Back [Phalaenopsis Transcriptome]
Library Name:       Contig Lists:     
Contig Information:
Project NameQuery NameLength of query
FCTEVCPContig06191019

Contig Map:
(ProjectName=FCTEVCP
SequenceName=Contig0619):
GAAAAACGCGAACACCGGAACGGAGGGATCTGAAAACGGCGATTATCGCCGTTCCGGTTGTCGCGCTTCTTCAGAAGTTCGTCGGCTAAACGAGCTCCCGGCCTTCTCCCTGCGTTCTCCGAGACTGAAAGGAGACGAGCCGCGCTCTCAAACTTAGCTTCAATCCTTCGCCTCCCTTGGATTGTGAGAAAGGGAGGAACGCCATTGAAGAGGCTGCATTCCGAATGGCTAATGTTACCTCTTCTTATATACAGGGTACAACTTTTACCAGGCGGTATTACTGCTTGAAAGAATTTAAAGGATTGAGGTTCTCATCTCTCCCGCTGTTTGCTGGAAAGCTTCGAACTACACACCAACCACCATCAGGAGTGGTCCTGTTTCTGCCTTGTTTGGAGACAACCGTGTCAAGAATAGGAAAGATGGCATTCCATCTTATTCTAAGCATGCAATAAATGACCAGGATATTGTGTCAACAAAAGAAGTAGCAAGTAATGGTACTGCTATAACTGATGGGTTTTTTGACCACCAAGTTGAACAAGATTTAGACTGTCCCACTAAAGGATTTTCTTCGGTCTCAGAAGCTATTGAGGATATCCGTCAAGGCAAGCTTGTAATTGTGGTTGATGATGAAGATAGAGAAAATGAGGGAGATCTTATAATGGCAGCTTCTAAGGCTACACCAGAAGCTATGGCTTTTATTGTAAGGCATGGGACTGGAATTGTGTGTGTCGGCATGAAAGGAGAAGACCTCGAGAGGCTACAACTTCCACAAATGGTCATTAACAGAGATAATGAGGAGAAACTTCGGACAGCATTCACTGTTTCGGTGGATGCCAAAGAGGGCACAACCACTGGTGTTTCTGCCAAAGATAGAGCAACAACCATTTTGGCTCTTGCATCTCCTCACTCCAAGTCTGAAGACTTTAACCGTCCTGGCCAATATTTTTCCGTTGAAGTATAGGGAGGGTGGTGTGCTTAAAGAGCTGGGCCACACAGAAGCCTTCTGTTGATCTGCTATA
FCTEVCPM110_H11_PDNR-F:GAAAAACGCGAACACCGGAACGGAGGGATCTGAAAACGGCGATTATCGCCGTTCCGGTTGTCGCGCTTCTTCAGAAGTTCGTCGGCTAAACGAGCTCCCGGCCTTCTCCCTGCGTTCTCCGAGACTGAAAGGAGACGAGCCGCGCTCTCAAACTTAGCTTCAATCCTTCGCCTCCCTTGGATTGTGAGAAAGGGAGGAACGCCATTGAAGAGGCTGCATTCCGAATGGCTAATGTTACCTCTTCTTATATACAGGGTACAACTTTTACCAGGCGGTATTACTGCTTGAAAGAATTTAAAGGATTGAGGTTCTCATCTCTCCCGCTGTTTGCTGGAAAGCTTCGAACTACACACCAACCACCATCAGGAGTGGTCCTGTTTCTGCCTTGTTTGGAGACAACCGTGTCAAGAATAGGAAAGATGGCATTCCATCTTATTCTAAGCATGCAATAAATGACCAGGATATTGTGTCAACAAAAGAAGTAGCAAGTAATGGTACTGCTATAACTGATGGGTTTTTTGACCACCAAGTTGAACAAGATTTAGACTGTCCCACTAAAGGATTTTCTTCGGTCTCAGAAGCTATTGAGGATATCCGTCAAGGCAAGCTTGTAATTGTGGTTGATGATGAAGATAGAGAAAATGAGGGAGATCTTATAATGGCAGCTTCTAAGGCTACACCAGAAGCTATGGCTTTTATTGTAAGGCATGGGACTGGAATTGTGTGTGTCGGCATGAAAGGAGAAGACCTCGAGAGGCTACAACTTCCACAAATGGTCATTAACAGAGATAATGAGGAGAAACTTCGGACAGCATTCACTGTTTCGGTGGATGCCAAAGAGGGCACAACCACTGGTGTTTCTGCCAAAGATAGAGCAACAACCATTTTGGCTCTTGCATCTCCTCACTCCAAGTCTGAGACTTTAACCGTCCTGGCCAATATTTTTCCGTTGAAGTATAGGGAGGGTGGTGTG
