Back [Phalaenopsis Transcriptome]
Library Name:       Contig Lists:     
Contig Information:
Project NameQuery NameLength of query
FCTEVCPContig10591361

Contig Map:
(ProjectName=FCTEVCP
SequenceName=Contig1059):
GTCTCCTCACTCCTTCAAGCTCTCACAAGCAGCAGAGCAAATGGCTTCTGCTTCAGTAACCGCCGTTGTCTCTCTCCCCTCCTCTAAATCCTCCTCCATTCCTCCCTCCGCTCGAATTTCAATCTCACCGTGCGAAAGAATCCACTTTCACAGAGCAAGATTCCACCTTTCTTCTTCCCAGACTACCAGCAGATTGATATCTGTCAGAGCTCAAGTAACCACTGAAGCTCCTGCAACGATTGAGAAGGTCTCAAAGAAGGATGAGGAGGGAGTCATCACCAATAAGTTCAAGCCCAAGACGCCGTACATTGGCCGTTGTCTCCTCAACACCAGGATCACCGGCGACGATGCTCCTGGAGAAACCTGGCACATGGTCTTCAGCACCGAAGGGGAGATTCCCTATAGAGAAGGGCAGTCAGTTGGTGTCATCGCCGAAGGAGTTGATAAAAATGGGAAGCCTCATAAACTGAGGTTGTATTCTATTGCTAGCAGTGCTATTGGGGATTTTGGTGATTCCAAAACAGTTTCTCTTTGTGTAAAGAGGGTAGTTTACACCAATGATCAAGGGGAGATTGTTAAAGGAGTGTGCTCTAATTTCTTATGTGATTTGAAGCCTGGGGATCCTGTTAAGCTCACAGGGCCGGTTGGGAAAGAGATGCTGATGCCTAAGGATCCCAATGCTACTGTTATAATGCTTGGAACTGGAACTGGAATTGCTCCTTTCCGTGGATTCTTGTGGAAAATGTTCTTTGAGAAGCATGAGGATTACAAGTTCAATGGCCTAGCATGGCTCTTCTTGGGAGTTCCCACTAGCTCCTCCTTGCTCTACAAAGAGGAGTTTGAGAAAATGAAAGAGAAGGCTGCTGATAATTTCAGACTGGACTTCGCAGTGAGCAGAGAGCAGACTAATGCCAAGGGAGAGAAGATGTACATCCAAACACGCATGGCTGAATATGCAGAGGAACTGTGGAAGCTTCTCAAGAAAGATAACACCTTTGTTTATATGTGTGGATTGAAAGGCATGGAGAAGGGTATTGATGATATCATGTCCACTTTGGCTGCTAAGGAAGGTATTGAATGGATTGAGTACAAAAAGGAGCTTAAGAGGAACGAGCAGTGGAATGTTGAGGTGTATTAGTGCTTTCTTCTTTCATTTTCTAATGGAAGTTCGCTTGTGTAAATAGTTAACTTGTTCTGTGTATTGTGTTACATAATTGTTTGTGCAAGGCAGCTTATTATTGCTGTATTTCTCAGTTTTTTATAGCATAGAAGTGGAATATGTAACGTGCATGACAGTACTTGCACCTCAAACTAATTTCAGTATCCAATTTTTCCCGAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
FCTEVCPM085_D08_PDNR-F:GTCTCCTCACTCCTTCAAGCTCTCACAAGCAGCAGAGCAAATGGCTTCTGCTTCAGTAACCGCCGTTGTCTCTCTCCCCTCCTCTAAATCCTCCTCCATTCCTCCCTCCGCTCGAATTTCAATCTCACCGTGCGAAAGAATCCACTTTCACAGAGCAAGATTCCACCTTTCTTCTTCCCAGACTACCAGCAGATTGATATCTGTCAGAGCTCAAGTAACCACTGAAGCTCCTGCAACGATTGAGAAGGTCTCAAAGAAGGATGAGGAGGGAGTCATCACCAATAAGTTCAAGCCCAAGACGCCGTACATTGGCCGTTGTCTCCTCAACACCAGGATCACCGGCGACGATGCTCCTGGAGAAACCTGGCACATGGTCTTCAGCACCGAAGGGGAGATTCCCTATAGAGAAGGGCAGTCAGTTGGTGTCATCGCCGAAGGAGTTGATAAAAATGGGAAGCCTCATAAACTGAGGTTGTATTCTATTGCTAGCAGTGCTATTGGGGATTTTGGTGATTCCAAAACAGTTTCTCTTTGTGTAAAGAGGGTAGTTTACACCAATGATCAAGGGGAGATTGTTAAAGGAGTGTGCTCTAATTTCTTATGTGATTTGAAGCCTGGGGATCCTGTTAAGCTCACAGGGCCGGTTGGGAAAGAGATGCTGATGCCTAAGGATCCCAATGCTACTGTTATAATGCTTGGAACTGGAACTGGAATTGCTCCTTTCCGTGGATTCTTGTGGAAAATGTTCTTTGAGAAGCATGAGGATTACAAGTTCAATGGCCTAGCATGGCTCTTCTTGGGAGTTCCCACTAGCTCCTCCTTGCTCTACAAAGAGGAGTTTGAGAAAATGAAAGAGAAGGCTGCTGATAATTTCAGACTGGACTTCGCAGTGAGCAGAGAGCAGACTAATGCCAAGGGAGAGAAGATGTACATCCAAACACGCATGGCTGAATATGCAGAGGAACTGTGGAAGCTTCTCAAGAAAGATAACACCTTTGTTATATGTGTGGATTGAAAGGCATGGAGAAGGGTATTGA
