Back [Phalaenopsis Transcriptome]
Library Name:       Contig Lists:     
Contig Information:
Project NameQuery NameLength of query
FAECPMContig07451523

Contig Map:
(ProjectName=FAECPM
SequenceName=Contig0745):
GATTGGATTGCTAAGTGATGGAGGTGTTCACTCCCGCCTTGATCAATTACAGCTGCTGCTGAAAGGTGCTAGCGAGAATGGCGCCAAAAGAATCAGAGTACATTTTTTAACTGATGGCCGTGATGTCTTAGATGGAAGCAGTGTAGGCTTTGTGGAAACCCTTGAAAATGACCTTAAAAATTTGTGTGAAAATGGCATTGATGCACAGATTGCGTCTGGTGGTGGACGGATGTATGTTACTATGGATCGTTATGAGAATGATTGGGATGTCGTTAAACGGGGCTGGTATGCTCAGGTTCTTGGTGAAGCACCTTACAAGTTCCAAAATGCAGTTGAAGCGGTGAAAGAGCTCAGAAAGGAACCTAAGGCTAATGATCAATATTTGCCTCCATTTGTCATAGTTGATGAGAGTGGCAAAGCAGTCGGCCCAATAGTGGATGGTGATGCTGTCGTCACGTTTAACTTCCGAGCGGACCGAATGGTTATGCTTGCTAAAGCTCTTGAATATGATAACTTTGATAAATTTGACCGTGTCCGTTTTCCAAAGATTAGATATGCTGGAATGCTTCAATATGATGGCGAATTAAAGCTTCCAAACTATTATCTTGTTTCCCCTCCAGAGATAGATAGGACATCAGGTCAATACCTTGTGAAGAATGGTATTCGTACTTTCGCTTGCAGTGAGACAGTGAAGTTCGGTCATGTCACCTTTTTCTGGAATGGAAATCGATCTGGATGCTTTGATTCAACACTGGAAGAGTATGTTGAAATTCCAAGTGATGTTGGAATCACCTTTAACGTTCAGCCTAAAATGAAGGCACTTGAAATTGCCGAGAAGGCAAGGGATGCTATTCTCAGCGGCAAATTTGACCAGGTACGAGTTAATATACCGAACGGTGACATGGTAGGCCACACTGGTGATATTGAGGCTACCACTGTGGCTTGTGAGGCTGCAGATGTAGCTGTAAAGATGATTCTTGATGCCATTGTGCAAGTGGGTGGCATCTTATGTTGTCACTGCAGATCATGGCAATGCTGAGGACATGGTGAAAAGGGGTGAATCTGGGCAGCCACTTTTTGACAAAGAAGGGAAAGGTTCAAATTCTCACCTCTCATACCCTTCAACCGGTTCCTATCGCCATTGGCGGCCCCGGCTTGAGTCCCAGTGTTCGTTTCCGGAGTGATGTGCCAGATGGTGGCCTTGCCAATGTTGCTGCTACTGTGCTGAACTTCCATGGCTTTGAAGCTCCCAGTGACTATGAAACCACCCTAATTGAAGTAGTTGAGAACTAAATATATTGTGTAATTTTCTATTTATAATATGCTAATATGATTTTTATATTACTTATGCTCATAGAAAATCTTAAATAGTTTACTCCATTGAAGTGGAGAATGGTCTTGAGGGGCGGTGGTCAAAGTTTGGGATGTTTCATTATAGTTTGTATTGATGTGGGGGAGTTTCTCCCCAGTGACTTTTCTTGCTTTGAATATTTACGTTACTTTTGAAGGAAAAAAAAAAAAAA
