Back [Phalaenopsis Transcriptome]
Library Name:       Contig Lists:     
Contig Information:
Project NameQuery NameLength of query
FCTEVCPContig0363879

Contig Map:
(ProjectName=FCTEVCP
SequenceName=Contig0363):
GGAGAATTTTAGCCCATGCAAGCAGTTTTCATGAAATTTCAAAATTTTTGTTTAGTTTCTTAAAGCAGTAAGGCCTCTAGAACTAGATGAGGGTGGAGGAAGCTATTTAGAGAAACATCTAGATGGTGGCTCGGCCGATGTTCAGTGATCGAAGAAAGCTCTCTAAACTCGCCGATCCTCGGCTCCAAGGCCGGTATCCGATGCGAGGGCTCTACCAAGCACTAGCTGTGGCCTCCATGTGCATCCAGGAAGAAGCAGCCGCTCGCCCGCTCATCGCCGATGTTGTAACTGCACTATCTTATCTTGCATCCCAAACATCCAGCCACCACCCTGAGGACCAGCGAAGCCGTGGGTCGAGGGATCGAGAAAGTCAGGAGGATGGGGGCAAATGGGATGCCTATGCCCTCGAAAAAGGCGATTCTCCGAGAGAGATTGCTAACATAATGAACAAGGAAGTCGACCGGGATAGAGCGGTGTCTGAGGCGATGATGTGGGGAGCAAACTGGAGGGAGAAACAACGTGCCGCAACCTCCAGCGGCGCTGCTGCCGCCGCCGCCAATCAGGTAACCTTTGATACATTGAATGTGAATGAATAGAGAAATTTGCATTCTTGAATTTACAGATTGATCTAGGAGGTTAGATTATGTGAAAGCCTTTCTGTGTTTTTTAGTTTATGGAAAGGGGAAGGAGCTGGGAAAGGGGGATGATGGGAGATAGGGTTTGGTCTGTATTTTGCAAATAAATGAGGTGGGTTTGTGGTGCAAAAATGATCTTTTGCTGGTAAGTGTGTGATGGGAATTTTTGTGGTGAGGAAAAATCAATGATATATTTCATTTTGGCCCTTGAAACGGAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
FCTEVCPM128_H12_PDNR-F:GGAGAATTTTAGCCCATGCAAGCAGTTTTCATGAAATTTCAAAATTTTTGTTTAGTTTCTTAAAGCAGTAAGGCCTCTAGAACTAGATGAGGGTGGAGGAAGCTATTTAGAGAAACATCTAGATGGTGGCTCGGCCGATGTTCAGTGATCGAAGAAAGCTCTCTAAACTCGCCGATCCTCGGCTCCAAGGCCGGTATCCGATGCGAGGGCTCTACCAAGCACTAGCTGTGGCCTCCATGTGCATCCAGGAAGAAGCAGCCGCTCGCCCGCTCATCGCCGATGTTGTAACTGCACTATCTTATCTTGCATCCCAAACATCCAGCCACCACCCTGAGGACCAGCGAAGCCGTGGGTCGAGGGATCGAGAAAGTCAGGAGGATGGGGGCAAATGGGATGCCTATGCCCTCGAAAAAGGCGATTCTCCGAGAGAGATTGCTAACATAATGAACAAGGAAGTCGACCGGGATAGAGCGGTGTCTGAGGCGATGATGTGGGGAGCAAACTGGAGGGAGAAACAACGTGCCGCAACCTCCAGCGGCGCTGCTGCCGCCGCCGCCAATCAGGTAACCTTTGATACATTGAATGTGAATGAATAGAGAAATTTGCATTCTTGAATTTACAGATTGATCTAGGAGGTTAGATTATGTGAAAGCCTTTCTGTGTTTTTTAGTTTATGGAAAGGGGAAGGAGCTGGGAAAGGGGGATGATGGGAGATAGGGTTTGGTCTGTATTTTGCAAATAAATGAGGTGGGTTTGTGGTGCAAAAATGATCTTTTGCTGGTAAGTGTGTGATGGGAATTTTTGTGGTGAGGAAAAATCAATGATATATTTCATTTTGGCCCTTGAAACGGAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
PCTEVCPM124_F02_PDNR-F:GGAGAATTTTAGCCCATGCAAGCAGTTTTCATGAAATTTCAAAATTTTTGTTTAGTTTCTTAAAGCAGTAAGGCCTCTAGAACTAGATGAGGGTGGAGGAAGCTATTTAGAGAAACATCTAGATGGTGGCTCGGCCGATGTTCAGTGATCGAAGAAAGCTCTCTAAACTCGCCGATCCTCGGCTCCAAGGCCGGTATCCGATGCGAGGGCTCTACCAAGCACTAGCTGTGGCCTCCATGTGCATCCAGGAAGAAGCAGCCGCTCGCCCGCTCATCGCCGATGTTGTAACTGCACTATCTTATCTTGCATCCCAAACATCCAGCCACCACCCTGAGGACCAGCGAAGCCGTGGGTCGAGGGATCGAGAAAGTCAGGAGGATGGGGGCAAATGGGATGCCTATGCCCTCGAAAAAGGCGATTCTCCGAGAGAGATTGCTAACATAATGAACAAGGAAGTCGACCGGGATAGAGCGGTGTCTGAGGCGATGATGTGGGGAGCAAACTGGAGGGAGAAACAACGTGCCGCAACCTCCAGCGGCGCTGCTGCCGCCGCCGCCAATCAGGTAACCTTTGATACATTGAATGTGAATGAATAGAGAAATTTGCATTCTTGAATTTACAGATTGATCTAGGAGGTTAGATTATGTGAAAGCCTTTCTGTGTTTTTTAGTTTATGGAAAGGGGAAGGAGCTGGGAAAGGGGGATGATGGGAGATAGGGTTTGGTCTGTATTTTGCAAATAAATGAGGTGGGTTTGTGGTGCAAAAATGATCTTTTGCTGGTAAGTGTGTGATGGGAATTTTTGGGGGGA
FCTEVCPM120_F12_PDNR-F:GGAGAATTTTAGCCCATGCAAGCAGTTTTCATGAAATTTCAAAATTTTTGTTTAGTTTCTTAAAGCAGTAAGGCCTCTAGAACTAGATGAGGGTGGAGGAAGCTATTTAGAGAAACATCTAGATGGTGGCTCGGCCGATGTTCAGTGATCGAAGAAAGCTCTCTAAACTCGCCGATCCTCGGCTCCAAGGCCGGTATCCGATGCGAGGGCTCTACCAAGCACTAGCTGTGGCCTCCATGTGCATCCAGGAAGAAGCAGCCGCTCGCCCGCTCATCGCCGATGTTGTAACTGCACTATCTTATCTTGCATCCCAAACATCCAGCCACCACCCTGAGGACCAGCGAAGCCGTGGGTCGAGGGATCGAGAAAGTCAGGAGGATGGGGGCAAATGGGATGCCTATGCCCTCGAAAAAGGCGATTCTCCGAGAGAGATTGCTAACATAATGAACAAGGAAGTCGACCGGGATAGAGCGGTGTCTGAGGCGATGATGTGGGGAGCAAACTGGAGGGAGAAACAACGTGCCGCAACCTCCAGCGGCGCTGCTGCCGCCGCCGCCAATCAGGTAACCTTTGATACATTGAATGTGAATGAATAGAGAAATTTGCATTCTTGAATTTACAGATTGATCTAGGAGGTTAGATTATGTGAAAGCCTTTCTGTGTTTTTTAGTTTATGGAAAGGGGAAGGAGCTGGGAAAGGGGGATGATGGGAGATAGGGTTTGGTCTGTATTTTGCAAATAAATGAGGTGGGTTTGTGGTGCAAAAATGATCTTTTGCTGGTAAGTGTGTGATGGGAATTTTTGTGGTGAGGAAAAATCAATGATATATTTCATTTTGGCCCTTGAAACGGAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Sequences View:[Contig0363](Contig Seguence)