FCTEVCPM075_G06_PDNR-F:GATTGAGAAGGTCTCAAAGAAGGATGAGGAGGGAGTCATCACCAATAAGTTCAAGCCCAAGACGCCGTACATTGGCCGTTGTCTCCTCAACACCAGGATCACCGGCGACGATGCTCCTGGAGAAACCTGGCACATGGTCTTCAGCACCGAAGGGGAGATTCCCTATAGAGAAGGGCAGTCAGTTGGTGTCATCGCCGAAGGAGTTGATAAAAATGGGAAGCCTCATAAACTGAGGTTGTATTCTATTGCTAGCAGTGCTATTGGGGATTTTGGTGATTCCAAAACAGTTTCTCTTTGTGTAAAGAGGGTAGTTTACACCAATGATCAAGGGGAGATTGTTAAAGGAGTGTGCTCTAATTTCTTATGTGATTTGAAGCCTGGGGATCCTGTTAAGCTCACAGGGCCGGTTGGGAAAGAGATGCTGATGCCTAAGGATCCCAATGCTACTGTTATAATGCTTGGAACTGGAACTGGAATTGCTCCTTTCCGTGGATTCTTGTGGAAAATGTTCTTTGAGAAGCATGAGGATTACAAGTTCAATGGCCTAGCATGGCTCTTCTTGGGAGTTCCCACTAGCTCCTCCTTGCTCTACAAAGAGGAGTTTGAGAAAATGAAAGAGAAGGCTGCTGATAATTTCAGACTGGACTTCGCAGTGAGCAGAGAGCAGACTAATGCCAAGGGAGAGAAGATGTACATCCAAACACGCATGGCTGAATATGCAGAGGAACTGTGGAAGCTTCTCAAGAAAGATAACACCTTTGTTTATATGTGTGGATTGAAAGGCATGGAGAAGGTATTGATGATATCATGTCCACTTTGGCTGCTAAGGAAGGTATTGAATGGATTGAGTACAAAAAGGAGCTTAAGAGGAACGAGCAGTGGAATGTTGAGGTGTATTAGTGCTTTCTTCTTTCATTTTCTAATGGAAGTTCGCTTGTGTAAATAGTTAACTTGTTCTGTGTATTGTGTTACATAATTGTTTGTGCAAGGCAGCTTATTATTGCTGTATTTCTCAGTTTTTTATAGCATAGAAGTGGAATATGTAACGTGCATGACAGTACTTGCACCTCAAACTAATTTCAGTATCCAATTTTTCCCGAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Sequences View:[Contig1059](Contig Seguence)


Sequences View:[Contig1059](Singleton Sequence)

Contig Annotation:
GenBankAccession number
(Best hits in the GenBank)
AnnotationSpeciesLength of homologous protein(Amino Acid)ScoreExpect valueIdentitiessimilarityFrame
refXP_002304324.1 predicted protein Populus trichocarpa363572 bits (1475)e-161274/334 (82%)296/334 (88%) +2

KEGG PathwayGO
Contig1059[1 Pathway]Contig1059[128 GoTerm]
Pathway Informations
First-level termsSecond-level termsKEGG pathway NumKEGG pathway NameKEGG pathway Description contig NamelocusNameproject Name
MetabolismEnergy Metabolism00195Photosynthesis[PATH:ath00195]Contig1059AT5G66190FCTEVCP

GO Informations
Locus NameGo NameGo Class DescriptionsGO idAnotations01
AT5G66190AT5G66190chloroplastGO:0009507chloroplast
AT5G66190AT5G66190chloroplastGO:0009507chloroplast
AT5G66190AT5G66190chloroplast stromaGO:0009570plastid
AT5G66190AT5G66190chloroplast stromaGO:0009570plastid
AT5G66190AT5G66190chloroplast stromaGO:0009570chloroplast
AT5G66190AT5G66190chloroplast stromaGO:0009570chloroplast
AT5G66190AT5G66190chloroplast stromaGO:0009570other cytoplasmic components
AT5G66190AT5G66190chloroplast stromaGO:0009570other cytoplasmic components
AT5G66190AT5G66190chloroplast stromaGO:0009570other intracellular components
AT5G66190AT5G66190chloroplast stromaGO:0009570other intracellular components
AT5G66190AT5G66190thylakoidGO:0009579other intracellular components
AT5G66190AT5G66190thylakoidGO:0009579other intracellular components
AT5G66190AT5G66190thylakoidGO:0009579other intracellular components
AT5G66190AT5G66190thylakoidGO:0009579other intracellular components
AT5G66190AT5G66190chloroplast thylakoid membraneGO:0009535plastid
AT5G66190AT5G66190chloroplast thylakoid membraneGO:0009535plastid
AT5G66190AT5G66190chloroplast thylakoid membraneGO:0009535chloroplast
AT5G66190AT5G66190chloroplast thylakoid membraneGO:0009535chloroplast
AT5G66190AT5G66190chloroplast thylakoid membraneGO:0009535other membranes
AT5G66190AT5G66190chloroplast thylakoid membraneGO:0009535other membranes
AT5G66190AT5G66190chloroplast thylakoid membraneGO:0009535other cytoplasmic components