FCTEVCPM117_D10_PDNR-F:GAAAAACGCGAACACCGGAACGGAGGGATCTGAAAACGGCGATTATCGCCGTTCCGGTTGTCGCGCTTCTTCAGAAGTTCGTCGGCTAAACGAGCTCCCGGCCTTCTCCCTGCGTTCTCCGAGACTGAAAGGAGACGAGCCGCGCTCTCAAACTTAGCTTCAATCCTTCGCCTCCCTTGGATTGTGAGAAAGGGAGGAACGCCATTGAAGAGGCTGCATTCCGAATGGCTAATGTTACCTCTTCTTATATACAGGGTACAACTTTTACCAGGCGGTATTACTGCTTGAAAGAATTTAAAGGATTGAGGTTCTCATCTCTCCCGCTGTTTGCTGGAAAGCTTCGAACTACACACCAACCACCATCAGGAGTGGTCCTGTTTCTGCCTTGTTTGGAGACAACCGTGTCAAGAATAGGAAAGATGGCATTCCATCTTATTCTAAGCATGCAATAAATGACCAGGATATTGTGTCAACAAAAGAAGTAGCAAGTAATGGTACTGCTATAACTGATGGGTTTTTTGACCACCAAGTTGAACAAGATTTAGACTGTCCCACTAAAGGATTTTCTTCGGTCTCAGAAGCTATTGAGGATATCCGTCAAGGCAAGCTTGTAATTGTGGTTGATGATGAAGATAGAGAAAATGAGGGAGATCTTATAATGGCAGCTTCTAAGGCTACACCAGAAGCTATGGCTTTTATTGTAAGGCATGGGACTGGAATTGTGTGTGTCGGCATGAAAGGAGAAGACCTCGAGAGGCTACAACTTCCACAAATGGTCATTAACAGAGATAATGAGGAGAAACTTCGGACAGCATTCACTGTTTCGGTGGATGCAAAGAGGGCACAACCACTGGTGTTTCTGCCAAAGATAGAGCAACAAC
FCTEVCPM117_G04_PDNR-F:GAAAAACGCGAACACCGGAACGGAGGGATCTGAAAACGGCGATTATCGCCGTTCCGGTTGTCGCGCTTCTTCAGAAGTTCGTCGGCTAAACGAGCTCCCGGCCTTCTCCCTGCGTTCTCCGAGACTGAAAGGAGACGAGCCGCGCTCTCAAACTTAGCTTCAATCCTTCGCCTCCCTTGGATTGTGAGAAAGGGAGGAACGCCATTGAAGAGGCTGCATTCCGAATGGCTAATGTTACCTCTTCTTATATACAGGGTACAACTTTTACCAGGCGGTATTACTGCTTGAAAGAATTTAAAGGATTGAGGTTCTCATCTCTCCCGCTGTTTGCTGGAAAGCTTCGAACTACACACCAACCACCATCAGGAGTGGTCCTGTTTCTGCCTTGTTTGGAGACAACCGTGTCAAGAATAGGAAAGATGGCATTCCATCTTATTCTAAGCATGCAATAAATGACCAGGATATTGTGTCAACAAAAGAAGTAGCAAGTAATGGTACTGCTATAACTGATGGGTTTTTTGACCACCAAGTTGAACAAGATTTAGACTGTCCCACTAAAGGATTTTCTTCGGTCTCAGAAGCTATTGAGGATATCCGTCAAGGCAAGCTTGTAATTGTGGTTGATGATGAAGATAGAGAAAATGAGGGAGATCTTATAATGGCAGCTTCTAAGGCTACACCAGAAGCTATGGCTTTTATTGTAAGGCATGGGACTGGAATTGTGTGTGTCGGCATGAAAGGAGAAAACCTCAAGAGGCTACAACTTCCACAAATGGTCATTAACAGAGATATTGAGGAG
FCTEVCPM110_A08_PDNR-F:GAAAAACGCGAACACCGGAACGGAGGGATCTGAAAACGGCGATTATCGCCGTTCCGGTTGTCGCGCTTCTTCAGAAGTTCGTCGGCTAAACGAGCTCCCGGCCTTCTCCCTGCGTTCTCCGAGACTGAAAGGAGACGAGCCGCGCTCTCAAACTTAGCTTCAATCCTTCGCCTCCCTTGGATTGTGAGAAAGGGAGGAACGCCATTGAAGAGGCTGCATTCCGAATGGCTAATGTTACCTCTTCTTATATACAGGGTACAACTTTTACCAGGCGGTATTACTGCTTGAAAGAATTTAAAGGATTGAGGTTCTCATCTCTCCCGCTGTTTGCTGGAAAGCTTCGAACTACACACCAACCACCATCAGGAGTGGTCCTGTTTCTGCCTTGTTTGGAGACAACCGTGTCAAGAATAGGAAAGATGGCATTCCATCTTATTCTAAGCATGCAATAAATGACCAGGATATTGTGTCAACAAAAGAAGTAGCAAGTAATGGTACTGCTATAACTGATGGGTTTTTTGACCACCAAGTTGAACAAGATTTAGACTGTCCCACTAAAGGATTTTCTTCGGTCTCAGAAGCTATTGAGGATATCCGTCAAGGCAAGCTTGTAATTGTGGTTGATGATGAAGATAGAGAAAATGAGGGAGATCTTATAATGGCAGCTTCTAAGGCTACACCAGAAGCTATGGCTTTTATTGTAAGGCATGGGACTGGAATTGTGTGTGTCGGCATGAAAGGAGAAGACCTCGAGAGGCTACAACTTCCACAAATGGTCATTAACAGAGATAATGAGGAGAAACTTCGGACAGCATTCACTGTTTCGGTGGATGCCAAAGAGGGCACAACCACTGGTGTTTCTGCCAAAGATAGAGCACAACCATTTTGGCTCTTGCATCTCCTCACTCCAAGTCTGAAGACTTTAACCGTCCTGGCCATATTTTCCGTTGAGTATAGGAGGGTGGTGTGCTTAAAGAGCTGGGCCACACAGAAGCCTTCTGTTGATCTGCTATA

