAGGATAAGAAGAAGGTTGCACCAGTGAAGGGATCTGATGTTAAACGAACGAGAAGGGACCGTAGAGAACTTGAAAATATCATCTTTAAGCTTTTTGAAAGGCAGCCAAACTGGGCGTTGAAGCAACTGGTTCTGGAAACAGACCAACCCGAGCAATTCCTCAAAGAAATACTAAATTATCTCTGCGTATACAACAAACGTGGACCGAACCAAGGAACCCATGAGCTCAAGCCGGAATACAAGAAATCAGCCGAGGATGAAATGCAACAGAACTGAGCACAATACCATGGTTGTTGATTTCAGTAGCTGTGATCTGTAGTTAAAAATCCTTTTAGAGGTGTGTTAGTTAATGCTGAGAACGCGATAGCTTGGAAAAAATTTATCATACTTCTTCACCAAAGGATGGCGGAAAATCTATATGGATATATCTATTTGGTCATATACTGATGAGCGACATTTACTT
EICPM019_B12_pDNR-F:AAGGTGCCCAGATGTCTATGGGAGAGGACGGAAGGAATGTCCTGGAGACGGGGAGAGCGGACCGCTCGGTGTGGCTAATGAAGTGCCCGACTCTGGTATCGAAGTCGTGGCAGTCCACTGCTGCGCTGTCGTCGTCGGATTCCGGCATTCCTAACCCTATCGTCGCCAAGGTCGTGCTCTCCCTCGACCCCGTCCACAACGATGAGCCCAACGCGCTCCAGTTCGAGATGGAGTTGGCTCAGAAAGATGGTGTCAATACACCCAAGAGCTATTCCTTAAACATGTTCAAAGATTTTGTTCCCATGTGTGTTTTCTCAGAATCAAGTCAAGGAAAATGTGCATTGGAAGGGAAGGTTGAGCATAAATTTGACATGGAACCTCATAGTGAAAACTTTGGGGAATATGGCAAACTTTGCCGTGAAAGGACAAGCAAAGCTATGATAAAAACCAGACAAATTCAGATAATTGACAAGGATCATGGTGTTCTTATGAGGCCCATGCCTGGTATGGTTGGCTTGGTTCCATCTGGTTCAAAGGATAAGAAGAAGGTTGCACCAGTGAAGGGATCTGATGTTAAACGAACGAGAAGGGACCGTAGAGAACTTGAAAATATCATCTTTAAGCTTTTTGAAAGGCAGCCAAACTGGGCGTTGAAGCAACTGGTTCTGGAAACAGACCAACCCGAGCAATTCCTCAAAGAAATACTAAATGATCTCTGCGTATACAACAAACGCGGACCGAACCAAGGAACCCATGAGCTCAAGCCGGAATACAAGAAATCAGCCGAGGATGAAATGCAACAGAACTGAGCACAATACCATGGTTGTTGATTTCAGTAGCTGTGATCTGTAGTTAAAAATCCTTTTAGAGGTGTGTTAGTTAATGCTGAGAACGCGATAGCTTGGAAAAAATTTATCAATACTTCTTCAACAAAGGATTGGCGGAAAATTCTATATGCATATATCTATTTGGTCATATACTGATGAGCGACATTTACTTTGTGTGGGTATTGGTGGGTGGCCAACAATGTTGCAGCTACTG
EICPM056-H01_pDNR-R:TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTCGATTCAATTCCCCTTTAACATTTTAATTTCCTCGCTACCAATTCCTTCAAACAAAACAAAACCAAATAATCAAATAACTATCCATATAAAACAAAACGTAAACCCCTTTGAATTTCTAAACCCTTTCACGTATATCGATACAGTACCTGCAACATTGTTGCCACCCACCAATACCCACACAAAGTAAATGTCGCTCATCAGTATATGACCAAATAAATATATCCAATATAAAATTTTCCGCCAATCCTTTGGTTGAAAAAGTATTGATAAATTTTTTTCCAAGCTATCGCCTTCTCAGCATTAACTAACACACCTTTAAAAGGATTTTTAACTACAGATCACAGCTACTGAAATCAACAACCATGGTATTGGGCTCAGTTCTGTTGCATTTCATCCTCGGCTGATTTCTTGTATTCCGGCTTGAGCTCATGGGTTCCTTGGTTCGGCCCACGTTTGTTGTATACCCAAAAATCATTTAGTATTTCTTTGAGGAATTGCTCGGGTTGGTCTGTTTCCAGAACCAGTTGCTTCAACGCCCAGTTTGGCTGCCTTTCAAAAAGCTTAAAGATGATATTTTCAAGTTCTCTACGGTCCCTTCTCGTTCGTTTAACATCAGATCCCTTCACTGGTGCAACTTTCTTCTTATCCTTTGAACCAGATGGAACCAAGCCAACCATACCAGGCATGGGCCTCATAAGAACACCATGATCCTTGTCAATTATCTGAATTTGTCTGGTTTTTATCATAGCTTTGCTTGTCCTTTCACGGCAAAGTTTGCCATATTCCCCAAAGTTTTCACTATGAGGTTCCATGTCAATTTATGCTCACCCTTCCCTTCCAATGCACATTTTCCTTGACTGATTCTGAGAAAACACACATGGGAACAAATCTTGAACATGTTAGGAATAGCTCTTGGGTGTATGACACATCTTTCTGAGCACTCATCTGACTGACGCGTGCTATCGTGTGACGGTCGAGGAACCCGACTGCACGATGGTA