AT5G66190AT5G66190chloroplast thylakoid membraneGO:0009535other cytoplasmic components
AT5G66190AT5G66190chloroplast thylakoid membraneGO:0009535other intracellular components
AT5G66190AT5G66190chloroplast thylakoid membraneGO:0009535other intracellular components
AT5G66190AT5G66190chloroplast envelopeGO:0009941plastid
AT5G66190AT5G66190chloroplast envelopeGO:0009941plastid
AT5G66190AT5G66190chloroplast envelopeGO:0009941chloroplast
AT5G66190AT5G66190chloroplast envelopeGO:0009941chloroplast
AT5G66190AT5G66190chloroplast envelopeGO:0009941other cytoplasmic components
AT5G66190AT5G66190chloroplast envelopeGO:0009941other cytoplasmic components
AT5G66190AT5G66190chloroplast envelopeGO:0009941other intracellular components
AT5G66190AT5G66190chloroplast envelopeGO:0009941other intracellular components
AT5G66190AT5G66190apoplastGO:0048046extracellular
AT5G66190AT5G66190defense response to bacteriumGO:0042742response to stress
AT5G66190AT5G66190defense response to bacteriumGO:0042742response to abiotic or biotic stimulus
AT5G66190AT5G66190thylakoid lumenGO:0031977other intracellular components
AT5G66190AT5G66190chloroplast stromaGO:0009570plastid
AT5G66190AT5G66190chloroplast stromaGO:0009570chloroplast
AT5G66190AT5G66190chloroplast stromaGO:0009570other cytoplasmic components
AT5G66190AT5G66190chloroplast stromaGO:0009570other intracellular components
AT5G66190AT5G66190chloroplast thylakoid membraneGO:0009535plastid
AT5G66190AT5G66190chloroplast thylakoid membraneGO:0009535chloroplast
AT5G66190AT5G66190chloroplast thylakoid membraneGO:0009535other membranes
AT5G66190AT5G66190chloroplast thylakoid membraneGO:0009535plastid
AT5G66190AT5G66190chloroplast thylakoid membraneGO:0009535chloroplast
AT5G66190AT5G66190chloroplast thylakoid membraneGO:0009535other cytoplasmic components
AT5G66190AT5G66190chloroplast thylakoid membraneGO:0009535other intracellular components
AT5G66190AT5G66190chloroplast thylakoid membraneGO:0009535other membranes
AT5G66190AT5G66190chloroplast thylakoid membraneGO:0009535other cytoplasmic components
AT5G66190AT5G66190chloroplastGO:0009507chloroplast
AT5G66190AT5G66190chloroplastGO:0009507chloroplast
AT5G66190AT5G66190chloroplast stromaGO:0009570plastid
AT5G66190AT5G66190chloroplast stromaGO:0009570plastid
AT5G66190AT5G66190chloroplast stromaGO:0009570chloroplast
AT5G66190AT5G66190chloroplast stromaGO:0009570chloroplast
AT5G66190AT5G66190chloroplast stromaGO:0009570other cytoplasmic components
AT5G66190AT5G66190chloroplast stromaGO:0009570other cytoplasmic components
AT5G66190AT5G66190chloroplast stromaGO:0009570other intracellular components
AT5G66190AT5G66190chloroplast stromaGO:0009570other intracellular components
AT5G66190AT5G66190thylakoidGO:0009579other intracellular components
AT5G66190AT5G66190thylakoidGO:0009579other intracellular components
AT5G66190AT5G66190thylakoidGO:0009579other intracellular components
AT5G66190AT5G66190thylakoidGO:0009579other intracellular components
