Back [Phalaenopsis Transcriptome]
Library Name:       Contig Lists:     
Contig Information:
Project NameQuery NameLength of query
FAECPMContig0023540

Contig Map:
(ProjectName=FAECPM
SequenceName=Contig0023):
GGAAATCGAGCGAGAGGAGAATAAGGGCGAAGAAGGAGAAAGCCAGCAAGCAATGGCGGGGATAATCCACAAGATCGAGGAGAAGCTCCACGGCGGCGATAAACACAAGGAGGAGGAGAAACACCACGCCGAAGCTCAGCATCACTCCGGCGACGCCCACCATAAAGAGGGGGAGAAGCACAAAGAGGGCATCGTGGAGAAGATCAAGGATAAGATCCATGGCGGTGAGAAGGAGGAGAAGATCCATAGCGGTGAGAAGAAGGAGAAGGTGAAGAAGGACAAAAAGAAGAAGAAGGAGAGCAAGCACGGCGAGCACCACGGCCATGAAAGCAGCAGCAGCAGCGATAGCGATTAGATATCCCCAGCTGATGGGAAGGAAATGGGGAGTAATGTATCTGTAATGTTTGTGTGCTTTTAGTACTCTGTTATGTGATGAAGTATTTGATGTTGTCTTTACTATGAGCTTTCTGAGGATCTATCTATCTATCTACCTATCTTCTACTGGAAAAAGTCTTATGATTTTGCGTTGTAATTTCAAAA
FAECPM014_F07_PDNR-F:GGAAATCGAGCGAGAGGAGAATAAGGGCGAAGAAGGAGAAAGCCAGCAAGCAATGGCGGGGATAATCCACAAGATCGAGGAGAAGCTCCACGGCGGCGATAAACACAAGGAGGAGGAGAAACACCACGCCGAAGCTCAGCATCACTCCGGCGACGCCCACCATAAAGAGGGGGAGAAGCACAAAGAGGGCATCGTGGAGAAGATCAAGGATAAGATCCATGGCGGTGAGAAGGAGGAGAAGATCCATAGCGGTGAGAAGAAGGAGAAGGTGAAGAAGGACAAAAAGAAGAAGAAGGAGAGCAAGCACGGCGAGCACCACGGCCATGAAAGCAGCAGCAGCAGCGATAGCGATTAGATATCCCCAGCTGATGGGAAGGAAATGGGGAGTAATGTATCTGTAATGTTTGTGTGCTTTTAGTACTCTGTTATGTGATGAAGTATTTGATGTTGTCTTTACTATGAGCTTTCTGAGGATCTATCTATCTATCTACCTATCTTCTACTGGAAA
FAECPM028_G05_PDNR-F:GGAAATCGAGCGAGAGGAGAATAAGGGCGAAGAAGGAGAAAGCCAGCAAGCAATGGCGGGGATAATCCACAAGATCGAGGAGAAGCTCCACGGCGGCGATAAACACAAGGAGGAGGAGAAACACCACGCCGAAGCTCAGCATCACTCCGGCGACGCCCACCATAAAGAGGGGGAGAAGCACAAAGAGGGCATCGTGGAGAAGATCAAGGATAAGATCCATGGCGGTGAGAAGGAGGAGAAGATCCATAGCGGTGAGAAGAAGGAGAAGGTGAAGAAGGACAAAAAGAAGAAGAAGGAGAGCAAGCACGGCGAGCACCACGGCCATGAAAGCAGCAGCAGCAGCGATAGCGATTAGATATCCCCAGCTGATGGGAAGGAAATGGGGAGTAATGTATCTGTAATGTTTGTGTGCTTTTAGTACTCTGTTATGTGATGAAGTATTTGATGTTGTCTTTACTATGAGCTTTCTGAGGATCTATCTATCTATCTACCTATCTTCTAAAA
FAECPM002_F09_PDNRF:GGAAATCGAGCGAGAGGAGAATAAGGGCGAAGAAGGAGAAAGCCAGCAAGCAATGGCGGGGATAATCCACAAGATCGAGGAGAAGCTCCACGGCGGCGATAAACACAAGGAGGAGGAGAAACACCACGCCGAAGCTCAGCATCACTCCGGCGACGCCCACCATAAAGAGGGGGAGAAGCACAAAGAGGGCATCGTGGAGAAGATCAAGGATAAGATCCATGGCGGTGAGAAGGAGGAGAAGATCCATAGCGGTGAGAAGAAGGAGAAGGTGAAGAAGGACAAAAAGAAGAAGAAGGAGAGCAAGCACGGCGAGCACCACGGCCATGAAAGCAGCAGCAGCAGCGATAGCGATTAGATATCCCCAGCTGATGGGAAGGAAATGGGGAGTAATGTATCTGTAATGTTTGTGTGCTTTTAGTACTCTGTTATGTGATGAAGTATTTGATGTTGTCTTTACTATGAGCTTTCTGAGGATCTATCTATCTATCTACCTATCTTCTACTGGAAAAAGTCTTATGATTTTGCGTTGTAATTTCAAAA