Sequences View:[Contig2405](Contig Seguence)


Sequences View:[Contig2405](Singleton Sequence)

Contig Annotation:
GenBankAccession number
(Best hits in the GenBank)
AnnotationSpeciesLength of homologous protein(Amino Acid)ScoreExpect valueIdentitiessimilarityFrame
refXP_002441353.1 hypothetical protein SORBIDRAFT_09g025080 Sorghum bicolor267396 bits (1018)e-108197/265 (74%)221/265 (83%), Gaps = 7/265 (2%) +3

KEGG PathwayGO
Contig2405[1 Pathway]Contig2405[19 GoTerm]
Pathway Informations
First-level termsSecond-level termsKEGG pathway NumKEGG pathway NameKEGG pathway Description contig NamelocusNameproject Name
Genetic Information ProcessingTranscription03022Basal transcription factors[PATH:ath03022]Contig2405AT1G75510FEICP

GO Informations
Locus NameGo NameGo Class DescriptionsGO idAnotations01
AT1G75510AT1G75510mitochondrionGO:0005739mitochondria
AT1G75510AT1G75510transcription factor TFIIF complexGO:0005674nucleus
AT1G75510AT1G75510transcription factor TFIIF complexGO:0005674other intracellular components
AT1G75510AT1G75510RNA polymerase II transcription factor activityGO:0003702other molecular functions
AT1G75510AT1G75510transcription initiation from RNA polymerase II promoterGO:0006367transcription
AT1G75510AT1G75510transcription initiation from RNA polymerase II promoterGO:0006367other cellular processes
AT1G75510AT1G75510transcription initiation from RNA polymerase II promoterGO:0006367other metabolic processes
AT1G75510AT1G75510ATP bindingGO:0005524nucleotide binding
AT1G75510AT1G75510ATP-dependent helicase activityGO:0008026hydrolase activity
AT1G75510AT1G75510ATP-dependent helicase activityGO:0008026other enzyme activity
AT1G75510AT1G75510RNA polymerase II transcription factor activityGO:0003702other molecular functions
AT1G75510AT1G75510catalytic activityGO:0003824other enzyme activity
AT1G75510AT1G75510general RNA polymerase II transcription factor activityGO:0016251other molecular functions
AT1G75510AT1G75510transcription from RNA polymerase II promoterGO:0006366transcription
AT1G75510AT1G75510transcription from RNA polymerase II promoterGO:0006366other cellular processes
AT1G75510AT1G75510transcription from RNA polymerase II promoterGO:0006366other metabolic processes
AT1G75510AT1G75510transcription initiation from RNA polymerase II promoterGO:0006367transcription
AT1G75510AT1G75510transcription initiation from RNA polymerase II promoterGO:0006367other cellular processes
AT1G75510AT1G75510transcription initiation from RNA polymerase II promoterGO:0006367other metabolic processes

Gene Network Informations
Gene NetworkInteract with..
Contig2405[interact with..]EICPM024_A09_pDNR-F
Contig4547
Contig2405
EICPM056-H01_pDNR-R
EICPS054_B10_pDNR-F
EICPM008_G08_pDNR-F
Query NameLength of queryGenBankAccession number(Best hits in the GenBank)AnnotationSpeciesLength of homologous protein(Amino Acid)ScoreExpect valueIdentitiessimilarityFrame
EICPM024_A09_pDNR-F931embCBI16283.1 unnamed protein product Vitis vinifera494313 bits (801)2e-83145/206 (70%)163/206 (79%) +1
Contig45471185refXP_002304234.1 predicted protein Populus trichocarpa218396 bits (1018)e-108190/218 (87%)207/218 (94%) +1
Contig24051041refXP_002441353.1 hypothetical protein SORBIDRAFT_09g025080 Sorghum bicolor267396 bits (1018)e-108197/265 (74%)221/265 (83%), Gaps = 7/265 (2%) +3
EICPM056-H01_pDNR-R1030refXP_002441353.1 hypothetical protein SORBIDRAFT_09g025080 Sorghum bicolor267256 bits (654)3e-66129/180 (71%)147/180 (81%), Gaps = 3/180 (1%) +2
EICPS054_B10_pDNR-F901refNP_001044390.1 Os01g0772200 Oryza sativa (japonica cultivar-group)11772.8 bits (177)5e-1132/35 (91%)33/35 (94%) +1
EICPM008_G08_pDNR-F912embCBI33123.1 unnamed protein product Vitis vinifera539150 bits (379)2e-3490/165 (54%)102/165 (61%), Gaps = 6/165 (3%) +3