AT5G66190AT5G66190chloroplast thylakoid membraneGO:0009535plastid
AT5G66190AT5G66190chloroplast thylakoid membraneGO:0009535plastid
AT5G66190AT5G66190chloroplast thylakoid membraneGO:0009535chloroplast
AT5G66190AT5G66190chloroplast thylakoid membraneGO:0009535chloroplast
AT5G66190AT5G66190chloroplast thylakoid membraneGO:0009535other membranes
AT5G66190AT5G66190chloroplast thylakoid membraneGO:0009535other membranes
AT5G66190AT5G66190chloroplast thylakoid membraneGO:0009535other cytoplasmic components
AT5G66190AT5G66190chloroplast thylakoid membraneGO:0009535other cytoplasmic components
AT5G66190AT5G66190chloroplast thylakoid membraneGO:0009535other intracellular components
AT5G66190AT5G66190chloroplast thylakoid membraneGO:0009535other intracellular components
AT5G66190AT5G66190chloroplast envelopeGO:0009941plastid
AT5G66190AT5G66190chloroplast envelopeGO:0009941plastid
AT5G66190AT5G66190chloroplast envelopeGO:0009941chloroplast
AT5G66190AT5G66190chloroplast envelopeGO:0009941chloroplast
AT5G66190AT5G66190chloroplast envelopeGO:0009941other cytoplasmic components
AT5G66190AT5G66190chloroplast envelopeGO:0009941other cytoplasmic components
AT5G66190AT5G66190chloroplast envelopeGO:0009941other intracellular components
AT5G66190AT5G66190chloroplast envelopeGO:0009941other intracellular components
AT5G66190AT5G66190apoplastGO:0048046extracellular
AT5G66190AT5G66190defense response to bacteriumGO:0042742response to stress
AT5G66190AT5G66190defense response to bacteriumGO:0042742response to abiotic or biotic stimulus
AT5G66190AT5G66190thylakoid lumenGO:0031977other intracellular components
AT5G66190AT5G66190chloroplast stromaGO:0009570plastid
AT5G66190AT5G66190chloroplast stromaGO:0009570chloroplast
AT5G66190AT5G66190chloroplast stromaGO:0009570other cytoplasmic components
AT5G66190AT5G66190chloroplast stromaGO:0009570other intracellular components
AT5G66190AT5G66190chloroplast thylakoid membraneGO:0009535plastid
AT5G66190AT5G66190chloroplast thylakoid membraneGO:0009535chloroplast
AT5G66190AT5G66190chloroplast thylakoid membraneGO:0009535other membranes
AT5G66190AT5G66190chloroplast thylakoid membraneGO:0009535plastid
AT5G66190AT5G66190chloroplast thylakoid membraneGO:0009535chloroplast
AT5G66190AT5G66190chloroplast thylakoid membraneGO:0009535other cytoplasmic components
AT5G66190AT5G66190chloroplast thylakoid membraneGO:0009535other intracellular components
AT5G66190AT5G66190chloroplast thylakoid membraneGO:0009535other membranes
AT5G66190AT5G66190chloroplast thylakoid membraneGO:0009535other cytoplasmic components
AT5G66190AT5G66190chloroplast thylakoid membraneGO:0009535other intracellular components
AT5G66190AT5G66190NADPH dehydrogenase activityGO:0003959other enzyme activity
AT5G66190AT5G66190oxidoreductase activityGO:0016491other enzyme activity
AT5G66190AT5G66190poly(U) RNA bindingGO:0008266DNA or RNA binding
AT5G66190AT5G66190"electron transporter, transferring electrons within the cyclic electron transport pathway of photosynthesis activity"GO:0045156other molecular functions