Sequences View:[Contig0619](Contig Seguence)


Sequences View:[Contig0619](Singleton Sequence)

Contig Annotation:
GenBankAccession number
(Best hits in the GenBank)
AnnotationSpeciesLength of homologous protein(Amino Acid)ScoreExpect valueIdentitiessimilarityFrame
dbjBAD09287.1 putative riboflavin biosynthesis protein ribA Oryza sativa Japonica Group538241 bits (616)7e-62133/208 (63%)153/208 (73%) +2

KEGG PathwayGO
Contig0619[1 Pathway]Contig0619[26 GoTerm]
Pathway Informations
First-level termsSecond-level termsKEGG pathway NumKEGG pathway NameKEGG pathway Description contig NamelocusNameproject Name
MetabolismMetabo lism of Cofactors and Vitamins00740Riboflavin metabolism[PATH:ath00740]Contig0619AT5G64300FCTEVCP

GO Informations
Locus NameGo NameGo Class DescriptionsGO idAnotations01
AT5G64300AT5G64300chloroplastGO:0009507chloroplast
AT5G64300AT5G64300membraneGO:0016020other membranes
AT5G64300AT5G64300"3,4-dihydroxy-2-butanone-4-phosphate synthase activity"GO:0008686other enzyme activity
AT5G64300AT5G64300"3,4-dihydroxy-2-butanone-4-phosphate synthase activity"GO:0008686other enzyme activity
AT5G64300AT5G64300GTP cyclohydrolase II activityGO:0003935hydrolase activity
AT5G64300AT5G64300GTP cyclohydrolase II activityGO:0003935hydrolase activity
AT5G64300AT5G64300GTP cyclohydrolase II activityGO:0003935hydrolase activity
AT5G64300AT5G64300riboflavin biosynthetic processGO:0009231other cellular processes
AT5G64300AT5G64300riboflavin biosynthetic processGO:0009231other cellular processes
AT5G64300AT5G64300riboflavin biosynthetic processGO:0009231other metabolic processes
AT5G64300AT5G64300riboflavin biosynthetic processGO:0009231other metabolic processes
AT5G64300AT5G64300riboflavin biosynthetic processGO:0009231other cellular processes
AT5G64300AT5G64300riboflavin biosynthetic processGO:0009231other metabolic processes
AT5G64300AT5G64300chloroplastGO:0009507chloroplast
AT5G64300AT5G64300membraneGO:0016020other membranes
AT5G64300AT5G64300"3,4-dihydroxy-2-butanone-4-phosphate synthase activity"GO:0008686other enzyme activity
AT5G64300AT5G64300"3,4-dihydroxy-2-butanone-4-phosphate synthase activity"GO:0008686other enzyme activity
AT5G64300AT5G64300GTP cyclohydrolase II activityGO:0003935hydrolase activity
AT5G64300AT5G64300GTP cyclohydrolase II activityGO:0003935hydrolase activity
AT5G64300AT5G64300GTP cyclohydrolase II activityGO:0003935hydrolase activity
AT5G64300AT5G64300riboflavin biosynthetic processGO:0009231other cellular processes
AT5G64300AT5G64300riboflavin biosynthetic processGO:0009231other cellular processes
AT5G64300AT5G64300riboflavin biosynthetic processGO:0009231other metabolic processes
AT5G64300AT5G64300riboflavin biosynthetic processGO:0009231other metabolic processes
AT5G64300AT5G64300riboflavin biosynthetic processGO:0009231other cellular processes
AT5G64300AT5G64300riboflavin biosynthetic processGO:0009231other metabolic processes

Gene Network Informations
Gene NetworkInteract with..
Contig0619[interact with..]Not found!