FAECPM034_D04_PDNR-F:GATTGGATTGCTAAGTGATGGAGGTGTTCACTCCCGCCTTGATCAATTACAGCTGCTGCTGAAAGGTGCTAGCGAGAATGGCGCCAAAAGAATCAGAGTACATTTTTTAACTGATGGCCGTGATGTCTTAGATGGAAGCAGTGTAGGCTTTGTGGAAACCCTTGAAAATGACCTTAAAAATTTGTGTGAAAATGGCATTGATGCACAGATTGCGTCTGGTGGTGGACGGATGTATGTTACTATGGATCGTTATGAGAATGATTGGGATGTCGTTAAACGGGGCTGGTATGCTCAGGTTCTTGGTGAAGCACCTTACAAGTTCCAAAATGCAGTTGAAGCGGTGAAAGAGCTCAGAAAGGAACCTAAGGCTAATGATCAATATTTGCCTCCATTTGTCATAGTTGATGAGAGTGGCAAAGCAGTCGGCCCAATAGTGGATGGTGATGCTGTCGTCACGTTTAACTTCCGAGCGGACCGAATGGTTATGCTTGCTAAAGCTCTTGAATATGATAACTTTGATAAATTTGACCGTGTCCGTTTTCCAAAGATTAGATATGCTGGAATGCTTCAATATGATGGCGAATTAAAGCTTCCAAACTATTATCTTGTTTCCCCTCCAGAGATAGATAGGACATCAGGTCAATACCTTGTGAAGAATGGTATTCGTACTTTCGCTTGCAGTGAGACAGTGAAGTTCGGTCATGTCACCTTTTTCTGGAATGGAAATCGATCTGGATGCTTTGATTCAACACTGGAAGAGTATGTTGAAATTCCAAGTGATGTTGGAATCACCTTTAACGTTCAGCCTAAAATGAAGGCACTTGAAATTGCCGAGAAGGCAAGGGATGCTATTCTCAGCGGCAAATTTGACCAGGTACGAGTTAATATACCGAACGGTGACATGGTAGGCCACACTGGTGATATTGAGGCTACCACTGTGGCTTGTGAGGCTGCAGATGTAGCTGTAAAGATGATTCTTGATGCCATTGTGCAAGTGGGTGGCATCTTATGTTGTCACTGCAGATCATGGCATGCTGAGACATGGTGAAAAGGGGTGAATCTGGGCAGCCACTTTTGACAAAGAAGGGAAAGGTTCAAATTCTCACCTCTCATA
FAECPM001_A04_pDNR-F:TCGTCACGTTTAACTTCCGAGCGGACCGAATGGTTATGCTTGCTAAAGCTCTTGAATATGATAACTTTGATAAATTTGACCGTGTCCGTTTTCCAAAGATTAGATATGCTGGAATGCTTCAATATGATGGCGAATTAAAGCTTCCAAACTATTATCTTGTTTCCCCTCCAGAGATAGATAGGACATCAGGTCAATACCTTGTGAAGAATGGTATTCGTACTTTCGCTTGCAGTGAGACAGTGAAGTTCGGTCATGTCACCTTTTTCTGGAATGGAAATCGATCTGGATGCTTTGATTCAACACTGGAAGAGTATGTTGAAATTCCAAGTGATGTTGGAATCACCTTTAACGTTCAGCCTAAAATGAAGGCACTTGAAATTGCCGAGAAGGCAAGGGATGCTATTCTCAGCGGCAAATTTGACCAGGTACGAGTTAATATACCGAACGGTGACATGGTAGGCCACACTGGTGATATTGAGGCTACCACTGTGGCTTGTGAGGCTGCAGATGTAGCTGTAAAGATGATTCTTGATGCCATTGTGCAAGTGGGTGGCATCTATGTTGTCACTGCAGATCATGGCAATGCTGAGGACATGGTGAAAAGGGGTGAATCTGGGCAGCCACTTTTTGACAAAGAAGGGAAAGTTCAAATTCTCACCTCTCATACCCTTCAACCGGTTCCTATCGCCATTGGCGGCCCCGGCTTGAGTCCCAGTGTTCGTTTCCGGAGTGATGTGCCAGATGGTGGCCTTGCCAATGTTGCTGCTACTGTGCTGAACTTCCATGGCTTTGAAGCTCCCAGTGACTATGAAACCACCCTAATTGAAGTAGTTGAGAACTAAATATATTGTGTAATTTTCTATTTATAATATGCTAATATGATTTTTATATTACTTATGCTCATAGAAAATCTTAAATAGTTTACTCCATTGAAGTGGAGAATGGTCTTGAGGGGCGGTGGTCAAAGTTTGGGATGTTTCATTATAGTTTGTATTGATGTGGGGGAGTTTCTCCCCAGTGACTTTTCTTGCTTTGAATATTTACGTTACTTTTGAAGGAAAAAAAAAAAAAA

Sequences View:[Contig0745](Contig Seguence)


Sequences View:[Contig0745](Singleton Sequence)