AT5G66190AT5G66190"electron transporter, transferring electrons within the noncyclic electron transport pathway of photosynthesis activity"GO:0045157other molecular functions
AT5G66190AT5G66190photosynthetic electron transport chainGO:0009767other cellular processes
AT5G66190AT5G66190photosynthetic electron transport chainGO:0009767other metabolic processes
AT5G66190AT5G66190photosynthetic electron transport chainGO:0009767electron transport or energy pathways
AT5G66190AT5G66190oxidation-reduction processGO:0055114other metabolic processes
AT5G66190AT5G66190chloroplastGO:0009507chloroplast
AT5G66190AT5G66190thylakoidGO:0009579other intracellular components
AT5G66190AT5G66190apoplastGO:0048046extracellular
AT5G66190AT5G66190defense response to bacteriumGO:0042742response to stress
AT5G66190AT5G66190defense response to bacteriumGO:0042742response to abiotic or biotic stimulus
AT5G66190AT5G66190chloroplast thylakoid membraneGO:0009535other intracellular components
AT5G66190AT5G66190NADPH dehydrogenase activityGO:0003959other enzyme activity
AT5G66190AT5G66190oxidoreductase activityGO:0016491other enzyme activity
AT5G66190AT5G66190poly(U) RNA bindingGO:0008266DNA or RNA binding
AT5G66190AT5G66190"electron transporter, transferring electrons within the cyclic electron transport pathway of photosynthesis activity"GO:0045156other molecular functions
AT5G66190AT5G66190"electron transporter, transferring electrons within the noncyclic electron transport pathway of photosynthesis activity"GO:0045157other molecular functions
AT5G66190AT5G66190photosynthetic electron transport chainGO:0009767other cellular processes
AT5G66190AT5G66190photosynthetic electron transport chainGO:0009767other metabolic processes
AT5G66190AT5G66190photosynthetic electron transport chainGO:0009767electron transport or energy pathways
AT5G66190AT5G66190oxidation-reduction processGO:0055114other metabolic processes
AT5G66190AT5G66190chloroplastGO:0009507chloroplast
AT5G66190AT5G66190thylakoidGO:0009579other intracellular components
AT5G66190AT5G66190apoplastGO:0048046extracellular
AT5G66190AT5G66190defense response to bacteriumGO:0042742response to stress
AT5G66190AT5G66190defense response to bacteriumGO:0042742response to abiotic or biotic stimulus

Gene Network Informations
Gene NetworkInteract with..
Contig1059[interact with..]Contig0023
FCTEVCPM022_H06_PDNR-F
Query NameLength of queryGenBankAccession number(Best hits in the GenBank)AnnotationSpeciesLength of homologous protein(Amino Acid)ScoreExpect valueIdentitiessimilarityFrame
Contig0023677refNP_176291.1 FED A; 2 iron, 2 sulfur cluster binding / electron carrier/ iron-sulfur cluster binding Arabidopsis thaliana148142 bits (357)3e-3272/130 (55%)86/130 (66%) +1
FCTEVCPM022_H06_PDNR-F569refNP_176291.1 FED A; 2 iron, 2 sulfur cluster binding / electron carrier/ iron-sulfur cluster binding Arabidopsis thaliana148145 bits (367)1e-3374/132 (56%)88/132 (66%) +1