FAECPM009_D12_PDNRF:GGAAATCGAGCGAGAGGAGAATAAGGGCGAAGAAGGAGAAAGCCAGCAAGCAATGGCGGGGATAATCCACAAGATCGAGGAGAAGCTCCACGGCGGCGATAAACACAAGGAGGAGGAGAAACACCACGCCGAAGCTCAGCATCACTCCGGCGACGCCCACCATAAAGAGGGGGAGAAGCACAAAGAGGGCATCGTGGAGAAGATCAAGGATAAGATCCATGGCGGTGAGAAGGAGGAGAAGATCCATAGCGGTGAGAAGAAGGAGAAGGTGAAGAAGGACAAAAAGAAGAAGAAGGAGAGCAAGCACGGCGAGCACCACGGCCATGAAAGCAGCAGCAGCAGCGATAGCGATTAGATATCCCCAGCTGATGGGAAGGAAATGGGGAGTAATGTATCTGTAATGTTTGTGTGCTTTTAGTACTCTGTTATGTGATGAAGTATTTGATGTTGTCTTTACTATGAGCTTTCTGAGGATCTATCTATCTATCTACCTATCTTCTACTGGAAAAAGTCTTATGATTTTGCGTTGTAATTTCAAAA
FAECPM009_D12_PDNRF:GGAAATCGAGCGAGAGGAGAATAAGGGCGAAGAAGGAGAAAGCCAGCAAGCAATGGCGGGGATAATCCACAAGATCGAGGAGAAGCTCCACGGCGGCGATAAACACAAGGAGGAGGAGAAACACCACGCCGAAGCTCAGCATCACTCCGGCGACGCCCACCATAAAGAGGGGGAGAAGCACAAAGAGGGCATCGTGGAGAAGATCAAGGATAAGATCCATGGCGGTGAGAAGGAGGAGAAGATCCATAGCGGTGAGAAGAAGGAGAAGGTGAAGAAGGACAAAAAGAAGAAGAAGGAGAGCAAGCACGGCGAGCACCACGGCCATGAAAGCAGCAGCAGCAGCGATAGCGATTAGATATCCCCAGCTGATGGGAAGGAAATGGGGAGTAATGTATCTGTAATGTTTGTGTGCTTTTAGTACTCTGTTATGTGATGAAGTATTTGATGTTGTCTTTACTATGAGCTTTCTGAGGATCTATCTATCTATCTACCTATCTTCTACTGGAAAAAGTCTTATGATTTTGCGTTGTAATTTCAAAATGTGTAATGATGCATAGGCCTGCAGCTGGCCAATGAATCTCAACCAGATTGAAACTAATTGGAGCTCATGGCGGTATATTATCATTATTGGTAAGTGAACATGGTCATAGCTGTTTCCTTGTAGACCCTGTCGGCCCTAGAGAATCGGATTATACCATTCGTTAGGCGCCCGGGCCCAGTAGGTAGTTGAACATGGTCATAGATGGAGTCCTAGGAGATCCTGTGATGACTAGTGCTTGGATTCTCACCAGCTAAAAACGCCTGCGCCACCCGCTCGCTCTGATCAATCCTATGGAGATCTGTGTCATACTGCACTATGAAAGGATCACAAGCGAGCTGATAA

Sequences View:[Contig0023](Contig Seguence)


Sequences View:[Contig0023](Singleton Sequence)

Contig Annotation:
GenBankAccession number
(Best hits in the GenBank)
AnnotationSpeciesLength of homologous protein(Amino Acid)ScoreExpect valueIdentitiessimilarityFrame
[No hits found]

KEGG PathwayGO
No Hit


Gene Network Informations
Gene NetworkInteract with..
Not found!