Contig Annotation:
GenBankAccession number
(Best hits in the GenBank)
AnnotationSpeciesLength of homologous protein(Amino Acid)ScoreExpect valueIdentitiessimilarityFrame
refXP_002323696.1 predicted protein Populus trichocarpa560604 bits (1558)0.0299/335 (89%)314/335 (93%) +2

KEGG PathwayGO
Contig0745[1 Pathway]Contig0745[42 GoTerm]
Pathway Informations
First-level termsSecond-level termsKEGG pathway NumKEGG pathway NameKEGG pathway Description contig NamelocusNameproject Name
MetabolismCarbohydrate Metabolism00010Glycolysis / Gluconeogenesis[PATH:ath00010]Contig0745AT3G08590FAECPM

GO Informations
Locus NameGo NameGo Class DescriptionsGO idAnotations01
AT3G08590AT3G08590catalytic activityGO:0003824other enzyme activity
AT3G08590AT3G08590phosphoglycerate mutase activityGO:0004619other enzyme activity
AT3G08590AT3G08590manganese ion bindingGO:0030145other binding
AT3G08590AT3G08590response to cadmium ionGO:0046686other biological processes
AT3G08590AT3G08590metal ion bindingGO:0046872other binding
AT3G08590AT3G08590apoplastGO:0048046extracellular
AT3G08590AT3G08590cytosolGO:0005829cytosol
AT3G08590AT3G08590"2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase activity"GO:0046537other enzyme activity
AT3G08590AT3G08590catalytic activityGO:0003824other enzyme activity
AT3G08590AT3G08590phosphoglycerate mutase activityGO:0004619other enzyme activity
AT3G08590AT3G08590manganese ion bindingGO:0030145other binding
AT3G08590AT3G08590response to cadmium ionGO:0046686other biological processes
AT3G08590AT3G08590metal ion bindingGO:0046872other binding
AT3G08590AT3G08590apoplastGO:0048046extracellular
AT3G08590AT3G08590catalytic activityGO:0003824other enzyme activity
AT3G08590AT3G08590phosphoglycerate mutase activityGO:0004619other enzyme activity
AT3G08590AT3G08590manganese ion bindingGO:0030145other binding
AT3G08590AT3G08590response to cadmium ionGO:0046686other biological processes
AT3G08590AT3G08590metal ion bindingGO:0046872other binding
AT3G08590AT3G08590apoplastGO:0048046extracellular
AT3G08590AT3G08590cytosolGO:0005829cytosol
AT3G08590AT3G08590"2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase activity"GO:0046537other enzyme activity
AT3G08590AT3G08590catalytic activityGO:0003824other enzyme activity
AT3G08590AT3G08590phosphoglycerate mutase activityGO:0004619other enzyme activity
AT3G08590AT3G08590manganese ion bindingGO:0030145other binding
AT3G08590AT3G08590response to cadmium ionGO:0046686other biological processes
AT3G08590AT3G08590metal ion bindingGO:0046872other binding
AT3G08590AT3G08590apoplastGO:0048046extracellular
AT3G08590AT3G08590catalytic activityGO:0003824other enzyme activity
AT3G08590AT3G08590phosphoglycerate mutase activityGO:0004619other enzyme activity
AT3G08590AT3G08590manganese ion bindingGO:0030145other binding
AT3G08590AT3G08590response to cadmium ionGO:0046686other biological processes
AT3G08590AT3G08590metal ion bindingGO:0046872other binding
AT3G08590AT3G08590apoplastGO:0048046extracellular
AT3G08590AT3G08590cytosolGO:0005829cytosol
AT3G08590AT3G08590"2,3-bisphosphoglycerate-independent phosphoglycerate mutase activity"GO:0046537other enzyme activity
AT3G08590AT3G08590catalytic activityGO:0003824other enzyme activity
AT3G08590AT3G08590phosphoglycerate mutase activityGO:0004619other enzyme activity
AT3G08590AT3G08590manganese ion bindingGO:0030145other binding
AT3G08590AT3G08590response to cadmium ionGO:0046686other biological processes
AT3G08590AT3G08590metal ion bindingGO:0046872other binding
AT3G08590AT3G08590apoplastGO:0048046extracellular

Gene Network Informations
Gene NetworkInteract with..
Contig0745[interact with..]Not found!