Sequences View:[Contig0363](Singleton Sequence)

Contig Annotation:
GenBankAccession number
(Best hits in the GenBank)
AnnotationSpeciesLength of homologous protein(Amino Acid)ScoreExpect valueIdentitiessimilarityFrame
refXP_002297857.1 serine/threonine protein kinase PBS1 Populus trichocarpa462179 bits (453)4e-4392/152 (60%)108/152 (71%), Gaps = 15/152 (9%) +3

KEGG PathwayGO
Contig0363[1 Pathway]Contig0363[14 GoTerm]
Pathway Informations
First-level termsSecond-level termsKEGG pathway NumKEGG pathway NameKEGG pathway Description contig NamelocusNameproject Name
Organismal SystemsEnvironmental Adaptation04626Plant-pathogen interaction[PATH:ath04626]Contig0363AT5G13160FCTEVCP

GO Informations
Locus NameGo NameGo Class DescriptionsGO idAnotations01
AT5G13160AT5G13160N-terminal protein myristoylationGO:0006499protein metabolism
AT5G13160AT5G13160N-terminal protein myristoylationGO:0006499other cellular processes
AT5G13160AT5G13160N-terminal protein myristoylationGO:0006499other metabolic processes
AT5G13160AT5G13160microsomeGO:0005792other cellular components
AT5G13160AT5G13160kinase activityGO:0016301kinase activity
AT5G13160AT5G13160protein bindingGO:0005515protein binding
AT5G13160AT5G13160protein serine/threonine kinase activityGO:0004674kinase activity
AT5G13160AT5G13160protein serine/threonine kinase activityGO:0004674transferase activity
AT5G13160AT5G13160defense responseGO:0006952response to stress
AT5G13160AT5G13160"defense response to bacterium, incompatible interaction"GO:0009816response to stress
AT5G13160AT5G13160"defense response to bacterium, incompatible interaction"GO:0009816response to abiotic or biotic stimulus
AT5G13160AT5G13160protein autophosphorylationGO:0046777protein metabolism
AT5G13160AT5G13160protein autophosphorylationGO:0046777other cellular processes
AT5G13160AT5G13160protein autophosphorylationGO:0046777other metabolic processes

Gene Network Informations
Gene NetworkInteract with..
Contig0363[interact with..]Not found!